Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ

“МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ”

1 Черта базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі.

2 Класичні теорії міжнародної торгівлі, їх роль у формуванні торгових політик провідних країн світу.

3 Значущість та концептуальні засади теорії Хекшера-Оліна.

4 Порівняльна черта неофакторних та неотехнологічних моделей розвитку міжнародної торгівлі.

5 Стандартна модель зовнішньої торгівлі. Концепція “відкритої економіки”.

6 Альтернативні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг М. Портера.

7 Ретроспективний аналіз розвитку міжнародної торгівлі.

8 Черта і специфічні риси сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі, основні фактори зростання її обсягів.

9 Географічна структура світової торгівлі – ретроспективний аналіз і сучасні тенденції розвитку.

10 Вимірювачі інтенсивності і динаміки міжнародної торгівлі.

11 Система об’ємних та результуючих Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка показників міжнародного товарного обміну.

12 Сучасна структура МТ і її основні зрушення.

13 Міжнародні торгові режими та їх порівняльна черта.

14 Передумови активізації розвитку компенсаційної торгівлі.

15 Співставлення вигідності та доцільності здійснення основних видів зустрічних угод.

16 Типізація торгівлі на умовах кооперації.

17 Тенденції та динаміка торгівлі сировинними продуктами.

18 Сировинні кризи та шляхи їх подолання Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

19 Політика ОПЕК на світовому нафтовому ринку.

20 Міжнародні товарні угоди в системі регулювання світової економіки.

21 Умови картельного регулювання цін на міжнародних ринках сировини.

22 Організаційні форми технічного обслуговування торгівлі комплектним обладнанням.

23 Особливості і характерні риси торгівлі готовою продукцією.

24 Поняття і види “ноу-хау”.

25 Передумови і сутністна черта торгівлі продукцією у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розібраному вигляді.

26 Основні форми угод торгівлі комплектним обладнанням.

27 Загальна черта сучасного стану і перспектив розвитку міжнародного технологічного обміну.

28 Види і черта сучасних інжинірингових послуг.

29 Сучасна практика торгівлі “ноу-хау”.

30 Порівняльна черта основних форм розрахунків за ліцензії.

31 Передумови, динаміка розвитку ліцензійної торгівлі, класифікаційні підходи до ринку ліцензійних послуг.

32 Нові види Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка послуг на світових ринках.

33 Поняття способу міжнародної торгівлі.

34 Загальні передумови, специфіка і вигідність торгівлі напряму.

35 Диверсифікаційне поле посередницьких послуг.

36 Сутність і черта посередницьких операцій.

37 Агентські угоди – зміст, переваги та повноваження сторін.

38 Порівняння та динаміка розвитку брокерських та агентських операцій.

39 Основні типи і переумови застосування консигнаційних угод.

40 Договори комісії та обов’язки Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка “дель-кредере” комісіонера.

41 Операції з перепродажу та їх черта.

42 Основні види і черта торговельно-посередницьких фірм.

43 Черта типів винагороди торгівельних посередників.

44 Комісійні торгові фірми – видова структура та зміст операцій.

45 Торгові посередницькі фірми – загальна черта і динаміка розвитку.

46 Міжнародна аукціонна торгівля: центри, етапи та динаміка.

47 Класифікація і Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка умови проведення міжнародних торгів.

48 Специфіка та характерні риси світових товарних бірж.

49 Операційне поле сучасної світової біржової торгівлі.

50 Біржові і аукціонні торгові центри.

51 Основні етапи проведення міжнародних торгів.

52 Участь України у міжнародних тендерах.

53 Сутністна черта і види міжнародної транзитної торгівлі.

54 Міжнародні виставки/ ярмарки – типологія та етапи підготовки до їх проведення.

55 Сучасні тенденції Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розвитку міжнародної виставкової справи.

56 Досвід організації і видова структура виставок/ ярмарок в Україні.

57 Механізм та напрями регулювання міжнародних торгових відносин.

58 Роль держави як регулятора зовнішньоекономічних зв’язків.

59 Основні типи та принципи зовнішньоекономічної політики держави.

60 Рівні регулювання міжнародної торгівлі.

61 Головні інструменти торгової політики держави.

62 Загальна порівняльна черта адміністративних та економічних способів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка регулювання міжнародних торгівельних відносин.

63 Загальна структура і функції митного тарифу.

64 Види та роль митних податей.

65 Види та роль митних податей.

66 Методичні засади визначення країни походження товару.

67 Головні завдання та типізація митних податків.

68 Сутнісна черта внутрішнього або національного оподаткування імпортних продуктів.

69 Кількісні обмеження та їх структура.

70 Видова Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка структура ліцензій.

71 Міжнародне квотування товарних потоків.

72 Порівняльна черта квот та контингентів.

73 Добровільні експортні обмеження та їх економічна функція.

74 Світова практика застосування технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі.

75 Міжнародне адміністрування торгівлі – його основні типи та завдання.

76 Доцільність, економічна функція екстреного правового регулювання.

77 Порівняння ефективності застосування ембарго та економічної блокади.

78 Світова Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка практика антидемпінгового розслідування.

79 Види і причини демпінгу.

80 Економічна база і наслідки застосування демпінгу.

81 Етапність проведення антидемпінгового розслідування.

82 Практика застосування антидемпінгових заходів проти українських продуктів.

83 Фінансові методи зовнішньоторговельної політики.

84 Види та функції субсидій у зовнішній торгівлі.

85 Експортне кредитування та практика його застосування в світі.

86 Загальна черта внутрішньо фінансових та грошово-кредитних заходів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка стимулювання міжнародної торгівлі.

87 Зміст та економічна доцільність денежного регулювання зовнішньоторговельних відносин.

88 Організаційно-технічне сприяння експортному виробництву – основні методи та їх свойства.

89 Практика міжнародного регулювання торговельних відносин.

90 Система ГАТТ/СОТ – основні етапи формування та принципові завдання доцільності.

91 Основні етапи приєднання країни до структури СОТ.

92 Сучасний стан відносин України – СОТ та перспективи Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка її повноправного членства.

93 Аналіз ефективності функціонування ГАТТ/ВТО.

94 Міжнародні неурядові організації регулювання торговельних відносин.

95 Сучасна товарна структура зовнішньої торгівлі України.

Вопросы в алфавитном порядке:

Агентські угоди – зміст, переваги та повноваження сторін. 37

Альтернативні теорії МТ. Теорія конкурентних переваг М. Портера. 6

Аналіз ефективності функціонування ГАТТ/ВТО. 93

Біржові і аукціонні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгові центри. 50

Види і причини демпінгу. 79

Види і черта сучасних інжинірингових послуг. 28

Види та роль митних податей. 64

Види та роль митних податей. 65

Види та функції субсидій у зовн торгівлі. 84

Видова структура ліцензій. 70

Вимірювачі інтенсивності і динаміки міжнародної торгівлі. 10

Географічна структура світової торгівлі – ретроспективний аналіз і сучасні тенденції розвитку. 9

Головні завдання та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка типізація митн податків. 67

Головні інструменти торг політики держави. 61

Диверсифікаційне поле посередницьк послуг. 35

Добровільні експортні обмеження та їх економічна функція. 73

Договори комісії та обов’язки “дель-кредере” комісіонера. 40

Досвід організації і видова структура виставок/ ярмарок в Україні. 56

Доцільність, економічна функція екстреного правового регулювання.76

Економічна база і наслідки застосування демпінгу Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. 80

Експортне кредитування та практика його застосування в світі. 85

Етапність проведення антидемпінгового розслідування. 81

Заг хар-ка суч стану і перспектив розвитку міжнародного технологічного обміну. 27

Загальна порівняльна хар-ка адмініністративних та еконмічних способів регулюванння міжнародних торгівельних відносин. 62

Загальна структура і функції митного тарифу. 63

Загальна хар-ка вн. фін. та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка гр-кред. заходів стим-ня міжнародної торгівлі. 86

Загальні передумови, специфіка і вигідність торгівлі напряму. 34

Зміст та економ доцільність вал регулювання зовнішньоторгівельних відносин. 87

Значущість та концептуальні засади теорії Хекшера-Оліна. 3

Кількісні обмеження та їх структура. 69

Класифікація і умови проведення міжнародних торгів. 47

Класичні теорії МТ, їх роль у форм-ні торгових Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка політик провідних країн світу. 2

Комісійні торгові фірми – видова структура та зміст операцій. 44

Методичні засади визначення країни походження товару. 66

Механізм та напрями регулювання міжнародних торгових відносин.57

Міжнародна аукціонна торгівля: центри, етапи та динаміка. 46

Міжнародне адміністрування торгівлі – його основні типи та завдання. 75

Міжнародне квотування товарних потоків. 71

Міжнародні неурядові організації регулювання торговельних відносин. 94

Міжнародні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товарні угоди в системі регулювання світової економіки. 20

Міжнародні торгові режими та їх порівняльна черта. 13

Міжнароднін виставки/ ярмарки – типологія та етапи підготовки до їх проведення. 54

Нові види послуг на світових ринках. 32

Операції з перепродажу та їх черта. 41

Операційне поле сучасної світової біржової торгівлі. 49

Орг.-техн. сприяння експ. виробництву – основні методи та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка їх свойства. 88

Організаційні форми технічного обслуг-ня торгівлі комплектним обладнанням. 22

Основні види і черта торговельно-посередницьких фірм. 42

Основні етапи приєднання країни до структури СОТ. 91

Основні етапи проведення міжн торгів. 51

Основні типи і переумови застосування консигнаційних угод. 39

Основні типи та принципи зовнек політики держави. 59

Основні форми угод Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгівлі комплектним обладнанням. 26

Особливості і характерні риси торгівлі готовою продукцією. 23

Передумови активізації розвитку компенсаційної торгівлі. 14

Передумови і сутністна хар-ка торгівлі продукцією у розібраному вигляді. 25

Передумови, динамікака розвитку ліцензійної торгівлі, класифікаційн підходи до ринку ліцензійних послуг. 31

Перспективи підвищення конкурспр нац експорту. 96

Політика ОПЕК на св нафтовому ринку. 19

Поняття і види “ноу Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-хау”. 24

Поняття способу міжнародної торгівлі. 33

Порівняльна черта квот та контингентів. 72

Порівняльна черта основних форм розрахунків за ліцензії. 30

Порівняльна хар-ка неофакторних та неотехнологічних моделей розвитку МТ. 4

Порівняння ефективності застосування ембарго та економічної блокади. 77

Порівняння та динаміка розвитку брокерських та агентських операцій. 38

Практика застосування антидемпінгових заходів проти українських продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. 82

Практика міжнародного регулювання торговельних відносин. 89

Ретроспективний аналіз розвитку міжнародної торгівлі. 7

Рівні регулювання міжнародної торгівлі. 60

Роль держави як регулятора зовнішньоекономічних зв’язків. 58

Світова практика антидемпінгового розслідування. 78

Світова практика застосування технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі. 74

Сировинні кризи та шляхи їх подолання. 18

Система ГАТТ/СОТ – основні етапи формування та принципові завдання доцільності. 90

Система Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка об’ємних та результуючих показників міжнародного товарного обміну. 11

Специфіка та характерні риси світових товарних бірж. 48

Співставлення вигідності та доцільності здійснення основних видів зустрічних угод. 15

Стандартна модель зовнішньої торгівлі. Концепція “відкритої економіки”. 5

Сутнісна хар-ка вн. або нац. оподаткування імпортних продуктів. 68

Сутністна черта і види міжнародної транзитної Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгівлі. 53

Сутність і черта посередницьких операцій. 36

Сучасна практика торгівлі “ноу-хау”. 29

Сучасна структура МТ і її основні зрушення. 12

Сучасна товарна структура зовнішньої торгівлі України. 95

Сучасний стан відносин України – СОТ та перспективи її повноправного членства. 92

Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи. 55

Тенденції та динаміка торгівлі сировинними продуктами. 17

Типізація торгівлі на умовах Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка кооперації. 16

Торгові посередницькі фірми – загальна черта і динаміка розвитку. 45

Умови картельного регулювання цін на міжнародних ринках сировини. 21

Участь України у міжнародних тендерах. 52

Фінансові методи зовнішньоторговельної політики. 83

Черта базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 1

Черта типів винагороди торгівельних посередників. 43

Хар-ка і специфічні риси сучасного етапу розвитку МТ, основні фактори зростання Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка її обсягів. 8

1 .Черта базисных теоретических подходов к определению интернациональной торговли.

Существует 2-а подхода к определению интернациональной торговли: опирационный и общественно-економический. Исходя из О подхода, МТ-совокупность форм и способов, обхватывает всех суб-в МЕО, дела меж которыми регулируется международными комерческими договорами и соглашениями. Цель импортеров- ублажение потребности Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в ресурсах. Цель експортеров- реализация комерческого энтузиазма. Исходя из О-Е подхода, МТ-совокупность отношений, которые складываются в процессе и по поводу обмена продуктами и услугами меж странами; обхватывает только гос-во и международные организации в качестве суб-в МЕО, дела меж которыми регулируются внешне-економическими и внешнеторговыми Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка отношениями. Основная цель учасников- в достижении гормонизации ек-ой пол-ки страны.

2 .Класичні теорії міжнародної торгівлі(КТТ), іх роль у формуванні торгових політик провідних країн світу.

КТТ включають внутри себя такі теорії: теорію абсолютних переваг та теорію порівняльних переваг. В період переходу провідних країн до большого машинного виробництва Адам Сміт поставив Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка питання про раціональну міжнородну торгівлю. Влітературі його підхід отримав назву принципу абсолютних переваг.

У відповідності до теорії абсолютних переваг міжн. торгівля є вигодною в тому випадку, якщо 2 країни торгують такими продуктами, які кожна з их виробляє з меншими витратами, ніж країна-партнер. Країни експортують ті товари, які вони Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виробляють з меншими витратами (у вир-ві яких вони мають абс-ну перевагу), і імпортують ті товари, які виробляються інш. країнами з меншими витратами (у вир-ві яких перевага належить їхнім торг. партнерам). Оскільки праця є єдиним фактором вир-ва, умова абс-ної переваги у витратах означає лише Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, що одній країні потрібно менше часу на вир-во одиниці товару, ніж інш. країні.

Перевага теорії : вона заснована на трудовій теорії вартості і показує явні переваги розподілу праці вже не тільки на нац-ному, а й на міжн. рівні.

Недолік теорії для пояснення міжн. торговлі: теорія не відповідає Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на питання, чому торгують між собою країни навіть при відсутності полностьюї переваги в вир-ві тих чи інш. продуктів.

Альтернативна ціна являє собою робочий час, необхідний для вир-ва 1-го товару, виражений через роб. час, необхідний для вир-ва інш. товару.

Згідно теорії порівняльних переваг , розробленої Д. Рікардо, країни спеціалізуються на вир Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ві тих продуктів, альтернативна ціна яких нижча, тобто які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з інш. країнами. В цьому випадку торгівля буде взаємовигідною для обох країн незалежно від того, чи є вир-во в одній з их полностью більш ефективним, ніж в іншій. Ціна імпортного Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товару визначається через ціну товару, який потрібно експортувати, щоб оплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін при торгівлі визнач-ся внутр. попитом на товари в кожній із країн, що торгують. В рез-ті торгівлі на основі відносних переваг кожна країна отримує позит. ек. ефект, який наз-ся виграшем від Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгівлі.

Теорія порівняльних переваг справедлива по відношенню до будь-якої к-сті продуктів і будь-якій к-сті країн, а також для аналізу торгівлі між окремими районами, областями, республіками однієї держави. В цьому випадку спец-ція країн на окремих товарах залежить від співвідношення рівнів існуючих в кожній з их зарплат Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

Осн. переваги теорії : ця теорія вперше обрисовала баланс сукупного попиту і сукупної пропозиції; ясно довела існування виграшу від торгівлі для всіх країн, що беруть в ній участь. Велике значення цієї теорії в наш час полягає в тому, що вона дозволяє будувати зовнішньоек. політику на науковому фундаменті.

Обмеженість цієї Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка теорії полягає в тих допущеннях, на яких вона будується.

Теорія:

· не враховує трансп. витрат;

· ігнорує вплив зовн. торговлі на розподіл доходів в середині країни, будь-які коливання ціні з/п, інфляцію і міжн. рух к-лу;

· виходить із існування тільки 1-го фактора вир-ва (праці) і не приймає Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка до уваги інші важливі передумови міжн. торгівлі;

· виходить із передумови повної зайн-сті;

· не дозволяє пояснити торгівлю між приблизно однаковими країнами, жодна з яких не має порівняльної переваги перед іншою.

3. Значущість та концептуальні засади теорії Хекшера-Оліна.

Модель “Хельшера-Оліна-Самуельсона” наз-ся базовою теорією факторонаділеності. Ця теорія объяснює експортну спеціалізацію країни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка інтенсивним використанням надлишкових ф-рів вир-ва.

Фокторонаділеність - показник, який визначає відносну забезпеченість країни факторами вир-ва.

Теорія спирається на наступні припущення: ·урівноваженість по країнах (2 країни), по факторах (труд і капітал), по товарах (2 товари); ·однаковість технологій у двох країнах; ·постійний ефект масштабів вир-ва; ·різна фактороінтенсивність продуктів (один продукт Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка - трудоємкий, інший - капіталоємкий).

Фактороінтенсивність-показник, який визначає відносні витрати факторів вир-ва на створення певного товару. ·неповна спеціалізація; ·внутр. мобільність і зовн. немобільність; ·схожість смаків у 2-х країнах; ·вільна торгівля; ·відсутність издержек на транспортування продуктів.

Ця теорія базується на 4-х осн. аксиомах :

1. Аксиома Хекшера-Оліна : кожна країна Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка експортує ті фактороінтенсивні товари, для вир-ва яких вона володіє має надлишкові фактори вир-ва, а імпортує ті товари, для вир-ва яких вона відчуває відносну недостачу факторів вир-ва.

2. Аксиома Самуельсона : вільна торгівля, урівнюючи факторні винагороди між країнами, заміняє зовн. мобільність ф-рів вир-ва.

3. Аксиома Столпера Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-Самуельсона : зростання відносних цін продуктів веде до винагороди того ф-ра, який ефективно використовується у вир-ві товару і скорочує реальні винагороди іншого ф-ру.

4. Аксиома Рибчинського : розширення забезпеченості одним ф-ром вир-ва збільшує випуск продуктів, який використовує цей фактор, і скорочує випуск іншого товару.

Аксиома Хекшера-Оліна-Самуельсона має Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вигляд: міжн. торгівля призводить до вирівнювання абс-них і відносних цін на гомогенні фактори вир-ва в країнах, що торгують. Ця аксиома ще називається теоремою вирівнювання цін на ф-ри вир-ва.

Теоія Хекшера-Оліна домінувала і була майже безальтернативною до 50-х рр., до появи так званого Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка “Феномину Леонтьєва ”. В 1947 р Василь Леонтьєв перевіряв той факт, що США (найбільш надіелена капіталом країна) експортує капіталомісткі, а імпортує трудомісткі товари. Однак виявилось, що амер. продукція, яка конкурує з імпортованою, потребує » на 30% більше капіталу на 1 робітника, ніж амер. експортна продукція.

Отже, Феномен Леонтьєва полягає в тому, що всупереч теорії Хекшера-Оліна, країни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, що мають надлишок труда, експортують капіталомістку продукцію, і навпаки. Однак феномен Л. не дав відповіді на чисельні запитання. Але, незважаючи на деякі умовності у розрахунках Л-ва (розрах-ки не реального імпорту, а імпортозаміщення, специфіка післявоєнного періоду тощо), а також незважаючи на неодноразові спроби спростувати Феномен Л. як самим Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Леонтьєвим, так і іншими вченими, це явище у практ. плані є актуальним і на сьогодні.

4 .Порівняльна черта неофакторних та неотехнологічних моделей розвитку міжнародної торгівлі.

Нові явища у стр-рі міжн. торгівлі після II світ. війни, динамічний НТП (з точки зору світогосподарської практики) та виявлення “Феномину Леонтьєва” обумовили розвиток теорії Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка міжн. торгівлі двома шляхами, що характеризувалися появою так званих неофакторних моделей та моделей неотехнолог. напряму.

Неофакторний підхід в цілому зберігає методологію неокласичної торгової моделі. Одночасно “неофакторні моделі” характериз-ся багатоваріантністю. До неофакторних відносяться:

· модель з урахуванням різної інтенсивності факторів : на відміну від Леонтьєва, який робив розрахунки по продукції Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, що заміщувала імпорт, а не за фактичними витратами заруб. виробників, розробники цієї моделі працювали у напрямку розрахунків не по імпортозаміщенню, а по реальному імпорту;

· модель з урахуванням особливостей попиту : надлишок капіталу, напр., у США, обумовлюючи капіталомістке спожмвання, спричиняє його нестачу для експорту і, таким чином, формує велику трудомісткість продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, що експортуються;

· модель з урахуванням неоднорідності факторів (виділення “фіз.” і “людського” капіталу; обгрунтування переважаючої значущості кваліфікованої праці тощо);

· модель з урахуванням нових факторів (поряд з трудом і капіталом -також прир. ресурсів).

На відміну від неофакторних моделей неотехнолог. моделі звільняються від частини припущень, таких як:

- пост. виробнича ф Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ція;

- наявність абс-ної конк-ції;

- незалежність від масштабів вир-ва;

- однорідність продукції;

- доступність технології всім виробникам.

Представники цього теорет. напрямку аналізують, як пр., торгівлю наукомісткою продукцією.

Осн. моделями неотехнолог. напрямку є:

1. модель наукомісткої спец-ції: обгрунтовується спец-ція розвинутих країн на вир-ві і експорті наукомістких та високотехнолог. продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, а спец-ція країн, що розвиваються, на вир-віі експорті ресурсомістких продуктів.

2. “модель технолог. розриву”, яка повязує торгівлю між країнами із існуванням відмінностей у рівнях їхнього технолог. розвитку. Згідно з цією теорією саме прогресивні технології дають країні переваги у боротьбі за експорті ринки. У розвиток цієї теорії М. Познер Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка включив концепцію імітаційного лага, що складається з лага попиту і лага реагування. Лаг попиту являє собою час, необхідний для розвитку попиту на новий експортний продукт. Лаг реагування повязаний із часом, який необхідний виробникам країни-імпортера для реагування на конк-цію із-за кордону, розпочавши місцеве вир-во. Різниця Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка між цими 2-ма лагами і обумовлює міжн. торгівлю (експорт в іншу країну можливий, если лаг попиту коротший від лага реагування). Технолог. розрив можна подолати через копіювання нововведень, але “потік” нововведень, як пр., забезпечує умови стабільної технолог. переваги і відповідної спец-ції країни.

3. модель “економії на масштабах вир-ва”: доводиться, що країни з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка величавым внутр. ринком повинні розвивати вир-ва, які дають “ефект масштабів”, т. ч., у такій продукції порівняльні переваги мають тільки великі країни; малі країни повинні спеціалізуватися на випуску продукції, яка не дає “ефекту масштабів”.

4. модель життєвого циклу продукту (розроблена Р. Верноном): у відповідності з нею кожний продукт Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка проходить 5 стадій від появи до виходу з ринку: 1)поява; 2)розвиток; 3) насичення; 4)спад; 5)вихід з ринку. При певних умовах на певному етапі життєвого циклу фірма 100є експортером того чи іншого продукту, певний час маючи при цьому порівняльні переваги. Але в суч. умовах все більш актуальною є модель, згідно з якою продукт і Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розробляється, і реалізується інтернаціонально.

5. Моделі внутрішньогалузевої торгівлі : відображають міжн. торг. практику, если країни торгують між собою продуктами однієї галузі, які виробляються удобно при однаковій фактороінтенсивності, а дуже нередко і факторонаділеності. Іншими словами, мотивація міжн. торгівлі обумовлена не умовами вир-ва, а умовами попиту.

Виділяють 5 гол. ф-рів розвитку цієї Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгівлі: 1)близкість рівнів нац. доходу на душу нас-ня та ідентичність кривих попиту у 2-х країнах; 2)близкість цін ф-рів і витрат вир-ва диференційованих продуктів; 3)близкість величин тарифних і нетарифних бар’єрів або їх відсутність; 4)порівняно однаковий ступінь диференціації конкуруючих продуктів; 5)номінальна величина трансп. витрат.

5. Стандартна Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка модель(СМ) зовнішньої торгівлі. Концепція “відкритої економіки”.

СМ МТ стала результатом злиття зусиль багатьох економістів, неокласиків, що сконцентрували особливу увагу на сукупному попиті в рамках суспільства. Базові поняття, що використовуються в СМ, заклали Френсіс Эджуорт і Готтфрід Хеберлер. СМ виходить з передумови про зростаючі витрати заміщення, закономірності, відомої Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка з загальної економічної теорії. СМ характеризується наступними рисами: -криві виробничих можливостей, що показують реально існуюче співвідношення випуску різних продуктів, у кожної країни різні, що і спонукує їх до торгівлі одна з одною; -якщо криві збігаються, тобто співвідношення випуску продуктів у двох країнах однакове, то торгівля ґрунтується на розходженнях у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка смаках і перевагах споживачів, що ніесли не можуть збігатися цілком навіть у дуже близьких країнах; -пропозиція визначається кривою граничного рівня трансформації, а попит визначається кривою запропонованого рівня заміщення; -рівноважна ціна, по якій відбувається МТ, визначається співвідношенням відносного світового попиту і відносної світової пропозиції на продукт.

В суч. теорії і практиці Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за рівнем зовнішньоек. зв’язків країни поділяються на країни з відкритою і закритою ек-кою.

Відкрита ек-ка -це таке госп-во, напрям розвитку якого визнач-ся тенденціями, що діють в світ. госп-ві, а зовн.-ек. зв’язки постійно розширюються. При цьому, зовн.-торг. оборот (ЗТО) досягає такового Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка рівня, если він починає стимулювати загальноекон. зростання.

ЗТО=експорт+імпорт.

Вважається, що если ЗТО досягає 25% від ВВП, тоді він стимулює загальноекон. зростання. Національна економіка, яка достатньо повно реалізує переваги МПП(міжнар. поділ праці) та МКП(міжнар. кооперація праці) –відкрита економіка- це національна економіка з високим рівнем спеціалізації вир Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ва, що означає високий рівень опосеред-я Е-І діяльності ВВП країни, а токож така, що інтегрована до сис-ми міжнар. валют.-фінан-их віднос-н та здійснює на их значні впливи та (або) залежить від таких впливів.Ознаки відкритої ек-ки: -суб-ти ек. Життя достатньо повно користуються правом здій Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ти МЕД без спец-их обмежень з боку держави; -міжнар. ек. зв’язки мають велике знач-я для підтрим-я макро-ек балансу, ступень опосеред-я ВВП Е-І діяльністю є високим; -порівняно висока ефективність самої господарської сис-ми, яка є конкурентоздатною на світ. ринку.

6.Альтернативні теорії МТ. Теорія конкурентних Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка переваг М. Портера.

Экономисты продолжают активный поиск новых теорий, объясняющих разные нюансы МТ. Новые теории МТ или развивают принципы традиционных теорий, или изучают отдельние стороны МТ. Эти две группы новейших теорий рассматривают МТ в большей степени со стороны предложения продуктов. Они включают такие теории: 1.Теория специфичных причин производства Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка -в базе МТ лежат различия в относительных ценах на продукты, которые появляются в силу разной обеспеченности государств специфичными факторами производства, при этом причины, специальные для экспортного сектора, развиваються, а причины,специальные для сектора, конкурирующего с импортом, сокращаются; 2. Теории рассредотачивания доходов от МТ - если торговля основывается на теории соотношения причин производства Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, то в согласовании с аксиомой Хекшера-Олина обладатели относительно лишних причин производства выигрывають, а обладатели относительно недостающих причин производства проигрывают. В согласовании с аксиомой Хекшера-Олина-Самуэльсона выравнивание относительных цен на продукты приводит к выравниванию к относительных цен и на причины проиводства (доходов хозяев причин производства), при Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка помощи которых эти причины произведены. Если торговля основывается на теории специфичных причин производства, то в согласовании с аксиомой Самуэльсона-Джонса растут доходы хозяев фактора, специфичного для экспортных отраслей, и сокращаются доходы хозяев фактора, специфичного для отраслей, конкурирующих с импортом. В согласовании с аксиомой Столпера-Самуэльсона МТ ведет к к росту Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка доходов хозяев фактора, активно применяемого для производства продукта, стоимость которого вырастает, и понижению цены фактора, активно применяемого для производства продукта, стоимость на который падает. Всоответствии с аксиомой Рыбчинского увеличивающееся предложение 1-го из причин приводит к большему процентному повышению производства и росту доходов в той отросли, где этот фактор употребляется Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка лучше, и к сокращению производства в других отраслях. 3. Теория пересекающегося спроса - так как потребители в странах с приблизительно схожим уровнем дохода имеют приблизительно идентичные вкусы, каждой стране легче экспортировать те продукты, в производстве и торговле которыми на внутреннем рынке накоплен большой опыт. 3-я группа теорий полность опровергает традиционные теории Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка и предлагает собственное разъяснение МТ, уделяя равную степень внимания анализу предложения и спроса на продукты в МТ. Она включает такие теории: 1. Теория эффекта масштаба -развитие производства, при котором рост издержек причин на единицу приводит к росту производства больше, чем на единицу. 2. Модель внутреотраслевой МТ -обмен меж странами Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка дифференцированными продуктами одной отрасли. 3. Динамические модели МТ .

Одной из предпосылок конкурентных преимуществ государств Портера является последующие: «На международном рынке соперничают конторы, а не страны». Фуррор на наружном рынке находится в зависимости от верно выбраной конкурентноспособной стратегии, на которую оказывают влияние 2-а момента: 1-структура отрасли, в какой действует компания, т. е. особенности конкуренции Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка; 2-позиция компании в отрасли, которая определяется конкурентноспособным преимуществом (более низкие издержки, дифференциация продуктов). Для удержания позиций фирмам иногода приходится отрешаться от имеющихся преимуществ, чтоб достигнуть новых.

7.Ретроспективний аналіз розвитку МТ.

МТ- обмін між держ. формами господ-я.В своєму розвитку пройшла 5 етапів,

які хар-ся середовищними факторами роз Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ку;рівнем інтернац-ї госп. зв’язків;хар-ром регул-я зовн.торг. відн-н. Етапи:

1. Початковий(кін.18-поч.19)-чинники зовн.сер-ща (пром. революції;залуч-я нових територій,регіонів в МТ;про

рес в роз-ку трансп.с-ми(1865-Суезський канал);революція в засобах зв’язку);

- особл Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ті торг.процесів (вивіз тов-в;лідерство Англії;випередження темпів зрост-я св. товарообігу порів-но з рос-

том пром. в-ва);- регулюв-я (пол-ка протекціон-ма;зародж-я фритредерства).

2. Друга пол.19-поч.1Св.в.(1914):- ф -ри зовн.с-ща(НТП в в-ві тов-в,роз-к транс Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.шляхів та покращ-я як.хар-к транс.засобів;роз-к монопо-

ліст-го в-ва);- ос-ті торг.проц-в (вивіз кап-лу;ріст товарообігу;зміна співвіднош-я сил на св.ринку(зменш-я впливу Англії та Фр.);концентр-я торг.зв-в між розв-ми кр-ми Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка);

- рег-я( посил-я протекц-х тенденцій,перехід від захисного до наступаючого прот-му).

3.Перфіод між св.війнами(1914-1939)-чин-ки (наслідки 1Св.в.;кризи(20-21,29-33рр.);

поч-к формув-я 2-х св.с-м госп-ва);-ос-ті (тривале,гли бокепоруш-я торг.зв-в;різкі колив-я обсягів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товарообігу;

переважно сиров-на стр-ра експ-ту та імп-ту до кін.60-х) рег-я (посил-я митн.прот-му;

крах міжн.вал.с-ми та виник-я вал блоків).

4.Повоєнний(50-60-ті рр.)-посил-я і конфлікт 2с-м госп-ва;розпад св.колоніал.с-ми;форм-я регіонал.інтеграц.

угруп Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-нь;поява глобал.міжн. орг-й;-збільш-я темпів росту св. товарообігу;зруш-я в тов. стр-рі екс-ту;послабл-я пози-

цій кр-н,що роз-ся;посил-я позицій Яп,ФРН,Італ;змен-я пит.ваги США,ВБ,Фр в св.Е; перехід до пол-ки Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ліберал-ї;

реал-я комплексу митно-тар.зах-в під егідою ГАТТ.

5.Сучасний(з поч.70-х)-посил-я міжн.конкур-ї;укріпл-я та поява нових інтеграц.угруповань;індустріал-я в більш-ті кр-н,що роз-ся;неувязка їх заборг-ті;розпад св.соціаліст.

с-ми госп Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ва;-збіл-я обсягів Т значні колив-я рівня св.цін;зруш-я в тов.срт-рі Е;посил-я конкур-ї між кр-ми Тріади;актив-я зустріч.Т;підв

я ролі кр-н,що роз-ся;-неопрот-м;поява замкнутих ек.блоків;перехід від тар.до нетариф-го регул Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-я.

8.Х-ка і специф. риси сучасн. етаму р-ку МТ.Осн.ф-ри зрост-я її обсягів.

Сучасний етап р-ку МТ триває з поч 70-х рр. і х-ся глобалізацією,ростом взаємозал-ті більш-ті кр-н,ліберал-єю зовн.пол-ки,револ-ією в сфері Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка інф-х технол-й і засобів телекомунікацій.Для нього х-но: -1)посил-я міжн.конкур-ї;укріпл-я та поява нових інтеграц.угруповань;індустріал-я в більш-ті кр-н,що роз-ся;неувязка їх забор-гті;розпад св.соціаліст.с-ми госп-ва; 2)збіл-я обсягів Т,значні колив Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-я рівня св.цін;зруш-я в тов.стр-рі Е;розповсюдження усталених і довгостр-х в-н,збільш-я частки внутріфірмових поставок в св.Т,посил-я конкур-ї між кр-ми Тріади;актив-я зустріч.Т;підв-я ролі кр-н,що роз-ся Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка;3)неопрот-м;поява замкнутих ек.блоків;перехід від тар.до нетариф-го регул-я,стимул-я експ-го в-ва.

Осн.ф-ри зрост-я обсягів МТ

1.Стабільн.ек.стан кр-н світу сприятливо вплинув на зрост-я міжн.торг.обороту

2.Зрост-я цін на нафту,яке ком-

пенсується здешевленням непа- ливних сиро Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-винних тов-в і пром.пр-ції.Ціна на пр-ю і напої

падає на 15%.Об’єм Т нафтою 99року дорвейівнює об’єму Т майже всіма інш.тов-ми.

3.Незбалансованість платіжних

від-н США з кр-ми,що роз-ся:як що ці кр-ни зводять плат.баланс з з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка позитивним сальдом,що викли-

кає міграцію кап-лу і його викор-ня для спекулят-х цілей,то США страждає від хронічн.дефіциту плат.баланса.

4.Процеси,що мають місце на фінанс.ринках(посил-я міграції кап-лу було викликане активіза-

цією злиття,поглинання комп-ій.

5.Темпи росту Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка МТ послугами уповільн-ся:99-1,5%,а 98-4,7%.

6.Значні темпи росту цін на кольорові метали(на нікель-на 33%,на алюміній-на 24%,мідь-на19%,золото-8,платина-7,6.

7.Переважає МТ готовими виробами(4/5 товарообороту).

9.Географ.стр-ра св.Т-ретроспект.аналіз і сучасні тенд-ї р-ку.

Особл-ті роз-ку кр-н визначаються їх роллю Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка у МТ.

Частка пром.розв.кр-н у св.експ-ті на протязі ост-х 30

рр.складала 70%(як і в імп-ті).В 90-ті ця частка для роз-х кр-н скороч-ся,.а для тих,що роз-ся-росте.

Поступово росте Т кр-н,що роз-ся,особливо швидк.темпами Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка збільш-ся об’єми товаропотоків із НІК.Але велика частина товарообо-

роту припадає на пром.розвин.кр-ни.Найбільшими торг.д-вами є США,Нім.,Яп. на які на поч.2000р.припадала понад третина св. експ.-імп.оп-й.Такими д-ми

були й Фр,ВБ,Італ,Кан,Гон Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-конг,Нідерл,Бельг,Люксем.

В ост. роки прослідков-ся тенденція до зрост-ня долі кр-н,що роз-ся,у св.Т.Так,у св. експ-ті тов-в їх пит.вага зросла з 27% у 92 до 32 у 98

Незважаючи на фін.кризу в Азії,ця тенденція зберіг-ся і у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка 2000р.пит.вага цієї групи кр-н зростає до 35%.Із кр-н,

що роз-ся,найбільше росте МТ з НІК Азії.По сукупному об’єму зовн.Т(15миллиардов.дол.в98)Гонконг,Пд.Корея,Сингапур,Малайзія,Тайланд,Індонезія поступалися ли-

ше США.На ці кр-ни припад.>10%об’єму Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка св.Т.Із азіат.НІК в 10-ку найб.торг. д-в світу вход.Гонконг , який у 98 займав у цьому списку 10 місце по екс-ту,8-по імп-ту.В другій пол.90-х визнач-ся чітка залеж-ть роз-ку МТ від змін в ек-ці кр-н Пд-Сх Азії,на які(разом Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка з Китаєм)припад.1/4 св.тов.Т.Серед кр-н з пере-хід-ю ек-ю найб.розв-ся зовн.Т Китаю .За 79-98рр. середньорічн.ріст екс.-імп. оп-й склав 16,5%,що значно перевищ.темпи росту св.Т. Вартісн.об’єм зовн.Т зріс з 14миллиардов.дол в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка 79 до 325 в 98,

що дозвол. кр-ні ввійти в 10-ку найб.торг.д-в світу. Після офіційної передачі Гонконга (з 1лип.97)під юрисдикцію КНР об’єдна-

ний Китай по сумарн.варт-ті екс-імп.оп-й найб.торг.д-в світу на поч.3-го тисячоліття займе 4місце після США,Нім Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка,Яп.

10.Вимірювачі інтенсивності і динаміки МТ.

До пок-в інтенсив-ті відносять:

1.Квоти:

1.1Експортну квоту=відношення річного обсягу експ-ту кр-ни до ВВП кр-ни за аналогічний період*100%:

Ке=Е/ВВП*100%

1.2Імпортну квоту= відношення річного обсягу імп-ту кр-ни до ВВП кр-ни за аналогічний період*100%:

Кі=І Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка/ВВП*100%

1.3Зовн.торг.квоту= відношення(суми річного обсягу імп-ту та експ-ту кр-ни)*0,5 до ВВП кр-ни за аналогічний період*100%:

Кзт=(((Е+І)*0,5)/ВВП)*100

2.Обсяг експ-ту,імп-ту,зовн.торг.обігу на душу населення:Ед=Е/Ч;Ід=І/Ч;ЗТОд=ЗТО/Ч,де Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Ед,Ід-екс.,імп. на душу нас-я відп-но;Ч-чис-ть нас-я.Значення та зміст пок-в інтенсив-ті розкриваються через зал-ть х-ру ЗТО та рівня інтенс-ті зовн.Т:---якщо останній низький,то спостеріг-ся min рівень І,необх-й для функц-я ек Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ки,залеж-ть від стану св.ринку та цін на ньому,Е може покрити лише критичний І.Якщо рівень зовн. торг.інтенс-ті середній,ЗТО х-ся так:І задовільно покри-

ваєне тільки осн.потреби,а й дозволяє куп-ти т-ри з вис. технолог.рівнем,обмін простих тов-в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на більш складні-на еквівал-й основі.

Якщо високий-розвинута вир-ча кооперація,вис.частка компонуючих,вузлів в обміні,зовн.Т впливає на ек-ку,формуючи її стр-ру та підвищ-чи ефект-ть.

Вимірювачі динаміки показують,як змін-ся та чи інша величина за певний проміжок часу.Вони дають Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка можл-ть промлідкувати тенгден-

цію і виражаються графіками, гістограмами.

10.Вимірювачі інтенсивності і динаміки МТ

Показники інтенсивності 1.квоти Е,І,зовн.-торг.;2 обсяги Е,І, ЗТО на душу населення

Ке=Е/ВВП*100%, Кі=І/ВВП*100 Кзто=Е+І/ВВП*100

На душу населення Ке\дн= Е/Ч; І/Ч; ЗТО/Ч

Квота Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Частка участі у загальному виробництві або збуті що встановлюються у мужах для кожного учасника.

Експортна квота – частка ресурсів окремої країни дійсно залучених до процесу МРП

Обсяг Е,І,ЗТО на душу населення розраховується у грошовому виразі за певний період часу Ед.н.=Еп.р./Н ………

Залежність нраву ЗТОбміну від рівня інтенсивності Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка зовнішньої торгівлі: рівень інтенсивності низький – нрав ЗТО мінімум імпорту необхідного для функціонування економіки при чому Е може покрити тільки критичний об’єм І

Середній - І задовільно покриває не тільки основні потреби, а і дозволяє закуповувати вироби з достатньо високим технічним рівнем. Обмін товару здійсн. На еквівалентній основі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

Високий - високий рівень розвитку виробничої кооперації. ЗТ значним чином впливає на економіку і формує її структуру та підвищ. Її ефективність.

Показники динаміки

Темпи зростання, темпи приросту відповідних показників

Темпи росту

Тр.е.=Ез.р./Еб.р.*100% Тр.і. = Тр.зто =

Темпи приросту

Тпр.е = Тр.е.з.р./Тр.е.б.р.*100%

Если Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ми знаємо ці показники то дуже важливо порівняти їх з темпами росту та приросту ВВП. Якщо темпи росту Е і темпи приросту Е випереджають темпи росту і приросту ВВП значить національна економіка 100є більш відкритою на світовому ринку, більш конкурентна здатною.

11. Система об’ємних і результуючих показників.

Показники об Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка’єму Е- вивіз із країн продуктів а) вироблених, вирощених або видобутих у країні, б) раніше ввез з закордону і перероб. Або перероб під митним контролем І- ввіз продуктів а) іноземне походження з країни виробника або країни посередника з метою кінцевого споживання або для переробки з метою кінцевого споживання, реекспорт Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка- а) раніше ввез. Але ти які неперероблені б) з території вільних зон , реімпорт- а) раніше вивезені але тих які раніше не перероблялися б) з території вільних зон, зовнішньо-торгівельний оборот - сукупність вартостей Е та І за певний період, Генеральна торгівля - є сумою зовнішньоторговельного обігу та вартості транзитних продуктів; спеціальна Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгівля – це по І товари які були остаточно випущені з митної території до вільного обігу на внутрішньому ринку, а по Е товари які були остаточно вивезені за кордон в країну експортера.,

фізичний обсяг зовнішньої торгівлі.

Результуючі показники

- сальдо торгівельного балансу

- сальдо балансу послуг

- індекс стану платіжного балансу

- індекс умови торгівлі

- індекс концентрації експорту

- індекс імпортної залежності Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

11.С-ма об’ємних,резуль-туючих пок-в міжн.тов-го обміну. Об’ємні(абсол.):

1.Експорт(реекспорт).

2.Імпорт(реімпорт).

3.ЗТО=Е+І кр-ни або групи кр-н за певн.пер.часу.Св.товарообіг-сума Е всіх кр-н(Е тов-в із всіх кр-н світу=їх Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка І в ці кр-ни).В-ть св.Е завжди<варт-ті І на суму фрахту та страх-я внаслідок того,що всі кр-ни оцінюють Е по цінах ФОБ,а І-по цінах СІФ.

4.”Генерал.”Т-прийняте у міжн.статистиці познач-я ЗТО з урах-м в-ті Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка транз-х тов-в;покказ.загал.зовн.

торг.навантаж-я на кр-ну: ГТ=Е+І+Т.В обсяг Е та І транзит.оп-ї не включ-я,

Але облік-ся за видами трансп.зас-в;за кільк-тю перевез-го вантажу;за кр-ми відправ-я та признач Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-я.

5.”Спец.”Т-охопл. по І т-ри,випущені з митниці в вільний обіг,а по Е-т-ри нац-го походж-я(виробл.,

перероб,дороб-ні в кр-ні),ввивезені за кордон остаточно(не тимчасово).

6.Фіз.обсяг зовн.Т-оцінка Е та І т-в в незмін-х цінах Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка 1-го періоду для отрим-я інф-ї про рух тов-ї маси без впливу колив-я цін.Ін-

декс=віднош-я суми добутку кільк-ті т-ру в пер. що вивч-ся,та ціни т-ру в базис.пер. до суми добутку кільк-ті т-ру в базис.п.

та ціни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка т-ру в базис.пер. Результ-чі:1.Сальдо торг.балансу: 1.1Сальдо=Е-І (Е,І тов-в) 1.2С.бал-су послуг=Епосл-Іпослуг.1.3 С. бал-су поточн.оп-й=А.По-

точ.оп-ї:1.Т-ри.2.Посл.3.Д. від інвест-й.4.Ін.посл.та Д. 5.Приват.одностор.перека Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-зи.6.Держ.одност.перекази

2.Індекси стану плат-го б-су:2.1Інд. покриття експ-м ім-ту=Е/І*100%2.2Інд.покриття ім-том експ-ту=І/Е *100%(при негат.С.торг.б-су)..3.Інд.”умови Т”:

Іут=Рх/Рм,деРх-інд.експ. цін,Рм-інд.імп.цін.На інд. 4.Інд Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.“концентрації Е” Hj=(Ö(S((Xi/X))2-Ö1¤239))¤(1-Ö1/239),де 239-кільк-ть ви-дів прод-ї за класиф-єю ООН,і-інд.т-ру,Хі-в-ть Е тов-в і кр-ною j,Х-заг.в-ть Е кр-ни.Показ,скільки тов-в експ-є кр-на(знач-я Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка коефіцієнта розміщ-я в межах від 0 до1(-)5.Коеф-т ім.за-

леж-ті кр-ни=віднош-я обсягу І і-го т-ру в j-ту кр-ну до(обсяг вир-ва і-го т-ру в кр-ні j+обсяг І і-го т-ру в j-ту кр-ну Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-Е т-ру і з кр-ни J).

12. Сучасна структура МТ і її основні зрушення.

МТ характеризує три основні параметри: загальний обсяг (товарооборот), товарна структура, географічна структура

Зрушення які відбулися під впливом НТР, призвели до істотних змін товарної структури МТ. Збільшилась частка готових виробів і скоротилась питома вага продовольства і сировини Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, окрім палива. Зменшення частки сировини в міжнародній торгівлі объяснюється такими факторами:

- розширенням виробництва синтетичних матеріалів на базі розвитку хімічної промисловості;

- переходом на ресурсозберігаючі технології;

провадженням прогресивних способів обработки первиних матеріалів.

Також НТР отдала новий поштовх поділові праці, спеціалізації виробництва, яка набирає особливо широких масштабів у машинобудуванні. Відбувається Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка перехід від міжгалузевої спеціалізації до внутрішньогалузевої, від готової кінцевої продукції - до проміжних видів виробів. Різко зростає обмін вузлами, деталями, компонентами, які нередко виготовляються на підприємствах різних країн.

.На сучасному етапі розвитку світових товарних ринків на их з’явл[AE1] яється велика кількість принципово нових продуктів, здебільшого продукції наукоємких Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка галузей, сфери високих технологій ( лазерна техніка, швидкодіючі ЕОМ , обладнання для АЕС т.д. ).

Отже відбувається інтелектуалізація світової торгівлі. В експорті промислово розвинутих країн зростає частка високотехнологічної продукції ( США, Швейцарія та Японія - понад 20%, Німеччина та Франція - близько 15 % ). Також набирає розвитку торгівля послугами.

Щодо географічної структури то основний обсяг світової торгівлі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка припадає на розвинуті країни, хоча їхня частка дещо скорочувалася в першій половині 90-х років за одночасного зростання питомої ваги країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою

США перші позиції у світі за конкурентоспроможністю. За ними впритул ідуть Сінгапур, Гонконг, а також Японія, що раніше протягом 6 років посіотдала перше Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка місце. На 17-му місці Франція, на 34-му - Китай, на 40-му - Туреччина. В самому кінці списку - Греція, Мексика, Польща, Угорщина та Венесуела.

За прогнозами фахівців, у перші роки ХХI століття найбільш конкурентноспроможними будуть США та азійські держави. У 2030 році у трійку найбільш конкурентноспроможних держав увійдуть США, Японія та Китай. Подальші Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка позиції у цьому списку займатимуть Німеччина, Сінгапур, Південна Корея, Індія, Тайвань, Малайзія та Швейцарія.

Щодо країн, що розвиваються, то вони в основному залишаються постачальниками сировини, продовольства та порівняно простих виробів готової продукції на світовий ринок. Відносне зниження попиту на сировину і продовольство на світовому ринку до початку 90-х років означало зменшення Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка можливостей країн, що розвиваються, для розширення експорту. До того ж промислово розвинуті країни збільшили свою частку у світовому експорті продовольства і сировини ( за винятком нафти ). Частка країн, що розвиваються, у світовому експорті цих продуктів ( без нафти ) скоротилася з 40 % (1960 p.) до 28 % ( на початку 90-х років).

Характеризуючи основні тенденції в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка географічному спрямуванні світових товарних ринків, слід підкреслити, що розвиток і поглиблення міжнародного поділу праці між промислово розвинутими країнами веде до збільшення їх взаємної торгівлі і зменшення частки країн, що розвиваються. Основні товаропотоки здійснюються в межах « великої тріади »: США - Західна Європа - Японія.

12.Сучасна стр-ра МТ,осн.зрушення.

Зовн.Т переганяє Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка рост св.вир-ва,рух кап-в,в т.ч. і пром.вир-ва,мінерал-ї сир-ни і с/г прод-ї.По даним ВТО за пер. з 1950 по 2000 об’єм св. Е зріс в 20 раз,а св.вир-во—лише в 7.Св.Е пром.тов Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-в за цей час зріс в 35раз,а св.вир-во пром. пр-ї—в 10.Динаміка росту МТ:54-63рр.-середньорічн.темп приросту МТ=7,1%;64-73-8,7;

74-90-4,5;91-98-5,6.В 98р. в рез-ті азіат.фін-ї кризи об’єм св. Т скоротився на 2%.Динамізм МТ і підвищ-я її знач-я в св.Т Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка обу-

мовлені:1)процесами глобал-ції і ростом взаємозал-ті більш-ті кр-н;2)активною роботою ВТО по лібераліз-ї екс-імп. оп-й,по зниж-ю і ліквідації тар.і нетар. бар’єрів;3)ліберал-я зовн.торг.пол-ки кр-н,що роз-ся та розшир-я масштабів Т Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка між ними. Але ліберал-я вигідна,перш за все,для пром.роз-х кр-н.Нега-

тивно вона вплинула на навколишнє сер-ще найменш роз-х кр-н(80-90рр.-втрата до 30% прир.потенціалу планети).На ринках пром.пр-ї в кр-х,що роз-ся(особливо в НІК) зберіг-ся сприятлива кон Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка’юктура.Револю-ція в сфері інф-х технологій-ще один фактор росту МТ.В стр-рі МТ в ост. р оки є зміни:значно зросла частка послуг,засобів зв’язку і інф-х технол-й,скороч-ся частка Т сировин-ми тов-ми і с/г прод-єю Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.Відбув-ся значне зростання реексп-тупром.тов-в,виготовл-х в НІК з викор-м матеріалів,що імп-ся згідно сис-м торг.преференцій.Динаміка св.Т в 2000р:Е тов-в=5690миллиардов.дол,І=5870. Частка пром.розв.кр-н у св. експ-ті на протязі ост-х 30

рр.складала Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка 70%(як і в імп-ті).В 90-ті ця частка для роз-х кр-н скороч-ся,а для тих,що роз-ся-росте.Так,у св. експ-ті тов-в їх пит.вага зросла з 27% у 92 до 32 у 98Особливо швидк. темпами збільш-ся об’єми товаропотоків з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка НІК. Незважаючи на фін.кризу в Азії,ця тенденція зберіг-ся і у 2000р.пит.вага цієї групи кр-н зростає до 35%.Велика частина товарообороту припадає на пром.розвин.кр-ни(США,Нім, Яп-- поч.2000р.=понад третина св. експ.-імп.оп-й).Такими д-ми є Фр Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка,ВБ,Італ,Кан,Гонконг,Нідерл,Бельг,Люксем. Із кр-н,що роз-ся,найбільше росте МТ з НІК Азії.По сукупному об’єму зовн.Т(15миллиардов.дол.в98)Гонконг,Пд.Корея,Сингапур,Малайзія,Тайланд,Індонезія поступалися лише США.На ці кр-ни припад.>10%об’єму св.Т. Серед кр-н Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка з пере-хід-ю ек-ю найб.розв-ся зовн.Т Китаю.

13. Міжнар торгові режими та їх порівн-на хар-ка.

За специфікою регулювання виділяють наступні торгівельні режими: звичайні, дискрем-ні, преференційні і пільгові.

Звичайний режим – між контрагентами не має ніяких бар¢єрів, але не має й ні яких Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка угод на сприянні торгівлі.

Дискрем-ний режим – є бар¢ри в торгівлі між контраг-ми.

Преференційні – між контраг-ми є режим найбільшого сприяння, звільнення від мита тощо (застосовуються до продуктів тих країн, які входять разом до митних альянсів або утворюють спеціальні митні зони).

Пільговий режимом застос-ся Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, если дві або декілька країн зменшують взаємні тарифи з імпорту продуктів, зберігаючи рівень тарифів в торгівлі з іншими країнами.

Преференційні ставки застосовуються до продуктів з країн, з якими встановлено преференційний митний режим або митний альянс. Пільгові ставки для продуктів з країн з режимом найбільшого сприяння або національним режимом. Повні ставки – для Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продуктів з усіх інших країн.

14. Передумови активізації розвитку компенсаційної торгівлі.

Різновид зустрічної торгівлі. Компенсац. Торгівля буває

Компенсаційні угоди на комерційній основі - угоди при яких поставка і відповідна зустрічна поставкатовару здійснюється протягом встановленого періоду на основі або 1-го договору купівлі-продажу, або на основі договору к-п і доданих Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка до нього угод про зустрчну або авнсовану закупку. Фінансові розрахунки між учасниками угод здійснюється або через переказ іноземної валюти або шляхом врегулювання клірінгових претензій. Клірінгова форма розрахунку: після відправлення товару експортером його платіжні вимоги заносяться на клірінговий рахунок у країні імпортерам. Потім задовольняються через відповідні зустрічні поставки (взаємний залік Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вимог).

Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виробниче співробітництво - Зміст цих операцій полягає в тому, що одна країна використовував устаткування і технології іншої країни, будує на своїй території промислові об’єкти, продукцією якого буде розраховуватися за поставлене устаткування технологію. Більше того, після будівництва об’єкта і виплати Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка по кредитам, відношення між контрагентами продовжуються і в подальшому, если інший вид має кроткосрочний нрав.

Основні передумови ЗТ:

- фін. Мотиви, бо проведення операцій на компенсаційній основі було викликано відсутністю твердою валюти в Укр.

- комерційні мотиви. В ряді випадків компенсаційні операції є єдиним можливим шляхом виходу на зовнішні ринки.

- технологічні мотиви . Завдяки Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка яким більшість країн, що розвиваються одержують можливість придбати відносно новітні технології, а розвинуті країни одержали можливість подовжити життєвий цикл товару.

- соціальні мотиви ЗТ пожвавлює товарообмін, а отже вирішення ряду соціальних питань.

14. Передумови активізації розвитку компен-ної торгівлі.

Зустрічна тор-ля - торгівля, при здійсненні якої в документах (угодах або договорах) фіксуються Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка тверді зобов'язання експортерів і імпортерів зробити повний або частково збалансований обмін продуктами. У останньому випадку різниця у вартості покривається грош-ми платежами.

При ЗУ один і той самий контрагент може бути експортером одних та імпортером інших продуктів по відношенню до контрагента, або за домовленістю по Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка відно-ню до іншого підприємства кр-покупця.

В сучасних умовах осбливої уваги потребує зустрічна торгівля. Виділяють декілька нюансів зустрічної торгівлі:

-фінансовий (если країна – імпортер немає вільноконв-ної валюти або не хоче її витрачати)

-маркетинговий (если компенсаційні операції виступають як специфічний спосіб виходу на зарубіжний ринок, особливо в умовах високої Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка конкуренції.)

-технологічний (як можливість доступу країни-імпортера до нових технологій)

-соціальний (если зустрічна торгівля зменшує безробіття, створює нові робочі місця тощо)

Питома вага компенсаційних операцій становить10-20% у загальних обсягах світової торгівлі. Зустрічна торгівля превалює у обміні високими технологіями тощо. Якщо до останніх років домінувала зустрічна торгівля північ-південь, захід-схід Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, то на сьогодні вона інтенсифікувалась у відносинах північ-північ, захід-захід.

15. Співстав-ня вигідн-ті та доцільн-і здійснення основних видів зустрічних угод (ЗУ).

Основні види ЗУ:

1 Бартер – предст-яє собою безвалютний, але оцінений обмін продуктами. Вартісна оцінка продуктів здійсн-ся для забезп-ня еквівал-сті обміну. Для цих Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка операцій хара-ні наявність договору, вказівка чи на кіл-ть продуктів, що підл-ть обміну, чи на суму поставки. Доцільна, если країна–імпортер немає вільноконв-ної валюти або не хоче її витрачати

2 Компенсаційні угоди - таки ЗУ, за яких відбувається обмін декількома продуктами з кожного боку. На відміну від бартеру, предм Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ом компенс-х угод є не один продукт чи група продуктів, а списки продуктів, які підлягають обміну. Контрагенти перед укладанням зустрічних угод обмінюються перечнями тов-ів, які вони хотіли чи могли купити. Потім становлю-ся ціни на товари. Доцільні если країна–імпортер немає вільноконв-ної валюти або не хоче її витрачати Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка; если компенсаційні операції виступають як специфічний спосіб виходу на зарубіжний ринок, особливо в умовах високої конкуренції.

3 Великомасшт-ні операції на компенс-ій основі – одна кр використовує облад-ня та технол-її іншої країни та будує на своїй території пром-й чи с/г об¢єкт, проду Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-цією якого вона буде розрах-ся. Риси: великомасшт-ть, довг/строк кредитування, операції нередко здійсн-ся на осн міжурядових угод (через великі кошти, потребу гаранта, велику кіль-ть підпр-ств – учасниць. Доцільно, если компенсаційні операції виступають як специфічний спосіб виходу на зарубіжний ринок, особливо в умовах високої конкуренції.

4 Викуп Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка застарілої продукції – такий вид ЗУ, при якому передб-ся часткова компенс-ція вартості нової техніки однопрофільною старою, т. т. залік залишкової вартості продуктів, що викупляються по ціні нових. Застос-ся при обміні машинами, обладн-м. Доцільно, если є можливість доступу країни-імпортера до нових технологій.

5 Операції з давальницькою Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка сировиною, це такі операції за якимх об”єктом угоди є сировина та пр-я, яка виг-я з неї. Розрахунки по ОДС здійснюються:

-частиною прод-ції, що була виготовлена та залишається в країні переробки,
у вигляді оплати сировини частк-во готовою продк-ією, а частково – грошима,
- використ-ня кр-переробки в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка якості посере-ка для подальшого продажу прод-ії. Доцільно: немає вільних грошей, при завоюванні нових ринків збуту, метою є доступ до нових технологій, розрахунок на довготерм-ву співпрацю.

6 Поставки на комплектацію – замовник на вигото-ня обладн-ня вимогає включити в остаточну вартість продукції комплектуючи з власної країни. Доцільно Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка: розрахунок на довготерм-ву співпрацю, при завоюванні нових ринків збуту.

15.Співставлення вигідності та доцільності здійснення основних видів зустрічних угод

Зустрічна торгівля- сукупність угод при закінченні , яких закупка продукції з різних обставин супроводжується у відповідь поставками продуктами з метою досягнення балансу Е-І-них операції.

Основні види

1.Товарообмінні операції і компенсаційні угоди на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка безвалютній основі - передбачають оплату поставок у товарній формі если продаж 1-го або кількох продуктів одночасно пов’язано з придбанням інших продуктів і розрахунку в іноземній валюті не відбувається.

2.Компенсаційні угоди на комерційній основі - угоди при яких поставка і відповідна зустрічна поставка товару здійснюється протягом встановленого періоду на основі або Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка 1-го договору купівлі-продажу, або на основі договору к-п і доданих до нього угод про зустрічну або авнсовану закупку. Фінансові розрахунки між учасниками угод здійснюється або через переказ іноземної валюти або шляхом врегулювання клірінгових претензій. Клірінгова форма розрахунку: після відправлення товару експортером його платіжні вимоги Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка заносяться на клірінговий рахунок у країні імпортерам. Потім задовольняються через відповідні зустрічні поставки (взаємний залік вимог).

3.Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виробниче співробітництво - передбачає, що поставки промислового обладнання будуть компенсаційні зустрічні поставки товару, які виробляються за допомогою обладнання що придбана.

Основні передумови ЗТ:

- фін. Мотиви, бо проведення операцій на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка компенсаційній основі було викликано відсутністю твердою валюти в Укр.

- комерційні мотиви. В ряді випадків компенсаційні операції є єдиним можливим шляхом виходу на зовнішні ринки.

- технологічні мотиви . Завдяки яким більшість країн, що розвиваються одержують можливість придбати відносно новітні технології, а розвинуті країни одержали можливість подовжити життєвий цикл товару.

- соціальні мотиви ЗТ пожвавлює Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товарообмін, а отже вирішення ряду соціальних питань.

16. Типізація торгівлі на умовах кооперації.

Коопераційна т – торгівля на умовах кооп-ції, зв¢язує вироб-і інтереси госпо-ко незалежних фірм і організацій. Типи:

Виробнича кооп-ія, змист якої у виробництві продуктів не для ринка в загалі, а за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка завданням та техничним вимогоам конкретних замовників.

Збутова кооп-ія – співпрація незалежних виробників у сфері спільної реалізації продукції на ринку.

Виробничо-сбутова кооп-ція - поглиблення виробничої кооперації до збутової чи навпаки.

Торгівля у складі консорцімозга – це тимчас. альянс госпо-ств, незал-их фірм, метою якого є різни види скоординованої Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка підпр-кої діяльн-ті для спільної боротьби за отримання заказу та його спільного виконання. Риси консорц.: 1 . Створення К. оформ-ся угодою. 2 . К. може пердба-ти створення юирид-ної особи. 3 . Компанії, що входять в К., повністю зберігають юрид та фін-ву самостійність. 4 . К. К. не має своєї організ-ної структ-ри. 5 . К Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. сворюється для високоякісн-го виконання термінових та високовартісних замовлень, які потребують консолідації зусиль та коштів, наук-техничних, фін-их, виробн-их та супроводж-чих компаній.

Види К.:

-Закриті: фірма-замовник укладає договор з кожним з учасників окремо.

-Відкриті: всі учасники підпорядковуються обраному лідеру і несуть солідарну відповідальність за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка забов¢яз-ня К.

Лідер К. коорд-нує спільну діяльність учасників та отримує за це винагороду. Замовник укладає угоду тільки з лідером К., який несе повну відповідальність за виконання забов¢язань.

17. Тенденції та динаміка торгівлі сиров-ми продуктами.

1Довгострокове перевищення пропозиції над попитом.

2Настабі-сть, непостійність ринку сировини. 2 групи Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка факторів: постійні (інфляція, НТП, сезонність спожи-ня, відносно не чутливий до цін попит, регулярність ринку), тимчасові (політ конфлікти, стихійні лиха, відносна нечутливість до цін пропозиції).

32-га тенденція на ринку сир-ни: ресурсозбер-ня та індустр-ція (2 протилеж-ті).

4Зростання попиту на облагороджений експорт, що складається з сировини Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка глибокої переробки, спец-но підготовленої сировини, полуфабрик-ів, що значно знижує трансп-і витрати та на утилізацію.

5Посилення вимог до еколо-ої безпеки сировини.

6Вагомі позиції ТНК на ринках сировини.

7Скорочення питомої ваги продовольчого та с/г експорту в заг/світ масшт-бі.

8Високий ступінь регулювання ринку сиро-ни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

18. Сировинні кризи та шляхи їх подол-я.

Три різновиди регулювання ринку сировини:

1. М/н торгівельні угоди – угоди між країнами, що вироб-ть та спожи-ть, з метою стабіл-ції цін та поставок. Три принципи- 1. система буферних припасів, які ствоюються чи за ініціативою ЮНКТАД, чи за рахунок засобів сторін, що Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка домовляються, 2. обмеження амплітуди цінових коливань, що полягає у встановленні цінового коридора, 3. Сист-а квот, ефективна при наявн-ті очевидного лідеру на світ-му сиров-му ринку.

2. картелі вироб-ків, об¢днання фірм, як правило однієї галузі, які вступають між собою в угоди, які стосуються різних сторін у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка підприєм-ій діяльності,а саме: угоди про ціну, ринки сбуту, умови найму роб.сили,асортимент.

3. сист-а м/н бірж – особливий вид постійного ринку, що охплює дек-ко Д-ав, на якому відбуваються угоди куп/прод на певні біржеві товари.

19. Політика ОПЕК на світовому нафтовому ринку.

В 1960р. у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка відповідності з резолюцією представ-ників урядів 5 країн: Іран, Ірак, Кувейт, Сауд. Арав.і Венесуели в Багдаді створена ОПЕК. Тому для ОПЕК число “5” є знаковим. Пізніше в ОПЕК вступили ще 6 країн: Катар, ОАЕ, Лівія,Алжир, Нігерія та Індонезія. Штаб-квартира ОПЕК знаходиться в Австрії в Вені.

Всі країни, що входять Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в ОПЕК залежать від експорту нафти: 48% ОАЕ – 97% Нігерія. Най-менш залежною є Індонезія., вона диверсифікує експорт і поставляє на світовий ринок деревину, уголь, газ і турист.послуги.

Від експорту нафти ОПЕК в сер.отримує 160$ на рік.

Осн.цілі ОПЕК:

1)уніфікація і координація нафтової політики країн-членів;

2)пошук найб.оптимальних Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка колект.і індив.засобів захисту інтересів країн-членів.

3) визначення ефективних засобів підтримки стабільності цін на світ.ринку нафти.

4)забезп-ня сталих доходів країн-експ-ів нафти.

5)забезп-ня ефект-ті і рентаб-ті постач-ня країн-спож-чів.

6)забезп-ня справедливих доходів від інвестицій в нафт.пром-ть.

Мех-зм Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка регул-ня нафти країнами ОПЕК дуже простий: встановл-ня денного ліміту видобутку нафти, його корректуваня в зал-ті від кон”юнкту-ри, розподілу між країнами і контроль за викон-ням дер-ми своїх квот. Сауд.Арав.-найб.виробн-к нафти, вона і встан. Ціни на нафту.При падінні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка цін ОПЕК скорочує обсяги видо-бутку нафти і ціни підвищуються і навпаки.

20. Міжнародні товарні угоди (МТУ) в системі регулюваня світової економіки.

МТУ – це угода між країною-виробником і краї-ною-споживачем, спрямована на стабілізацію цін. Деякі товари, наприклад мідь, продаються і купуються на відносно вільному ринку. Причина-ми різких коливань Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка цін можуть бути фактори по-питу та пропозиції, а також спекулят.операції. Однак виробник і споживачі в рівній мірі зацікав-лені в стабільності системи ціноутворня, яка доз-воляє прогпозувати майб.витрати і доходи і тим самим полегшує планування діяльнті. МТУ осно-вані на 3 принципах:

1)сис-ма буферн.припасів, яка створ-ся Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за ініціати-вою ЮНКТАД або за рах-к коштів країн, що домовл-ся.

2)обмеження амплітуди цінових коливань, шля-хом встановл-ня цінового коридору.

3)сис-ма квот, яка ефект-на при наявн-ті очевидного лідера на сировинному ринку.

21. Умови картельного регул-ня цін на м/н рин-ках сировини.

Картелі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка – об”єднання фірм, як правило, в одній галузі, які виступають між собою в угодах, що торкаються різних сторін їх спільної підприємн. діяльності: угоди про ціни, ринки збуту, асорти-мент, умовах найму роб.сили, спрямування використованих разом патентів.

Характ.риси картелю :

1) договірний нрав угод;

2) форма змовлення з метою Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка позбавлення конку-рентів;

3) усі фірми, що входять в картель, повністю збе-рігають свою юрид, фін, госп.самостійність;

4) іноді карт.угоди розповсюдж. не тільки на газузь збуту, але і на сферу вир-ва продукції.

5) наявність сис-ми примушення.

Діяльність картелей допускається в випадках :

1)картель контролює не більше 5% визначеного ринку або Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка оборот фірм, які входять до карте-лю, складає не більше 200млн.євро на рік.

2) картель займається освоєнням нового ринку.

3) існування картелю корисно для всієї екон-ки.

4) у випадку створення антикризового картелю.

Картелі об”єдн-я з метою обмеж-я на ринку пропозиції продуктів, чим менша пропозиція тим більша Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ціна на прод-ю.

22.Організ.форми техн.обслуг-ня торгівлі комплектним обладн-ням.

Торгівля компл.обладн-ням - єдиний закінчений технолог.комплекс, який передбачає наявність інституту гаранта.

Організ.форми техн.обслуг-ня торгівлі комплектним обладн-ням:

1)техн.сприяння – поставка обладн-ня без здійсн-ня будів-монтажн.робіт.

2)генеральн.підряд – поставка обладн Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ня + здійс-ня будів-монтажн. та пусконаладочних робіт.

3) угоди типу “продукція в руки” – поставки обладн-ня, будів-монтаж, пусконалагодж.ро-боти, надання допомоги в організації технологічн.процесу.

4) угоди типу “ринок в руки” – поставки обладн-ня, будів-монтаж, пусконалагодж.ро-боти, на-дання допомоги в організації технологічн.про-цесу + зобов Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка”язання закупити частину вироб-ляємої продукції на поставленому обладнанні.

23. Особливості і характерні риси торгівлі готов.продукцією .

Осн.тенденції торг-лі гот.прод-цією:

1) різке зниж-ня ЖЦ більшості видів гот.прод.;

2) маркетингові особлив-ті: перехід від одиничних до системних продажів;

3) переважання в торг-лі гот.прод. торг-лі машинами Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка і обладн-ням;

4)необхідність допродажного і післяпродажного обслуговування;

5) зростаня вимог до якості і дизайну гот.прод-ї.

Осн.види гот.прод:

1. торг-ля в розібраному вигляді : її “+” і “-“ :

+: 1) забезпечити значну економію на транспорт;

2) проникнути на ринок закритий для гот.прод.

3) ввозити набор за зниженими митними ставками;

4) забезпечувати можл-сть орг Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ції прогресивної збірки.

-: 1) технолог.недоліки: необхідн.забезпеч-ня високої якості доставлених продуктів;

2) організац.недоліки: необх.забезпечення високої частоти поставок.

Ця торг-ля поділ-ся на:

1) отверточне вир-во – форма торг-лі , що пе-редбач. поставку комплектуючих ддя повної зборки виробу, кількість комплектуючих не змін-ся впродовж строчку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка дії договору.

2) прогресивна збірка – орг-я зборочного вир-ва з імпортних узлів і деталей, при якій експ-р зобов”яз.сприяти імп-ру в поетапній прог-рес.збірці виробу з тим, аби до визнач.мо-менту імп-р зміг перейти до самостійного випуску гот.прод; за встан.плату експ Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-р зді-йснює передачу ліцензії на гот.прод. і ноу-хау на вир-во узлів і деталей + виконує про-ект організ-ї вир-ва. За дод.плату експ-р мо-же поставляти деталі і набор.д/сборки осн.і допоміжн.обладн-ня.

2. Торгівля компл.обладн-ням - єдиний закінчений технолог Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.комплекс, який передбачає наявність інституту гаранта.

Організ.форми техн.обслуг-ня торгівлі комплектним обладн-ням:

1)техн.сприяння – поставка обладн-ня без здійсн-ня будів-монтажн.робіт.

2)генеральн.підряд – поставка обладн-ня + здійс-ня будів-монтажн. та пусконаладочних робіт.

3) угоди типу “продукція в руки” – поставки обладн-ня, будів-монтаж, пусконалагодж.ро-боти Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, надання допомоги в організації технологічн.процесу.

4) угоди типу “ринок в руки” – поставки обладн-ня, будів-монтаж, пусконалагодж.ро-боти, на-дання допомоги в організації технологічн.про-цесу + зобов”язання закупити частину вироб-ляємої продукції на поставленому обладнанні.

24. Поняття і види “ноу-хау”.

“Н-Х” – являє собою практичне знання і Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка досвід, які не мають правового захисту. Це сукупність різних знань і виробн.секретів: виробн, ко-мерц, фінансов, управлінського хар-ру.

Види “Н-Х”:

1) техн.нраву – рез-ти досвіду і протоколи, рез-ти наково-дослідн.робіт, статистичні розрахунки, методики і т.д.

2) комерц.нраву – картотеки постачальників і споживачів, методи Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка індив.продажів, підвищен-ня ефективності праці, покращення систем.

25. Передумови та сутн.хар-ка торг-лі прод-цією у розібр.вигляді .

Торг-ля прод-цією у розібр.вигляді належ. до торг-лі готов.прод-цією як однієї з форм міжн.торг-лі. Передумови: забезп-я

суттєв.економії на трансп.витратах, проникн-я Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на ринок, закритий для готов.прод-ції, ввез-я комплектуючих за зниж.митн. тарифами, забезп-я можл-ті орг-ції прогрес. збірки. Недоліки: 1) технологічні- необх-ть забезп-я вис.якості тов-в, що поставл-ся; 2) організаційні- необх-ть забезп-я вис.частоти поставок. Форми торг-лі в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розібран.вигляді:

1 ) відверточне вир-во передб. пост-ку комплект-чих для повн.збирання виробу, кіль-ть компл-чих не змін-ся протягом всього пер-ду дії контр-ту;

2 ) прогрес.збирання передб. орг-цію збирання вир-ва із імпорт.вузлів та деталей, при якій експ-р зобов”яз-ся сприяти імп-ру в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка поетапн.прогрес.збиранні виробу, щоб до певн.мом-ту останній зміг перейти до самост.вип-ку готов.пр-ції. За встан.плату експ-р здійсн. передачу ліц-зії на гот.пр-цію і ноу-хау на вир-во вузлів та деталей, також викон. проект орг-ції вир Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ва. За дод.плату експ-р може постав. деталі та компл-чі для збирання, осн. та допоміж.вир-во.

26. Осн.форми угод торг-лі набор.обладн-ям.

Торг-ля компл.обл-ям- вид торг-лі гот.пр-цією і предст. собою єдиний закінч.технолог.комплекс, що передбач. наявн-ть інституц Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.гарантів (трив.терміни угод). Осн.форми угод торг-лі компл.обл-ям:

1) техн.сприяння полягає у поставці обл-я без здійснення будів-монтажн. робіт;

2) генер.підряд або умови постач-я “під ключ” включ. пост-ку обл-я, здійсн-я будів-монтаж. та пусконалагоджуваних робіт. До об”єму постачань Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка та надан.послуг вход. передача технол-ї, ноу-хау, проектув-я, пост-ка компл.обл-я, його установка, провед-я пусконалаг.робіт, проектув-я і буд-во допом.громадс.споруд. “+”: надійно перевірені на підпр-ві постач-ка імп.обл-я та технолог.процеси, суч.будів.обл-я і передові методи Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка буд-ва об”єкту, експл-ції обл-я, поклад-я всієї відпов-ті за буд-во та введ-я в експл-цію на генер.підрядника. “-“: вища вар-ть буд-ва порівняно із закупівлею окрем.видів обл-я та послуг, можл-ть включ-я обл-я, що не Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка корист-я попитом, мінім.участь замовника в буд-ві об-ту.

3) угоди типу “прод-ція до рук” або “під гот.пр-цію” поляг. в постач-і обл-я, будів-монтаж., пусконалаг.робіт + надання допомоги в орг-ції технолог.процесу. Підрядник зобов”яз-ся забезп. експл-цію підпр-ва до досягн Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-я ним проектн.потуж-ті і освоєння вип-ку пр-ції згідно погодж.номеклатури, якості і кіль-ті.

4) угоди типу “ринок до рук” або “під випуск та реал-цію пр-ції” передб. все те, що і угоди “пр-ція до рук” + зобов”яз-я закуп. частину пр-ції, що вир Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ся на поставл.обл-і. Тобто підрядник забезп. не лише експл-цію підпр-ва, але і збут його пр-ції.

27. Заг.хар-ка суч.стану і перспектив роз-ку міжн.технолог.обміну (МТО).

У шир.розумінні міжн.технолог.обмін - проникн-я будь-яких науково-техн.знань і обмін Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вир.досвідом між країнами. У вузьк.розум-і – це передача наук-техн.знань і досвіду, що віднос-ся до відтворення конкр.технолог.процесів. МТО вист. засобом поглибл-я процесів конц-ції та транснац-ції, що вираж-ся в:

1) обмеженнях доступу до технол-ї сторон.фірм (незалежних);

2) збільш-я обсягів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продажів техн-й дочірн.фірмам ( у США 75-80% техн-й реаліз-ся ДФ- IBM).

Більшого пошир-я набув. угоди з над-я набор.послуг- буд-во “під ключ”, компл.установка обл-я.

Суч.стан міжн.технол.обміну:

1) динамізм суч.обміну технологіями та випередж-я технол.трансфертами як темпів ек Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.роз-ку, так і міжн.торг-лі;

2) диверсифікація форм марк.д-ті на ринках технол-ї;

3) зміна акцентів в процесі міжн.кооперув-я ( МТО- прям.об”єкт МЕВ, тов.торг-ля виступ. формою передачі технологій).

Ек.переваги на суч.етапі МТО:

1) можл-ть в кор.термін задовольнити свої потреби в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка нов.техніці та технологіях;

2) економія капіт.рес-сів та часу на провед-я власн.НДДКР (НІОКР);

3) кращі можл-ті отрим-я ноу-хау;

4) можл-ть виходу на нові ринки збуту та збільш-я валютн.надходжень за рах-к реал-ції експ-ліценз.пр-ції;

5) можл-ть підтрим-я вис.як.рівня Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка пр-ції за рах-к технол.трансферту.

28. Види та хар-ка суч.інжиніринг.послуг .

Інжиніринг- це розроблений на основі станд.знань продукт, який адаптовано до конкр.обставин замовника. Це є також сукуп-ть видів д-ті, спрям-х на оптимізацію інвест-й або мініміз-ю витрат, пов”яз з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка реаліз-ю проектів різн значення. Інжиніринг є непрямою формою передачі технол-й.Особл-ть інж-гу- тиражованість послуг. Об”єкти: техн. документація, рекомендації, ек.розрах-ки. Існує декілька класиф-цій інж-гу. За першою він поділ-ся на проектний, проектно-підрядний та управлінський. За другою класифікацією інжин Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.послуги можна розділ. на наступні групи послуг:

1) послуги з підгот-ки вир-ва:

- передпроектні послуги (вивч-я ринку, досл-я грунту, підг-ка техн-економ. обгрунтувань, консул-ції та нагляд за провед-ям зазнач. робіт);

- проектні послуги (склад-я генер. планів і схем, техн.специфікація);

- післяпроектні (підг-ка договор. документації Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, провед-я проекту, нагляд за здійсненням робіт);

2) послуги з орган-ції процесу вир-ва і упр-я підпр-вом;

3) послуги із забезпеч-я реал-ції пр-ції.

Існує 3 осн.методи буд-ва згідно яким відрізн-ся зміст контр-тів на надання інж.послуг:

1) більша час-на робіт вик-ся Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка персоналом замовника або місц.фірмами. Інжин.фірма- консультант, не несе жодн.відпов-ті за здійсн-я проекта;

2) викон-я іноз.інжин.фірмою більш.час-ни або всіх інжин.послуг + відпов-ть її за викон-я робіт;

3) при буд-ві “під ключ” викор-ся, если інжин.послуги над-ся генер.підрядником Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в якості складової всього компл-су послуг. Спеціаліз.інжин.фірми мож. залучатися в якості субпідряд.орг-цій.

28. Види і хар-ка сучасних інжинірингових послуг.

Інжиніринг - продукт, який був розроблен на основі стандартних знань і досвіду і пристосован до певних вимог.

Види :

- проектний ,проекти з реконмтрукції буд-ва,

- проектно-підрядний Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка , проект та його реалізація,

- управлінський ( консалтінг )

29. Суч.практика торг-лі “ноу-хау”.

“Ноу-хау”- надання техн.досвіду та секретів вир-ва, які включ. відомості технол, екон, адмін, фінанс.хар-ру, використання яких забезп. певні переваги. Предметом купівлі-продажу є незапатентовані винаходи, що мають комерц.цінність.

В суч.міжн.практиці Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка найбільш нередко зустріч-ся патентні ліц-зії з одночасн. передачею ноу-хау і наданням техн.допомоги в налагодженні вир-ва. Друге місце займ. ліц-зії на ноу-хау і лише третє – чисто патентні ліц-зії, які не передбач. передачу ноу-хау. Це поясн-ся тим, що Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за суч.роз-ку техніки освоєння більш.частини винаходів без надання ноу-хау, або зовсім неможливо, або призвод. до невиробн.витрат часу та коштів, тому ноу-хау є осн.об”єктом не лише ліц-зій, але і інш.форм передачі технологій. Мають місце у дан.виді ліценз.угод умови про нерозголош-я Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ноу-хау як в пер-д терміну дії ліценз.угоди, так і після її закінчення. Найб.характ.умовами ліценз.угод, які обмеж. ліцензіата у викор-і ноу-хау, є:

- не передав. набуті знання і досвід третій стороні протягом терміну дії і в середньому до 5 років після закінч-я Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка цього терміну;

- зазнач. в рекл.док-тах або випущ.пр-ції, що вона виготовлена за ліц-зією інш.фірми;

- не надав. Субліц-зії на ноу-хау, бо це може призвести її втрату.

29. Сучасна практика торгіфвлі “ ноу-хау “.

За сучасних мозгов все більшого розвитку набула практика торгівлі “ ноу-хау”. Це практичні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка знання і досвід, що не користується правовим захистом. Це сук. Різних знань,виробничих секретів, наук-го, адм-го, комерц-го,фін-го хар-ру, використання яких забезпечує екон.

Переваги.

Види :

1)комерц-=го хар-ру,картотеки спож

постач.,документообіг, методи пер-

сональних продаж, методи збільш-ня прод-ті праці.

2)Технолог-го Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка хар-ру, результати досліджень, звіти,стат.розрах.,рецеп-

тури.

3) невиробничі послуги - ідеї бізнесу,

консультування, кодрові контракти.

Передача “ноу-хау” невід”ємна процесу ліцензування. Серед торгів-

лі ліцензування , в міжнародній практиці, більше 50% угод уклад-ся на передачу винаходів та ноу-хау.

30% - тільки на ноу-хау. Більш ніж 80% “традиційних” ліцензій Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка перш за все являють собою передачу ноу-хау.

30. Порівняльна хар-ка осн.форм розрахунків за ліцензіями.

Ліцензія - дозвіл на викор.певного винаходу, тов-го знаку, пром.зразку, що перед-ся на певних умовах власником користувачу. Об”єктом є

б\я розробка конструкторн-го техно

лог-го хар-ру.

Осн. Форми Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розрах.за ліцензії.:

- рояльті, ліценззійні відрахування, що розрах. На основі обумовленої в договорі ставки платежу.

- участь у прибутку, як правило 20-30 %

- паушальний платіж, передбачає виплату всієї суми, що передбачає договор на протязі певного періоду.

- розрахунок технологічною документацією

- розрах ц.п. і т.д.

30. Порівн.хар-ка осн.форм розрах-ків Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за ліц-зії.

Ліц-зія- дозвіл на передачу юрид. або фіз. особами (ліцензіарами) належних їм прав на винаходи, торг.марку або пром.зразок інш.фіз. або юрид.особам (ліцензіатам).

Об”єктом є будь-яка розробка пром, конструк, технолог.хар-ру, яка виновата волод. патентною чистотою. Ліценз.платежі- виногорода ліцензіару, яка Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виплач-ся ліцензіатом за викор-я предмету угоди.

Форми розрах-ків за ліц-зії:

1) роялті- періодич.відрахув-я, які розрах-ся на основі обумовленої в договорі ставки платежу, в зростання якої зацікавлений імпортер. Коридор роялті – від 2 до 10%. Роялті залеж. від розміру приб-ку, який отрим-ся внаслідок комерц.викор-я Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ліц-зії. Роялті мож. встан-ся у вигляді визнач. фіксов.ставок у % і сплач-ся ліцензіатом через погоджені проміжки часу. Вони мож. нарах-ся виходячи з об”єму приб-ку, суми продажу, відпускної ціни і звичайно склад. 3-5%. Більш високі ставки встан-ся у перш.рік дії угоди Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка і при постачанні виробл. тов-в на експорт. Цю форму викор. в 90% ліценз.угод.

2) пашуальний платіж – одночасна виплата, яка предст. собою справжню ціну ліц-зії. Цей тип викор-ся при постач-і наборів обл-я, если вар-ть технол-ї включ-ся до вар-ті обл-я, если ліцензіат хоче Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка уникнути контролю ліцензіара за наступ.викор-ям технол-ї, если існує ризик можл.перевода періодичн.платежів за кордон. Розмір платежів < за роялті.

3) участь у приб-ках- відрахув-я на користь ліцензіара частини приб-ку, яка отрим-ся ліцензіатом від комерц.викор-я предмету ліц-зії. Звичайно участь ліцензіара Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в приб-ку ліцензіата фіксується на рівні до 30% при наданні виключної ліц-зії і 10% при наданні невикл.ліц-зії.

6) розрах-ки цінними паперами та техн. документацією або участь у власності - це передача ліцензіатом ліцензіару частини акцій своїх підпр-в від 5 до 25% в якості платежу за надану ліц-зію. Цей Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вид практик-ся ТНК, які прагнуть встан.контроль над влас-тю за тими іноз.підпр-ми, які викор. їхн.технол-ю. Зустрічна передача техн.докум-ції викор-ся при перехресн.ліц-ванні і передбач. взаємн.обмін ліц-зіями, технол.знаннями і досвідом.

31. Передумови, динаміка розвитку ліцензійної торгівлі, класифікаційні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка під-ходи до ринку ліцензійних послуг.

Ліцензія -дозвіл на передачу юрид. чи фіз. особами-ліцензіарами прав на винахід, торг. марку чи зразок, які належать їм, іншим юр. чи фіз. особам. Обєкт Л.-будь-яка розробка пром., конструкт., технологіч. хар-ру, котра виновата володіти патентною чистотою, це юрид. якість обєкта Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, яка означає, що він може використовуватися в даній країні без порушення діючих на її території охоронних документів виключного права. Ліцезійна тор-гівля є основною формою міжнар. передачі технологій. Її предметом є патентні і безпатентні ліцензії на передачу винаходів, технологіч. досвіду, пром. Секретів і комерц. знань. У більшості випадків предметом куп-продажу Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка є права на використання за кордоном запатентованого винаходу. За спосособ передачі технології ліценз. Угоди діляться на самостійні, если технологія чи технологіч. знання передаються незалежно від їх матеріального носія, і супутні, если ліцензія надається в рамках більш широкого договору на поставку технологіч. обладнан-ня і надання інжинірингових послуг Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Ліцензії продаються на основі ліцензійної угоди, яка встановлює вид Л.(патентна, безпатентна), хар-р ї обсяг прав на використання технології (ординарна, виключна, повна), виробничу сферуі територіальні кордони використання пред-мету Л.

Обсяг, напрями та стр-ра міжнар. торгівлі ліцензіями чималою мірою визначаються прискореним розвитком наукових дослід-жень і розробок Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка у розвинутих країнах, роз-ширенням їх ЗЕ і фін. експансії. Міжнар. ліценз. торгівля здійснюється здебільшого між промислово розвинутими країнами. Домінуючі позиції в експорті ліцензій займа-ють США, на які припадає найбільша в світі частина видатків на НДДКР. Також значне місце займають в міжнар. торгівлі ліцензіями Яп., ВБ, Фр.,Нім.,Іт.Міжнар Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. ліценз. торгівля охоплює в основному продукцію прогресив-них галузей пром-ті: хімічної, електро-тех-нічної, включаючи електроніку, м\б. Ці галу-зі поглинають основну частку видатків на наукові дослідження в розвинутих країнах.

31.Передумови, динаміка розвитку ліцензійної торгівлі, класифік-і підходи до ринку ліцензійних послуг.

Е-р та І Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-т технологій розгляд-ся як ефект-й спосіб виходу на зовн.р.Та-

ка д-ть в основному здійсн-ся через ліцензування. В міжнар-й практиці ліцензія - це дозвіл згідно якого ліцензіар( власник вийняткового права на винахід, товарний символ ) дозволяє ін.особі ( ліцензіату ) за обумовлену винагороду користува-

тися об Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка”єктом цього права. Договір між сторонами наз - ліцензіонною угодою, як правило, стосується і “ноу-хау” В міжнар-й практиці торгівля ліцензіями і “ноу=хау”більш

ніж 50%, 20% - це чисті патентні ліцензії. Таким чином більш ніж 80% “ традиційних “ ліцензій це передача “ноу-хау”.

Аналіз-чи динаміку міжнар-ї торгівлі ліцензіями, так тільки на р.Росій Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка їх кіл

ть зросла з 611 до 1230 за 1992-1997р.

Види ліцензій.

- за правовою охороною ( патентні, безпатентні

- за об”ємом прав,що перед-ся ( прості,вийняткові, повні)

- субліцензія ,ліц.,що пер-ся 3-й особі ліцензіатом, що володіє вийнятковим правом на ліцензію.

- возвратимая ,надає ліцензіару права користув-ня усовершенствовами об”єкту Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ліцензії

- кросс-ліцензія, взаємний обмін пред

метом,що є об”єктом інтел-ї власнос

ті.

32. Нові види послуг на св.р.

Сьогодні світ дуже очень змінився

зазнали значного розвитку і сист.

Транспортного , комунік-го в”язку.

Величавого значення набуває інфор-

мація. І т.д. Тому разумеется,що на сучасних світових ринках значного розвитку набувають нові Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка види послуг найрізноманітнішого хар-ру.

Можна виділити :

- розподільчі, трансортний, комунік-

ційний та ін.види зв”язку.

- посередницькі, оптові,роздрібні, організовані ринки.

- виробничі, буд-во,тех-не обслугов-ня

- фінансові

- споживчі, туристичні,сторнтивні

- некомерційні, освіта,охорона здо-

ров”я,медицина

32.Нові види послуг на світових ринках.

Сьогодні усе більшого значення набуває міжнар Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. торгівля послугами. Вона відрізняється від торгівлі іншими продуктами тим, що товари можуть бути фізично переміщені через кордон, а послуги-це продукт, який не має уречевленої форми. В багатьох країнах торгівля послугами займає значне місце в осязі МТ. Це викликано НТП у сфері матеріального вир-ва, поглибленням МПП і Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка зростанням соц-ек. потреб багатьох країн. Класифікація послуг становить досить серйозну делему, що розвязується в різний спосіб. Одна з класиф-цій: 1)розподільчі (послуги транспорту, звязку, комунікації), 2)посередницькі, 3)виробничі (буд-во, техн. обслуговування), 4)фінансові (банківські, страхові, інвестиційні), 5)споживчі (туризм), 6)некомерційні (охорона здоровя, освіта).

Останнім часом разом з традиційними величавого значення набувають спеціалізовані послуги Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, такі як проектно-конструкторські, будівничо-монтажні, підготовка програмного забезпечення і техн. обслуговування обчислюваної техніки, патенти, ліцензії, ноу-хау, інжиніринг, лізингові послуги.

33.Поняття способу МТ.

Способ МТ-організаційна форма і порядок здійснення зовнішньоторг. угод. Виділяють 3 методи МТ:1)торгівля напряму,2)торг. через посередників,3)транзитна торг.

Торгівля напряму здійснюється Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка через встановлення прямих звязків між експортером і імпортером, які відповідно є виробниками і кінцевими споживачами. Прямим торг. звязкам притаманні такі риси: довгостроковість договірних відносин, уста-леність відносин, совершенно точно цілеспрямо-ваний хар-р угод. Під торговопосеред . операціями розуміють опер., повязані з куп-продажем продуктів, які виконуються за дору-ченням виробника-експортера Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка незалежною від нього стороною, торг. посередником, на основі укладеної між ними угоди чи окремого доручення. Посеред. опер. регулю-ються нормами торгового і цивільного права.

Кожний способ має свої переваги та недоліки. Експортер, враховуючи їх, вибирає, яким чином він буде здійснювати вивіз продукції.

На сьогодніщній денек дуже багато угод в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка МТ здійснюється за допомогою посередників, оскільки існує багато значних переваг даного способу.

34. Загальні передумови, специфіка і вигідність торгівлі напряму.

Виділяють 3 методи МТ:1)торгівля напряму, 2)торг. через посередників, 3)транзитна торг.

Торгівля напряму здійснюється через встановлення прямих звязків між експортером і імпортером, які відповідно є виробниками і кінцевими споживачами. Прямим торг Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. звязкам притаманні такі риси: довгостроковість договірних відносин, уста-леність відносин, совершенно точно цілеспрямо-ваний хар-р угод. Осн. переваги : 1)можливість економії витрат на здійснення експ-імпортних операцій за рахунок вина-городи посередників,2)можливість ближче знаходитися до кінцевого споживача і враховувати найменші зміни ринкової конюктури,3)зменшення залежності резуль-татів комерц. діяль Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ті від можливої некомпетентності посередників. Недоліки:

1)у випадку відсутності у експортера комерц. кваліфікації і торг. досвіду витрати на здійснення операцій не тільки не скоротяться, але і виростуть,2)МТ порівняно з внутрішньою є більш ризикованою, що обумовлено необхідністю аналізу і оцінки факторів зовн. середовища,3)торгівля напряму потребує відмови від Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка прибутку на 2-3 роки.

34.Заг.передумови, специфіка, вигідність торгівлі напряму.

Способ Мт - організована форма і порядок здійснення ЗЕД., це спосіб здійснення торгівельного обміну.

Є 2 методи: прямий,непрямий

Прямий метод- це способ торгівлі безпосередньо продавець-покупець без б\я посередників.

Переваги:

- значне скороч.фін-х витрат на суму комісійної винагороди посередника

- зниж-ся ризик Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка і залежність итогів комерц-ї д-ті в зв”язку з недостатньою компетентістю посередника.

- збереження контролю над рухом товару

- постійне знаходження на р., що дозволяє правильно реагувати на зміни його кон”юктури.

Недоліки :

- значні витрати пов”язані з організацією власної збутової мережі

- можлива втрата контролю за поведінкою спож.на внутр.р Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

- значні ризики пов”язані з МТ.

35.Диверсифіковане поле посеред-

ницьких послуг.

Одним з способів МТ є непрямий способ, тобто способ продажу товару через посередників.Викорис-тання посередників є вигідним, бо знаходяться ближче до споживача, краще знають р.,є професіоналами своєї справи, а також надають дуже різноманітні послуги.

- вони здійснюють Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка пошук закордонного напарника

- є джерелом інформації

- здійснюють кредитування сторін

- надають гарантії сплати

- здійснюють транспортно-екпеди-

торське обслуговування

- здійснюють страхування товару

- покладають на для себя виконання митних формальностей

- проводять рекламні та ін.входи

- здійснюють технолог-е обслугов.

Тобто поле їх посередницьких послуг дуже диверсифіковане.

35.Диверсифікаційне поле посередницьких послуг.

Під торговопосеред . операціями розуміють опер., повязані з куп-продажем Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продуктів, які виконуються за дорученням виробника-експортера незалежною від нього стороною, торг. посередником, на основі укладеної між ними угоди чи окремого доручення. Торгове посередництво-це досить широке поняття і включає внутри себя значне коло послуг :1)опер. по пошуку закордонного контрагента, 2)підго-товку і здійснення угоди, 3)її документарне оформлення, 4)надання Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка гарантій оплати, 5)здійснення транспортно-експедиторських послуг, 6)страх-ня, 7)митні формальності, 8)проведення рекламних і інших заходівпо просуванню продуктів на закордонні ринки, 9)здійснення технічного обслуговування.

36. Сутність і хар-ка посередницьких операцій.

Виділяють 3 методи МТ:1)торгівля напряму, 2)торг. через посередників, 3)транзитна торг.

Під торговопосеред . операціями розуміють опер., повязані з куп-продажем Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продуктів, які виконуються за дорученням виробника-експортера незалежною від нього стороною, торг. посередником, на основі укладеної між ними угоди чи окремого доручення.

На сьогодніщній денек дуже багато угод в МТ здійснюється за допомогою посередників, оскільки існує багато значних переваг даного способу. Використання посередників дозво-ляє: 1)підвищити оперативність збуту Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товару, що сприяє збільшенню прибутку,2)посеред-ники, знаходячись ближче до покупців, більш оперативно реагують на зміни ринкової конюктури, що дозволяє реалі-зувати продукт на більш вигідних умовах, 3)залучення посередника дозволяє підвищи-ти конкурентоздатність продуктів за рахунок скорочення сроків поставок з проміжних складів, 4)деякі посередники авансують експортерів, вкладаючи власний капітал в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка створення і функціонування збутової мережі, 5)посередники служать джерелом інформації про рівень якості товару, 6)при боті через посередників виникає додаткова вигода при масовому збуті певної номенклатури товару, 7)посередники в деяких випадках дозволя-ють виходити на ринки, закриті для здійснен-ня торгівлі напряму.

36. Сущность і хар-ка посередницьких операцій

Під торгівельно-посередницькими Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка операціями розуміють операціїї по-

в”язакні з куп-продаж. Продуктів, що виконуються за дорученням виробника Е-ра незалежним від нього посередником на основі укла

деної між ними угоди чи окремого доручення.В залежності від типу посередника виділяють такі посередницькі операції

- операції з перепродажу

вони здійсн-ся посер.від Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка свого іменів та за свій рахунок. Самостійно виступають стороною договору як з Е-ом так і з кінцевим покупцем і 100є власником товару після його сплати.

- комісійні операції

осн.контрагентами є комісіонер( посер) і комітент ( власник товару ).За угодами комісії посеред.має право шукати партнерів і підписува

ти з ними контракти Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка від свого імені,але за рах. Продавця чи покупця,який приймає на для себя ко-

мерційні ризики. Перед 3-ми особами комісіонер виступає в якості продавця.Він відповід. За збереження товару,зберігають право власності на продукт до моменту його переходу на покупців. Посер.несе усю матер.від

повідальність.

- опер.консигнації Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка

предб., що Е-р ( консегнант) постачає продукт на склад посер.(кон

сегнатора ) для реалізації на р на протязі певного терміну. Посер.

Здійснює платежі по-мірі реаліз.тов. Нереаліз.продукт повертається Е-ру

- агентські операй.

Полягають у дорученні 1-ї сторони( принципала ) незалежній від неї ін.стороні ( агенту ) здійснен-

ня юр.,і фактичних дій, пов Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка”яз. З куп-прод. Товпрів на договореній території за рах. І від імені принципала.Агент лише сприяє здійсненню угоди, але сам в ній не бере участі.

- брокерські

здійс-сю профес-ми посередниками брокерами, які займ-ся своєю д-тю на товарних біржах або за певними операціями. Це особи, які Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка задіяні в збуті, але вони не виступають ст\ороною угоди.

37. Агентські угоди – зміст, переваги та повноваження сторін.

Агентська угода – доручення однієї сторони (принципала) незалежної від неї іншій стороні (агенту) здійснення юридичних і фактичних дій, пов”язаних з купівлею-продажем продуктів на договірній території за рахунок і від імені Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка принципала.

До обов”язків агента належать :

1) інформаційна підтримка принципала (стан кон”юнктури ринку , ціни, митні правила, умови платежу, технічні дані)

2) створення на ринку належної репутації принципала та його продукції, рекламна компанія, маркетингові дослідження

3) післяпродажне обслуговування

4) сприяння заключенню і реалізації договорів

Агент лише представляє інтереси принципала. Він не має права підписувати контракти ні від свого Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка імені ні від імені принципала. Сам агент не бере участі в угоді купівлі-продажу і не купує товари за свій рахунок. Він може здійснювати свою діяльність самостійно, за певну винагороду (2-5% від суми договору). Агент є юридичною особою, що зареєстрована у торгівельному реєстрі.

37. Агентські угоди .

Агентські угоди укладаються між агентом Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка та принципалом та дозволяють агенту реаліз. На певній тер. визначену номенкл. торварів принципала за визнач. винагороду.Угода не обмеж. прав принципала. Агентські угоди надають виробнику можливість вийти на новий ринок, вибрати серед кількох посередників найб. вигідн. партн. Виділяють:простих агент., агент з правом «першої руки», ексклюз.аентів. Агент з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка пр.»першої руки» першим отримує продукт на реалізацію серед інших посер.,в разі відмови агента в писм. вигляді принципал передає продукт іншим посер. Ексклюзивні (моноп.) агенти мають виключне право на здійснення посер.послуг на певн.терит..В даному разі принципал не має права виходити на ринок з аналогічною Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продукцією сам або через інших агентів, або в б-я разі сплачує винагороду екскл.агенту.

Агентські угоди дають можливість принципалу ефективно реаліз.товари, створити збутову мережу, а агент має стабільн.місце на ринку та отр.винагороду, існує можливість фін.вливаннь. Реалізація продуктів через посер.обширно застосовуєтья в міжнародній Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгівлі Серед агентських фірм виділяють :

· експортні агенти,що діють за дорученням кількох промислових фірм в своїй країні.

· імпортні агенти, що діють за дорученням

кількох промислових фірм країні імпортера

· іноземні збутові агенти, що надають право посереднику-імпортеру реалізо-вувати певні товари

· іноземні закупочні агенти, що купують за кордоном певні товари для принципала Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в своїй країні

38. Порівняння та динаміка розвитку брокерських та агентських операцій .

Агентські угоди укладаються між агентом та принципалом та дозволяють агенту реаліз. На певній тер. визначену номенкл. торварів принципала за визнач. винагороду.Угода не обмеж. прав принципала. Агентські угоди надають виробнику можливість вийти на новий ринок, вибрати серед кількох посередників найб. вигідн. партн Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Виділяють:простих агент., агент з правом «першої руки», ексклюз.аентів. Брокери - посередники, що реалізовують товари принципала але не є стороною угоди між продавцем та покупцем. Брокер тзнаходить знаходять зацікавлених продавців та покуц.та сприяють укладанню угоди. Брокер отримує винагороду від сторони що звернул.до нього (продав./покуп.).Брок Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.угоди можуть бути разові або на певний термін. Брокери співпрац. зі сторонами з приводу кредитування їх для здійсн. угоди.

38 Порівняння та динаміка розвитку брокерських та агентських операцій.

Агентські опереції – доручення однієї сторони (принципала) незалежної від неї іншій стороні (агенту) здійснення юридичних і фактичних дій, пов”язаних з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка купівлею-продажем продуктів на договірній території за рахунок і від імені принципала.

Брокерські опереції здійснюються професійними посередниками (брокерами), які займаються своєю діяльністю як правило на товарних біржах і спеціалізуються на певному виді продуктів чи на певних операціях.

Головним завданням як агента так і брокера є сприяння підписанню угоди. Це означає Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, що вони не мають права підписувати угоди з третіми особами.

До обов”язків агента належать :

1) інформаційна підтримка принципала (стан кон”юнктури ринку , ціни, митні правила, умови платежу, технічні дані)

2) створення на ринку належної репутації принципала та його продукції, рекламна компанія, маркетингові дослідження

3) післяпродажне обслуговування

4)сприяння заключенню і реалізації договорів

Обов”язки брокера:

1) інформаційна Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка підтримка сторін договору

2) підбір партії товару певного асортименту

3) контроль за виконанням договору

4) обов”язки делькреде

Винагорода агентів складає 2-5% від суми договору, а брокера – 0,25-3%.

39 Основні типи і переумови застосування консигнаційних угод.

Договір консигнації являє собою різновид договору комісії. Він передбачає, що експортер (консигнант) постачає продукт на склад посередника (консигнатора) для подальшої Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка реалізації їх на ринку консигнатора протягом певного терміну.

Консигнатор здійснює платежі консигнанту по мірі пеалізації товару зі складу. Нереалізовані товари посередник має право повернути експортеру.

Така форма торгівлі використовується за умови: слабкого освоєння ринку; поставки нових продуктів чи продуктів масового виробництва, в стійкому збуті яких експортер не Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка впевнений.

Особливості договору консигнації:

- визначення терміну реалізації, протягом якого товари повинні бути продані.

- визначення суми вартості продуктів, які одночасно зберігаються на консигнаційному складі і поповнюються залежно від ступеня їх реалізації

- визначення типу консигнації:

Незворотня –якщо якась частина товару не буде реалізована у певний термін, консигнатор зобов”язується купити її у консигнанта за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка тверду суму.

Частково зворотня – консигнатор зобов”язаний реалізувати продукт на певну суму, а товари на залишок суми, якщо їх не вдається реалізувати повернути консигнанту.

Зворотня – всі нереалізовані товари повинні бути передані консигнанту, або є можливість продовдити термін консигнації або надати знижку.

39. Основні типи і переумови застосування Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка консигнаційних угод.

За разумов консигнаційних угод (різновид комісії) консигнант поставляє консигнатору певні товари для подальшої їх реалізації на обумовленому ринку. Товари є власністтю консигнанта до їх реалізації. Консигнатор здійснює оплату по мірі реалізації тов. Консигнатор зобов’язаний застрах. товари, реалізувати їх за визнач.строк та здійсн.оплату.

Виділяють консигнацію Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка: без повернення, з поверненням, з частковим поверненням.

За мозгов першої товари не реалізовані консигнатором мають бути ним викуплені. Консигнація з поверненням передбачає повернення консигнанту нереалізованої продукції. Консигнація з частковим поверненням передбачає повернення консигнанту певної частини нереаліз.продуктів а іншу частину викупає консигнатор. Консигнатор отримує винагороду від консигнанта. Важливою передумовою є те, що Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка консигнатор, як посередник мусить ефективно функціонувати на певному збутовому ринку, мати власні потужності, приміщення, склади, фін.ресурси, не має права реалізувати на даному ринку товари що конкурують з наданими консигнантом.

40.Договори комісії та обов’язки «дель-кредере» комісіонера.

Договір комісії передбачає надання комітентом права комісіонеру реалізовувати певні товари Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за обумовлену ціну, в певні строчки від власного ім’я та за рахунок комітента третім особам за певну винагороду. Виділяють: просту комісію та угоди делькредере. За разумов простої комісії комісіонер діє в рамках угоди,комісіонер не є власником продуктів комітента, покупець та продавець розраховуються напряму , комісіонер не несе відп. за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка діяльність сторін (покупця/продавця). Комісіонер отримує 1-4% від угоди. Комісійнійні угоди делькредере передбачають продаж комісіонером продуктів комітента, відповідальність комісіонера за платежі від покупця, за покриття втрат комітента, комісіонер заключає угоду з покупцем сам та переказує гроші комітенту сам отримуючи прибутки у вигл.різниці в цінах.

Комісіонер виступає Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка стороноу угоди купівлі-продажу продуктів та їх власником до реалізації.

40 Договори комісії та обов’язки “дель-кредере” комісіонера.

Контрагентами в комісійних операціях виступають: комісіонер (посередник) і комітент (власник товару). Комітент доручає комісіонеру від імені комісіонера та за рахунок комітента здійснити операцію купівлі-продажу з третім контрагентом. Тобто посередник шукає партнерів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, підписує з ними угоду від свого імені але за рахунок продавця або покупця, який приймає на для себя комерційні ризики. Посередником комісіонер є лише для комітента, а для третьої сторони він є продавцем або покупцем.

Договір комісії зазвичай укладається разово.

В ньому обумовлюються:

1) мінімальні ціни при експорті та максимальні при імпорті Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продуктів

2) строчки поставок обумовлених партій товару

3) технічні та якісні свойства товару

4) відповідальність сторін

5) розміри і порядок виплати комісійних винагород

Контрактом “делькредере” комісіонер бере на для себя зобов”язання відповідати за платежі покупця та компенсувати усі витрати комітенту, якщо покупець виявиться не платоспроможним. Причому комісіонер може самостійно заключити догорів з покупцем, а вже потім Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка з комітентом. У такому разі прибуток комісіонера буде становити різницю між сумами закупки товару у комітента та реалізації його покупцеві. Іншим варіантом отримання прибутку є зафіксований у контракті відсоток від суми угоди (як правило це 1,5-3,5%).

41 Операції з перепродажу та їх черта.

Такі операції здійснюються торговими посередниками від свого імені та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за свій рахунок. Посередник самостійно виступає стороною договору, як з експортером, так і з кінцевим покупцем і 100є власником товару після його сплати.

Існують 2 види операцій з перепродажу:

1.посередник по відношенню до експортера виступає як покупець товару на основі договору купівлі-продажу. Він 100є власником товару і може Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка реалізовувати його на свій розсуд на будь-якому ринку і за будь-якою ціною.

2. експортер і посередник підписують угоду про продаж продуктів на певній території на конкретний термін з деталізацією інших нюансів (distributors). Такі посередники продають товари від власного імені та за власні кошти і несуть відповідальність за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка всі види ризиків.

Переваги використання дистрибуторів:

- можливість виходу на нові ринки, забезпечення реклами на их продуктів експортера протягом терміну договору.

- такі угоди укладаються з фірмами, що мають власну збутову мережу

- такі угоди супроводжуються договорами купівлі-продажу на постачання товару

- такі угоди гарантують одержання платежу за продукт одразу після його постачання.

Вигідність таких Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка угод для дистрибуторів зумовлена їх комерційною незалежністю, самостійністю у встановленні цін, набуттям монопольного права на продаж продуктів експортера на своїй території.

42. Основні види і черта торговельно-посередницьких фірм.

Операції купівлі-продажу продуктів з використанням посередників дуже обширно використовується в міжнародній торгівлі, оскільки дають можливість : підвишити оперативність збуту продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, збільшити прибутки, зменшити витрати, вийти на нові ринки, створити ефективну збутову систему та баг.інш. Торгівельно-посередницькі операції -купівля-продаж продуктів здійснювана посередницькими фірмами за дорученням продавця/покупця на основі укладеної угоди.

Дані угоди регулюються нормами торгівельного та цивільного права.Посередницькі фірми класифікуються за обсягами повноваженнь та їх місцем Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на певному ринку. Виділяють :

· посередники, що не мають права на укладання угод з покупцем (агенти-представники, брокери,маклери) Мають право: відслідковувати ситуацію на ринку та інформ.принципала., здійснювати рекламу продуктів принципала, сприяти укладанню угод,організовувати ділові контакти принципала з покупцями, отримувати винагороду.

· посередники, що укладають угоди з покупцем від свого ім Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка’я за кошти принципала (комісіонери,консигнатори,фактори) Мають право: реалізовувати певні товари за певий термін часу, по обумовленим цінам за певну винагороду не будучи власником продуктів, відповідати за товари, здійснювати оплату по відкритому рахунку, гарантувати оплату .

· посередники, що укладають угоду з покупцем від ім’я принципала та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за його кошти (агенти-повірені,торгівельні агенти) Мають право: діяти від ім’я та за кошти принципала на певній території, певний строк, вивчати ринок, рекламувати товари принципала, сприяти укладанню угод, утримувати склади та приміщення,створювати збутову мережу.

· посередники, що укладають угоду з покупцем від свого ім’я та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за свій кошт (купці,дистрибютори,дилери,стокисти експортні/імпортні фірми, оптові/роздрібні фірми) Мають право: придбати товари принципала у власність та реалізувати їх за б-я. цінами, рекламувати товари, перепродавати і т.д.

42 Основні види і черта торговельно-посередницьких фірм.

В залежності від нраву здійснюваних операцій виділяють такі види торговельно Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-посередницьких фірм:

1. Торгові

1.1. Торговельні доми. Закуповують товари у виробників (оптовиків) своєї країни та перепродають іх за кордоном або вони купують іноземні товари за кордоном і реалізовують їх місцевим споживачам

1.2. Експортні фірми

1.3. Імпортні фірми

1.4. Оптові фірми. Виступають як посередники між промисловими чи заготівельними підприємствами і роздрібними торговими фірмами. Вони закуповують товари за свій рахунок Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за кордоном величавыми партіями і реалізовують їх на місцевому ринку окремим споживачам дрібними партіями

1.5. Роздрібні фірми

1.6. Дистриб”ютори. Здійснюють імпортні операції і виступають в якості торговців за контрактом.

1.7. Стокісти. Фірми в країні імпортера, які здійснюють експортно-імпортні операції на основі спеціальної угоди про консигнаційний склад

2. Комісійні фірми

2.1. Комісійні експортні ф-ми. Виконують доручення вітчизняного експортера Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка по продажу його товару на закордонному ринку. Фірма приймає зобов”язання по вчасній доставці товару, транспортуванню, фінансуванню, документарному оформленню угоди. Також можуть виконувати доручення іноземного покупця по закупувлі продуктів на ринку своєї країни

2.2. Комісійні імпортні ф-ми. Виступають представниками покупців своєї країни і розміщують замовлення серед іноземних Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виробників.

3. Агентські ф-ми

3.1. Експортний агент. Торгова ф-ма, яка діє за дорученням 1-го чи декількох експортерів своєї країни, займається пошуком пошуком покупців на основі колекцій зразків, каталогів, прейскурантів.

3.2. Імпортний агент – агент резидент у країна принципала.

3.3. Закордонний збутовий агент. Ф-ма, якій надано право компанією іншої країни діяти від її імені Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка та за свій рахунок на певній території в іноземній державі за встановленою номенклатурою продуктів.

3.3. Іноземна закупівельна агентська ф-ма. Виконує операції по закупівлі продуктів за кордоном для своїх принципалів.

4. Брокерські ф-ми

5. Фектори. Торгові посередники, що виконують широке коло посередницьких обов”язків від імені експортера (фінанс-ня, кредитування, авансування, інкасація Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка платежів)

43 Черта типів винагороди торгівельних посередників.

Він може здійснювати свою діяльність самостійно, за певну винагороду (2-5% від суми договору)

Винагорода агентів складає 2-5% від суми договору, а брокера – 0,25-3%.

Винагорода консигнатора зазвичай складає різницю між цінами, названими консигнантом та цінами реалізації споживачу.

прибуток комісіонера буде становити різницю між сумами закупки товару у комітента та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка реалізації його покупцеві. Іншим варіантом отримання прибутку є зафіксований у контракті відсоток від суми угоди (як правило це 1,5-3,5%).

43 .Хар-ка типів винагороди торгівельних посередників. Способи винагороди торговця за контрактом рпав на продаж визначаються в залежності від способу встановлення реалізаційних цін. Якщо товари продаються по цінах експортера, винагорода торговця за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка контрактом складається з так званої знижки на перепродаж, що обчислюється з прейскурантної ціни. У тих випадках, если експортер не встановлює таку ціну, винагорода може визначатися або як різниця між експортною і реализационою цінами товару, або як знижка з експортної ціни (як правило, з ціни сіф). Розмір винагороди торговця за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка контрактом залежить від об'єму послуг, що надаються ним, вигляду продуктів, їх конкурентоздатності, гостроти конкурентної боротьби, репутації і кваліфікації фірми і багатьох інших чинників. У залежності від цього розмір знижок з прейскурантної ціни, що надаються торговцеві за контрактом, може коливатися від 2 до 45%. Відхилення розрахункової ціни від Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продажної може складати від 50 до 100%.

Розмір винагороди за контрактом консигнації визначається домовленістю сторін. Частіше за все винагорода виплачується у вигляді певного процента від вартості товару, проданого з консигнаційного складу. У деяких договорах зверх цієї основної винагороди передбачається виплата додаткової винагороди також в певному проценті від вартості, зокрема, при продажу консигнатором Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товару зверх кількості, що підлягає продажу протягом терміну консигнації, або если консигнатор реалікличує продукт по ціні вище мінімальної, встановленої для нього консигнантом.

В агентських договорах - в угоді звичайно вказується, если винагорода агента вважається заробленною і підлягає сплаті: після акцепту принципалом замовлення, отриманого через агента; після постачання товару; після Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка отримання принципалом оплати товару, проданого при посередництві агента. Винагорода агента обчислюється в узгодженому % від покупної ціни, яку покупець зобов'язаний сплатити за умовами укладеного договору, за вирахуванням витрат на упаковку і транспортування товару, вартості страхування, сплати мита, податків і зборів, виплати комісійної винагороди, належного третім особам. Якщо за умовами угоди право на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка винагороду виникає після надходження платежу принципалу, розрахунок його проводиться по сумах, що поступили частіше за все за станом на останній денек кожного кварталу, рідше щомісяця.

Розмір комісійної винагороди агенту залежить від функцій, які він виконує, від вигляду товару і практики, чим склався в тій або іншій країні.

44 Комісійні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгові фірми – видова структура та зміст операцій.

Комісійні фірми виступають в якості експортера та імпортера. Існують такі види комісійних фірм:

1. Комісійні експортні ф-ми. Виконують доручення вітчизняного експортера по продажу його товару на закордонному ринку. Фірма приймає зобов”язання по вчасній доставці товару, транспортуванню, фінансуванню, документарному оформленню Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка угоди. Також можуть виконувати доручення іноземного покупця по закупувлі продуктів на ринку своєї країни

2. Комісійні імпортні ф-ми. Виступають представниками покупців своєї країни і розміщують замовлення серед іноземних виробників.

44.Комісійні торгові фірми. Комісійні фірми виконують разові доручення комітентів і діють від свого імені, але за рахунок комітента. У залежності від Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вигляду операцій, що здійснюються і нраву взаємовідносин з комітентом розрізнюють експортні і імпортні комісійні фірми.

• Комісійні експортні фірми можуть виступати представником продавця або покупця. Представник продавця виконує доручення вітчизняного виробника-експортера по продажу його продуктів на закордонному ринку і отримує від нього комісійну винагороду. При цьому фірма звичайно бере Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на для себя також відповідальність за своєчасність постачання товару покупцеві, транспортування, фінансування і документальне оформлення операції, виконання всієї формальності в країні покупця і в ряді випадків здійснює гарантійне технічне обслуговування. За дорученням комітента вона також може організувати зберігання продуктів в своїй країні або за кордоном.

• Представник покупця виконує доручення Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка іноземного покупця по закупівлі продуктів на ринку своєї країни. У цьому випадку комісійна фірма розміщує замовлення іноземних імпортерів у виробників своєї країни. У обов'язку представника входять також транспортування і страхування вантажів, підписання договору і здійснення розрахунків від імені покупця. Комісійна винагорода виплачується такому представнику покупцем. Закупівлю продуктів представник Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка покупця проводить, як правило, проти твердих замовлень покупця, але іноді він робить пропозиції постійному клієнту і з своїй ініціативи. Однак він ніесли не бере ризику несплати з боку покупця на свій рахунок.

• Комісійні імпортні фірми виступають представниками покупців своєї країни. Вони розміщують замовлення у іноземних виробників від свого імені за рахунок Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вітчизняних комітентів. Великі комісійні фірми мають за кордоном своїх представників, підтримуючих безпосередній контакт з постачальниками і що інформують головні контори про всі зміни на ринку. Іноді імпортна комісійна фірма отримує від іноземних виробників товари на консигнацію. Особливо це стосується машин і обладнання.

45.Торгові посередницькі фірми - загальна черта Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка і динаміка розвитку. У залежності від нраву операцій, що здійснюються розрізнюють наступні види торгово-посередницьких фірм: торгові, комісійні, агентські, брокерські, фектори.

Торгові фірми як правило, здійснюють операції за свій рахунок і від свого імені. Працюють в основному з постійними постачальниками і підтримують з ними тривалі відносини. По нраву операцій, що здійснюються Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгові фірми поділяються на торгові будинки, експортні, імпортні, оптові, роздрібні фірми, дистриб'юторів, стокісти.

Комісійні фірми виконують разові доручення комітентів і діють від свого імені, але за рахунок комітента. У залежності від вигляду операцій, що здійснюються і нраву взаємовідносин з комітентом розрізнюють експортні і імпортні комісійні фірми.

Агентскі фірми Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виступають від імені і за рахунок принципала. У залежності від мозгов договору фірма або сама укладає операції від його імені і за його рахунок, або тільки є посередником при висновку операцій. Для агентських фірм характерні представництво на довгий строкта тісний контакт з принципалом. Юридично вони завжди Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка зберігають незалежність. За місцем знаходження агентські фірми діляться на агентів в країні принципала та агентів в закордонній державі.

45 Торгові посередницькі фірми – загальна черта і динаміка розвитку.

В залежності від нраву здійснюваних операцій виділяють такі види торговельно-посередницьких фірм:

1. Торгові

5.1. Торговельні доми. Закуповують товари у виробників (оптовиків) своєї країни та перепродають Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка іх за кордоном або вони купують іноземні товари за кордоном і реалізовують їх місцевим споживачам

5.2. Експортні фірми

5.3. Імпортні фірми

5.4. Оптові фірми. Виступають як посередники між промисловими чи заготівельними підприємствами і роздрібними торговими фірмами. Вони закуповують товари за свій рахунок за кордоном величавыми партіями і реалізовують їх на місцевому ринку окремим споживачам дрібними партіями

5.5. Роздрібні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка фірми

5.6. Дистриб”ютори. Здійснюють імпортні операції і виступають в якості торговців за контрактом.

5.7. Стокісти. Фірми в країні імпортера, які здійснюють експортно-імпортні операції на основі спеціальної угоди про консигнаційний склад

6. Комісійні фірми

6.1. Комісійні експортні ф-ми. Виконують доручення вітчизняного експортера по продажу його товару на закордонному ринку. Фірма приймає зобов”язання по вчасній Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка доставці товару, транспортуванню, фінансуванню, документарному оформленню угоди. Також можуть виконувати доручення іноземного покупця по закупувлі продуктів на ринку своєї країни

6.2. Комісійні імпортні ф-ми. Виступають представниками покупців своєї країни і розміщують замовлення серед іноземних виробників.

7. Агентські ф-ми

3.1. Експортний агент. Торгова ф-ма, яка діє за дорученням 1-го чи декількох експортерів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка своєї країни, займається пошуком пошуком покупців на основі колекцій зразків, каталогів, прейскурантів.

3.2. Імпортний агент – агент резидент у країна принципала.

3.3. Закордонний збутовий агент. Ф-ма, якій надано право компанією іншої країни діяти від її імені та за свій рахунок на певній території в іноземній державі за встановленою номенклатурою продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

3.3. Іноземна закупівельна агентська ф-ма. Виконує операції по закупівлі продуктів за кордоном для своїх принципалів.

8. Брокерські ф-ми

9. Фектори. Торгові посередники, що виконують широке коло посередницьких обов”язків від імені експортера (фінанс-ня, кредитування, авансування, інкасація платежів)

46.Міжнародна аукціона торгівля: центри, етапи та динаміка.

Для кожного аукціоного товару склались свої центри Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка; норкой є

New-york, Монреаль, Лондон, Копенгаген, Осло, Стокгольм, с.-Пітербург,каракуль є

Лондон и С.Пітербург, інші види пушніни є С.Пітербург и Лейпциг.

Пушні а. є в ФРН, Татарії, Франції, Гонконзі, Южній Кореї, КНР, Стране восходящего солнца,

чай= Индия через а. в Калькутте и Кончине,Лондоне,Коломбо, Гамбурге Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка,Сингапур,

табак- New-york, Амстердам,квіти - Амстердам, овощи и фрукти- Антверпен и Амстердам;

риба - США и порты західноєвропейских краін (окрім

Ісландії та Норвегії), коні - Довиль (Франция), Лондон и Москва.

Етапи проведення а.

1підготовка (володар товару доставляє його на склад, готує тоар до реалізації,

складає сборники, рекламна діяльність)

2.огляд Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товару (є обовязковим) 3.торг, 4.оформлення і виконання а.угоди.

Організація а/тмає певнівластивості в залежності від х-рутовару і практики,

рами.

46.Міжнар. аукціон. торг.- центри, етапи, динаміка. Одним із методів міжнародної торгівлі є аукціон. Міжнародні товарні аукціони являють собою спеціально організовані, періодично діючі у певних місцях ринки, на яких шляхом Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка публічних торгів у заздалегідь обумовленний час та у спеціально визначенному місці відбувається продаж попередньо оглянутих покупцем продуктів, що переходять у власність покупя, який запропонував найбільш високу ціну. На аукціонах відбувається продаж продуктів, що мають індивідуальні властивості. Основними предметами торгу на міжнародному аукціоні є - товари з хутра (переважно все хутро реалізується Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в сировині, виключенням є пофарбованний каракуль), немита вовна, щетина, чай, тютюн, овочі, фрукти, квіти, риба, тропічні породи лісу, худоба (переважно коні).

Для кожного аукціонного товару склалися свої центри аукціонної торгівлі. Наприклад, головними центрами аукціонної торгівлі норкою є New-york, Монреаль, Лондон, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Санкт-Петербург. За останні роки Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка спостерігається тенденція збільшення обсягів продажу норки на аукціонах у Скандінавських країнах при одночасному зменшенні обсягів продажу на аукціонах Нью-Йорка та Лондона. Найважливішими центрами з продажу інших видів хутра є Санкт-Петербург та Лейпциг. Найважливішими центрами аукціонної торгівлі немитою вовною є Лондон, Ліверпуль, Кейптаун, Мельбурн, Сідней (Австралія), Веллінгтон (Нова Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Зеландія). Найважливішим центром аукціонної торгівлі вовною для виготовлення килимів є Ліверпуль, де реалізується в основному індійська та пакистанська вовна для виготовлення килимів. Світову популярність придбав чайний аукціон у Сингапурі, в якому беруть участь фірми з США, Японії, Австралії, КНР. Найважливішими центрами аукціонної торгівлі тютюном є New Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-york, Амстердам, Бремен, квітами - Амстердам, овочами та фрукти - Антверпен та Амстердам, рибою - США і порти західноєвропейських країн (крім Ісландії і Норвегії), кіньми - Довіль (Франція), Лондон та Москва.

У проведенні аукціону розрізнюють чотири стадії: підготовка аукціону, огляд продуктів, аукціонний торг, оформлення і виконання аукціонної угодиї.

На протязі підготовчого періоду відбувається підготовка товару до Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка реалізації, складаються сборники, здійснюється рекламна діяльність. Підготовка хутрового аукціону починається за дві-три місяці до майбутнього аукціону. У підготовку аукціону заходить також сповіщення можливих покупців про місце і час проведення аукціону, про кількість і асортимент продуктів, що пропонується на аукціоні.

Огляд продуктів звичайно починається за тиждень або за 10 днів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка до відкриття торгів. Попередній огляд продуктів є обов'язковим, оскільки за умовами аукціонного торгу претензії у разі виявлення недостатоків в продукті (крім прихованих) після купівлі не приймаються.

Аукціонний торг відкривається в зазделегідь призначений денек і годину, і проводиться в спеціальному аукціонному залі, що має вигляд амфітеатру Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

Заключною стадією аукціону є оформлення аукціонної угоди та передача товару покупцеві. Під час аукціону або на наступний денек адміністрація аукціону вручає покупцеві контракти на придбаний продукт; ці контракти підписуються покупцем і є для нього обов'язковими. Договор має типову форму. Терміни вивозу товару з аукціонного складу залежать від виду товару Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Деякі види продуктів - квіти, овочі, риба і інші нетривкі товари вивозяться негайно після оформлення договору, деякі - через 2-3 тижні в залежності від разумов аукціонної торгівлі.

47.Класифікація і умови проведення торгів.

Торги-метод заключення угод куплі-продажу або підряду, при якій покупець(замовник) обявляє конкурс для продавців(підрядчиків) на продукт Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка з раніш визначеними техніко-економічними х-ми і після порівняння одержаних пропозицій підписує договор куплі-продажу з тим продавцем(підрядчиком), який запропонував більш вигодні умови для покупця (замовника) умови.Розрізняють – відкриті (приймають участь всі бажаючі), відкриті торги з попередньо кваліфікацією – проводяться в два тура.перший тур –приймають участь всі бажаючі, в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка другому турі приймають участь тільки ті , хто був відібран в итогі першого тура.Обява про проведення відкритих торгів дається в ЗМІ. Тому нередко їх називають публічними.Закриті торги – здійснюються тільки при наявності 1-го оферента. Умови проведення торгів складаються з 2-ух частин: загальна частина, яка нередко идентична для багатьох видів обладнання Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.і спеціальної частини. Яка містить віс необхідні відомості про даний конкретний вид обладнання. В умовах торгів окрім номера торгів, місця, денька і години їх відкриття і закриття вказуються ? найменування і кількість обладнання, всі основня техніко-економічні показники, комерційні умови, умови платежу, арбітражу, штрафу, гарантії і т.д Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

47.Класифікація і умови проведення міжнар.торг. МТ - спосіб закупівлі продуктів, розміщення замовлень і видачі підрядів, який передбачає залучення до певного, зазделегідь встановленого терміну пропозицій від декількох постачальників або підрядчиків різних країн та укладання договору з тим з их, пропозиція якого є найбільш вигідною організаторам торгів.Торги в сучасних умовах Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка набули досить широкого розповсюдження. Вони відіграють важливу роль в пошуку і відборі контрагентів для укладання угод на постачання машин і обладнання, будівництво об'єктів «під ключ». Найчастіше торги як способ закупівлі застосовуються країнами, що розвиваються. Поширення торгів в країнах, що розвиваються пов'язане з посиленням в цих країнах державного втручання як Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в сферу виробництва, так і у сферу зовнішньої торгівлі. У більшості країн, що розвиваються чинне законодавство зобов'язує імпортерів закуповувати за кордоном товари, особливо обладнання, вартість якого перевищує певну суму, тільки через торги. У зв'язку із зростанням державної власності в промислово розвинених країнах торги все ширше Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка застосовуються для здійснення закупівлі і виконання підрядних робіт державними господарськими підприємствами електростанціями, вугільними шахтами, залізницями. Найбільша кількість торгів проводиться в ПАР, Австралії і Новій Зеландії, а також в США, Канаді, Франції, Німеччині, Італії та Ісландії.

Види торгів. В залежності від методу проведення розрізняють торги відкриті і закриті. Участь у відкритих Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торгах беруть усі бажаючі фірми і організації, як місцеві, так і іноземні. На відкритих торгах звичайно розміщуються замовлення на стандартне і універсальне обладнання, а також на невеликі за обсягом підрядні роботи. У закритих торгах можуть брати участь лише певні фірми, яким висилаються спеціальні запрошення. На закритих торгах Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розміщуються замовлення на унікальне, складне і спеціальне обладнання, комплектні підприємства. До закритих торгів вдаються і у разах розміщення термінових замовлень.

48. Специфіка і характенрні риси світ. тов. бірж.

Товарна біржа -організований ринок продуктів(ресурсів, пр-ції виробничо-техніч.призначення, т-рів наро­дного споживання). Основна мета тов.бірж-створення сприятливих разумов для комерційної Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка діяль­ності.

Основні риси, що хар-ть тов. біржу:

-здійснення актів купівлі-продажу договорів на поставку продуктів;

- продаж договорів лише на стан-дартизовані види продуктів, тобто на такі, які можуть бути продані вели-кими партіями за зразками або техніч-ним описом;

-регулярність торгів, що дає змогу зосередити на біржі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка велику кількість покупців і продавців, виявити базисні ринкові ціни;

-вільна купівля і продаж договорів;

-дія ринкових цін, що формуються під впливом реального співвідношення попиту і пропозиції;

-здійснення торгів за єдиними біржо-вими правилами;

-активна і безпосередня участь у торгах біржових посе­редників (брокерів);

-типізація договорів і наявність Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка мінімальних партій пос­тавок, що спрощує ведення торгів.Розріз. уні-версальні (з різними видами т-рів)і спеціаліз.( з певним видом) тов.біржі.

За ступенем участі відвідувачів у біржових торгах товарні біржі поділяються на відкриті і закриті . В торгах на закритих біржах беруть участь лише біржові посередники (бро­кери), а Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на відкритих — крім их, ще й відвідувачі. За рубе­жем переважають товарні біржі закритого виду. Залежно від нраву біржових операцій розрізняють біржі реаль-ного товару (наявно-товарні) і ф'ючерсні . Про­даж договорів на біржах реального товару супровод­жується наступною поставкою т-рів. На ф'ючерсних біржах здійснюються Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка спекулятивні угоди і страхування від несприятливих змін цін, результатом яких є ліквідація договорів і перера-хунок між брокерами на основі різниці в цінах. Переважна кількість бірж, що діють за рубежем, є ф'ючерсними. Сразу у багатьох визна-ченнях сучасна тов. біржа розгля-дається як фінанс. ринок, на якому відб-ся торгівля Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка прив"язаними до цін на сировину договорами. Об"єктами торгівлі на тов.біржах виступає пр-ція с/г, пром.сировина і напівфабрикати, а також "невловимі" цінності (валюта, індекси цін, банків.%, іпотека).

49.Операційне поле сучасної світової біржової торгівлі.

Торгівля на біржі проходить в операційному залі.Більша частина зала відведена Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка для негайної торгівлі, інша-для готівкових операції.Угоди на строк заключаються в так називаємих ямах(питах), які призначені для торгівлі одним продуктом.Час торгівля, тобто строк біржевих сесій, встановлюється керівництвом біржі.Операційний час починається і закінчується по звуковому сигналу.Заключення угод до або після цього сигналу заборонено.

Розрізняють біржові операції Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка по результату здійснення угоди – які ділять на реальні і спекулятивні , а також страхові оперції і по строчку реалізації угоди, які поділяють на строкові і наявні.

Реальні угоди –мета –передача прав власності на продукт від продавця за визначений грошовий еквівалент. Наявні угоди -угоди “спот” – передача товару відразу після заключення Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка угоди. Срочні угоди –форвардні –поставка товару в більш пізній термін, ніж при наявних угодах.

Ф’ючерсні угоди-срочні угоди спекулятивного х-ру., які заключаються не з метою реальної поставки товару, а для одержання прибутку завдяки гри на різниці цін. (угоди на різніці цін, угоди з преміями, угоди з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка опціонами, арбітражні угоди, онкольні угоди)

Хеджування- одночасне заключення реальної (на реальний продукт) і ф’ючерсної(спекулятивної) угоди.Итог хеджирування є итог по цим двом угодам.Існує основні два вида хеджування: хеджування продажем (коротке хеджування), мета якого –страхування від зниження цін при продажу в майбутньому товару або який вже є Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в наявності, або ще не виробленого, але який має бути обов’язково поставлений ц визначений термін.

Хеджування покупкою(довге), мета якого – страхування від збільшення ціни при купівлі в майбутньому необхідного товару.

49. Операційне поле сучас. світ. бірж. торгівлі.

Біржа як особливий інститут ринкової інфрастр-ри функціонує на р-ку кап Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-лу, на продукт. р-ку і на р-ку роб. сили. На кожному з их діє свій вид біржі. Т.ч, біржа -це така форма організації ринку, за якої здійснюється вільна торгівля ЦП (фондова біржа), продуктами (тов.біржа), наймання робітників(біржа праці) і формуються ринкові (біржові) ціни (курси) на продукцію Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на основі фактич. співвідношення попиту і пропо-зиції. Суч. біржа до деякої міри хар-ся відсутністю чіткого розмежування сфери своєї д-сті. До біржових т-рів відносять т-ри, які повністю або частково продаються через біржу. Осн. ознаки бірж. т-рів - одно-рідність,взаємозамінність, можливість встановлення эталону якості Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Но-менклатура біржових т-рів традиційно скла-ся із:-пр-ції с\г,-пром. сировини і напівфабрикатів. На сучасних тов. біржах в оборот залучені не лише фізичні товари, а і "невловимі цінності" – індекси цін, банків.%, іпотека, валюта, контракти на держ. ЦП. Так, провідні біржі світу (перш за все Чиказька торгова бір Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-жа) роз-повсюдили ф"юч. контракти на фін. засоби, давши тим самим фін.-інститутам можливість подолати ціно-ві ризики. Світ. ф"ючерсні мех-ми надають можливість перенесення ризику, підвищення стабільності світ. цін, виявлення ціни, встановлення певного порядку світ. торг. практики, доступності і відкритості біржової інформації. Здебільшого це забезп Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ся мех-мом хеджувааня, спекулятивними операціями.

50.Біржові й аукціонні торгові центри

Міжнародна біржова й аукціонна торгівля має чітко виражену географічну концентрацію. Провід-ними центрами бірж. торгівлі були й залишаються США(Чиказька торгова біржа, Нью-Йоркська товарна біржа, біржа Комекс, New-york. біржа кави, цукру та какао…), Великобр.-(Лондонська міжнарод Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. фін. ф"ючерсна біржа, Лондон. біржа мета-лів, Лонд. ф"юч і опціон. біржа ФОКС) і Японія (Токійська товарна біржа). Поряд із тим все більшого значення набувають біржі в таких кр-нах як, Китай, Сингапур (Сингап. тов. біржа), Гонконг, Філіпіни, Бразилія, Аргентина, Мексика, хоча вважаєть-ся, що їхня Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка д-сть має регіональний або внутріньоспрямований хар-р. Щодо аукціонних центрів, то для кожного аукціонного товару склалися свої центри аукціонної торгівлі. Гол. центрами аукціонної торгівлі хутром є New-york, Монреаль, Лондон, Копен-гаген, Осло, Санкт-Петербург. Здесь спостерігається підвищення ролі Скандинав. кр-н поряд із зниж-м роліНью-Йорка і Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Лондона. Хутрові А. організ-ся також в Нім., Італії, Фр., але їх роль незначна. Осн. центри торгівлі немитою шерстю(80%) – Лондон, Ліверпуль, Кейптаун, Мель-бурн, Сідней. Для аукц. торгівлі чаєм хар-не переміщення в місця вир-ва. Індія через А. в Калькутті і Кочині продає 70% чаю, а через А Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. в Лондоні-30%. Шрі-Ланка продає 70% чаю через А. в Коломбо. Кенія реалізує 90%чаю через А. в Найробі. Дуже відомим є також А. чаю в Сингапурі. Осн. центри світ. торгівлі тютюном є Нью-Й., Амстердам, Бремен, квітами –Амстердам, овочами і фруктами – Антверпен і Амстердам, рибою – США, Ісландія, Норвегія, конями Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-Франція (Довіль), Лондон, Москва.

51.Основні етапи проведення торгів. У проведенні торгів можна виділити кілька етапів: підготовка торгів; надання пропозицій учасниками торгів; вибір постачальника; підписання договору.

Підготовка торгів складається з розробки технічних і комерційних мозгов торгів та ознайомлення з нею потенційних учасників торгів - оферентів. На підготовчому етапі по проведенню торгів імпортер Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виступає як організатор і замовник торгів. Розробка технічних і комерційних мозгов торгів здійснюється їх організаторами самостійно, або із залученням спеціалізованих інженерно-консультаційних та інженерно-будівельних фірм. Ці умови видаються у вигляді збірників тендерної документації. Тендерні документи можуть бути прямо включені в пропозицію (тендер) оферента, визначаючи його зміст з багатьох питань, або Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка стати складовою частиною майбутнього договору.

Набор тендерних документів продається передбачуваним учасникам торгів, а його ціна встановлюється виходячи з фактичних витрат на виготовлення тендерної документації.

Надання пропозицій учасниками торгів . Порядок і спосіб представлення пропозицій регулюються організаторами торгів.

У міжнародній практиці використовуються різні способи надання пропозицій для участі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в торгах. Перший спосіб передбачає, що оферент заповнює і підписує всі сторінки проформи тендера, вказуючи в ній свою ціну і інші конкурсні умови. Ця проформа тендера представляється організаторам торгів для участі в конкурсному відборі.

Другий спосіб передбачає надання оферентом тендера, складеного ним самим і повністю відповідного тендерним умовам або Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка тендерній документації. У тендері оферент вказує назву своєї фірми, її адресу і, якщо фірма має представника в країні, де відбуваються торги, адресу цього представника.

Вибір постачальника - У призначений денек і годину організація, що оголосила торги, розкриває конверти з пропозиціями, що поступили. Процедура конкурсного відбору може бути голосною або закритою, в залежності Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка від вигляду оголошених торгів. Прийняття остаточного рішення про вибір постачальника приймається через певний період часу. Рішення про вибір постачальника повинно бути прийнято до терміну, встановленого умовами торгів. При цьому оференти, що надали свої тендери, пов'язані ними до терміну присудження, і надання пропозиції протягом цього періоду не Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка можуть бути відкликані. Термін дійсності тендерів звичайно вказаний: від 1-го до трьох-чотирьох місяців від дати розгляду пропозицій.

Оферент, пропозиція якого прийнята, отримує про це відповіденьке повідомлення, а інші оференти звичайно не оповіщаються. У деяких країнах результати торгів публікуються в бюлетенях, що спеціально випускаються або газетах.

53.Транзитна торгівля.Основні види Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка

а) Активна

б) Пасивна

54. Міжнар. виставки\ярмарки–типологія та етапи підготовки.

М\н виставки і ярмарки – це організ. р-к, специфіка якого полягає в тому, що основною метою їх функц-ня є стимулювання попиту, а не пропозиції. Осн. види угод на виставках\ярм-х:

-Торгівля по представленим зразкам з наступною поставкою; на вист Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка\ярм. заключ-ся базові контракти, обгово-рюються строчки поставок і їх обсяг.

-розпродаж представлених зразків. Такий способ торгівлі дозволяє дійти висновку про якість т-рів, вдоско-налення асортименту, дизайну т-рів, розв"язати питання з ціноутво-ренням. Осн. типи і види вист\ярм. За складом учасників Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка і екон. значенням розріз: національні і міжнар . М\н вист\ярм. обслуговують МТ, в их без обмежень можуть брати участь фірми б.-я. кр-н. В рамках м\н вист.\ярм. виділяють також всесвітні . Участь в міжнар. вист\ярм.–сучасна і ефект. форма торг.-реклам., техніко-екон. і політ. д-сті. За Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка хар-м представлених експо-натів розріз.: універсальні; галузеві; спеціалізовані. За строка-ми і методом проведення розріз.: короткостр., пересувні, постійні виставки зразків, торгові центри, торгові тижні. Особливо поширені м\н вист\ярм. в к-нах Зах. Європи і США. 2\3 всіх вист\ярм. припадає на Нім., Англію, США Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, Франц., Італію.

55. Сучасні тенденції розвитку міжнародної виставкової справи.

За визначенням Міжнародного бюро виставок, виставка – це показ (незалежно від назви) основна мета якого полягає в просвіті публіки шляхом демонстрації засобів, що є в розпорядженні людства для задоволення потреб, а також з метою прогресу в одній або декількох галузях його діяльності або Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка майбутніх перспектив.

Виставка/ярмарок – організований ринок, специфіка якого полягає в тому, що головною ціллю його функціонування є стимулювання попиту а не пропозиції.

До основних тенденцій в розвитку міжнародної виставкової справи відносять:

1. Збільшення кількості виставкових заходів в світі.

2. Розширення виставкових площ.

3. Ріст спеціалізації виставок.

4. Підвищення ролі машин, обладнання та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка наукоємної продукції в загальній номенклатурі експонатів.

5. Підвищення ролі міжнародних ярмарків в країнах, що розвиваються.

6. Зміна в структурі виставкових заходів на користь виставок.

7. Ріст інформативності та якості оформлення самого виставкового обладнання (щитів).

8. Збільшення кількості заходів присвячених високим та інформаційним технологіям.

9. інші тенденції.

56. Досвід організації і видова структура виставок/ ярмарок в Україні.

За визначенням Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Міжнародного бюро виставок, виставка – це показ (незалежно від назви) основна мета якого полягає в просвіті публіки шляхом демонстрації засобів, що є в розпорядженні людства для задоволення потреб, а також з метою прогресу в одній або декількох галузях його діяльності або майбутніх перспектив.

Виставка/ярмарок – організований ринок Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, специфіка якого полягає в тому, що головною ціллю його функціонування є стимулювання попиту а не пропозиції.

За класифікацією Ради з питань виставкової діяльності в Україні виділяють такі види виставок/ярмарок:

1. За статусом заходу.

- регіональні

- міжрегіональні

- національні

- національні з участю інофірм

- міжнародні.

2. За тематикою.

- Технічні та промислові товари,- Товари повсякденного вжитку,- Сільське та лісове господарство,- Виноробство Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка і обладнання для виробництва вин,- Харчова промисловість,- Готель. Ресторан. Обладнання,- Будівництво. Реконструкція Обладнання,- Меблі. Предмети домашнього вжитку,- Здоров’я. Гігієна.,- Довкілля. Безпека. Охорона,- Транспорт,- Інформатика. Комунікації. Бюро. Обладнання,- Спорт. Дозвілля. Ігри,- Економіка. Торгівля. Побутові послуги.

Найбільша кількість виставкових заходів в Україні стосуються харчової промисловості (близько 60), Будівництва (40), Транспорту (30), Інформатиці та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка зв’язку (50). Всього щорічно в Україні проходить близько 550-ти виставкових заходів.

57. Механізм та напрями регулювання міжнародних торгових відносин.

Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики. Ними держава намагається забезпечити найсприятливіші умови національним товаровиробникам, створити необхідні умови для експорту та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка обмежити імпорт.

Зовнішньоторговельна політика – сукупність способів, прийомів та механізмів регулювання обсягів та спрямованості експорту та імпорту, які застосовує держава з метою реалізації зовнішньоекономічної політики.

Методи та механізми регулювання поділяються на адміністративні та економічні.

Адміністративні:

- Превентивне правове регулювання (сист. між нар. угод, протоколів, застереження в угодах)

- Торгівельні режими (найб. спр., преференційний, звичайний, дискримінаційний Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка)

- Митне оподаткування (митний тариф, митні податки та збори)

- Національне оподаткування

- Кількісні обмеження (ліцензування, квотування, добровільні обмеження)

- Технічні бар’єри

- Адміністративні формальності

- Екстрене правове регулювання (антидемпінг, ембарго, економічний байкот, блокада)

Економічні:

- Фінансові та гр.-кред входи (податкові пільги, держ кредитування, фінансування виробництва)

- Вал-кредитне регулювання (валютні курси та обмеження, імпортні депозити Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка)

- Орг-техн сприяння експорту (інформаційна, організаційна підтримка нац виробників).

58. Роль держави як регулятора зовнішньоекономічних зв’язків.

Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики. Ними держава намагається забезпечити найсприятливіші умови національним товаровиробникам, створити необхідні умови для експорту та обмежити імпорт.

Роль держави як Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка регулятора реалізується через зовнішньоекономічну та зовнішньоторговельну політики.

Зовнішньоекономічна політика – це генеральна лінія дій, система заходів, які провадить держава у сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торгівельних обмежень, залучення іноземних інвестицій, зарубіжного інвестування, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим країнам, здійснення спільних економічних проектів відповідно до інтересів країни.

Зовнішньоторговельна Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка політика – сукупність способів, прийомів та механізмів регулювання обсягів та спрямованості експорту та імпорту, які застосовує держава з метою реалізації зовнішньоекономічної політики.

59. Основні типи та принципи зовнішньоекономічної політики держави.

Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики. Ними держава намагається забезпечити найсприятливіші умови національним Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товаровиробникам, створити необхідні умови для експорту та обмежити імпорт.

Зовнішньоекономічна політика – це генеральна лінія дій, система заходів, які провадить держава у сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торгівельних обмежень, залучення іноземних інвестицій, зарубіжного інвестування, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим країнам, здійснення спільних економічних проектів відповідно до інтересів країни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

Залежно від масштабів втручання держави в міжнародну торгівлю історично склалися 2 типи зовнішньоторговельної політики – 1) політика вільної торгівлі 2) політика протекціонізму.

Політика вільної торгівлі – мінімальне втручання держави у зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції, базується на усуненні б.-я. перешкод до ввезення і вивезення іноземних та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка вітчизняних продуктів. Митні органи виконують лише реєстраційну функцію/

Протекціонізм – політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції з використанням системи обмеження імпорту. Форми П. 1) селективний (проти певних країн або видів продуктів ) 2) галузевий (захист окремих галузей) 3) колективний (проводиться об’єднанням країн) 4) прихований (здійснюється способами внутрішньої економічної політики).

Лібералізація – розшир свободи ек Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-х дій, скорочення кіль-і та зниж рівня обмеж в торгівлі з ін країнами.

Неопротек-зм- суч обмеж на МТ, які застос країнами як доповнення до традиц-х форм обмеж небаж імпорту аба замість их.

Обгрунтований (селективний) прот-зм – захист окремої галузі ек-ки, групи п/п Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, а не всього нац вир-ва, або прот-зм у торгівлі з окремими країнами і за окремими групами тов-в.

Автаркія – політика ек-го відокремлення країни, спрям на створ-я замкнутої, незалежної ек-ки, здатної забезпеч для себя необхідним самостійно.

Для реалізації зовнішньоекономічної політики уряди використовують спеціальні методи та інструменти (адміністративні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка та економічні).

Зовнішньоекономічна політика держави виновата базуватися на нормах і принципах міжнародного права. Держава виновата розраховувати, що в разі підвищення захисту внутрішнього ринку від імпорту такі ж входи будуть застосовані іншими державами проти продуктів з цієї країни

60. Рівні регулювання міжнародної торгівлі.

В економічній науці виділяють такі рівні регулювання МТ:

1) фірмовий

це домовленість Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка між фірмами про розділ ринків сировини, матеріалів, сбуту продуктів, сфер впливу, цінової політики.

2) національний

такий, при якому зовнішня торгівля кожної країни здійснюється відповідно до національних нормативно-правових актів з регулювання ЗЕД.

3) міжнаціональний

такий, що проявляється в підписанні відповідних контрактів між державами та групами держав.

4) наднаціональний

такий, що здійснює стратегію світового співтовариства або Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка входи щодо регулювання МТ шляхом створення міжнародних спеціальних інституційних структур, відповідних домовленостей (ГАТТ/СОТ, Міжнародна Торгова Палата, тощо).

Регулювання здійснюється за допомогою способів та механізмів регулювання МТ (адміністративні/економічні, тарифні/нетарифні тощо).

61.Головні інструменти торгової політики держави. Інструменти держ. регулювання МТ поділяються на тарифні – ті, що Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка засновані на використанні митного тарифу, і нетарифні – всі інші методи. Митно -тарифні засоби є найстарішим способом регулювання зовнішньоторгівельного обороту. Їхньою основою є митні податі, зведені в митні тарифи, які використовуються з ціллю оподаткування продуктів, що ввозяться і вивозяться на митну територію країни. Окремі інструменти торгівельної політики дуже нередко використовуються Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка при необхідності або обмежити імпорт, або форсувати експорт. До інструментів тарифного способу відносяться митні податі і тарифна квота, вони переважно регулюють імпорт. Нетарифні методи регулювання поділяються на: кількісні, приховані і фінансові. До інструментів кількісного способу відноситься квотування (регулює переважно імпорт), ліцензування (регулює як експорт так і імпорт), “добровільні обмеження” (регулює переважно Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка експорт). До інструментів прихованих способів належать: державні закупки, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, технічні бар’єри, податки і збори. Ці інструменти регулюють переважно імпорт. А інструменти фінансових способів – субсидії, кредитування, демпінг – регулюють експорт. За допомогою інструментів торгової політики уряд допомогає експортерам вивезти якомога більше продукції, зробивши їхні товари Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка більш конкурентними на світовому ринку, і обмежити імпорт, зробившв іноземні товари менш конкурентноспроможними на внутрішньому ринку.

62.Загальна порівняльна черта адміністративних та економічних способів ругулювання МТ відносин.

Методи та механізми регулювання поділяються на адміністративні та економічні.

Адміністративні:

- Превентивне правове регулювання (сист. між нар. угод, протоколів, застереження в угодах)

- Торгівельні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка режими (найб. спр., преференційний, звичайний, дискримінаційний)

- Митне оподаткування (митний тариф, митні податки та збори)

- Національне оподаткування

- Кількісні обмеження (ліцензування, квотування, добровільні обмеження)

- Технічні бар’єри

- Адміністративні формальності

- Екстрене правове регулювання (антидемпінг, ембарго, економічний байкот, блокада)

Економічні:

- Фінансові та гр.-кред входи (податкові пільги, держ кредитування, фінансування виробництва)

- Вал-кредитне регулювання (валютні курси та обмеження, імпортні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка депозити)

- Орг-техн сприяння експорту (інформаційна, організаційна підтримка нац виробників).

В той час як адміністративні методи є кількісними ме-ми рег-я МТі їх рег-я здійсн-я в формі квотування, ліцензування, добров обмеж експорту, економічні ж методи є фінансовими способами рег-я і їх рег-я здійсн Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка в формі надання субсидій, кредитування, демпінгу.

63.Загальна структура та функції митного тарифу. Митний тариф це:

-інструмент торговельної політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії з світовим ринком;

-конкретна ставка митної податі, яка підлягає сплаченню при вивозі або ввозі певного товару на митну територію країни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

-процес взимання митної податі.

Основні елементи митного тарифу: 1.система товарної класифікації; 2.види митної податі; 3. структура тарифу; 4.методи визначення країн походження продуктів.

Функції: 1.фіскальна-відноситься як до експортних так і до імпортних податей, оскільки є джерелом поповнення держбюджета. 2.протекціоністська-відноситься до імпортних податей, оскільки завдяки їм держава захищає внутр. товаровиробника від іноз.конкуренції Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. 3.балансуюча-відноситься до експортних податей, які встановлюються з метою запобігання небажаного експорту продуктів.

64-65.Види та роль митних податей.

За методом стягування :специфічні -певна сума, яка стягується зі встановленої одиниці ваги, об’єма або кількості товару; адвалорні -встановлюються у вигляді певного відсотку від ціни товару. Її величина Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка прямо пропорційна ціні; змішані або комбінован і-комбінація специфічних і адвалорних ставок.

За об’єктом обкладання : ввозні або імпортн і-стягуються з продуктів, що імпортуються або за разумов випуску продуктів з митних складів, розташованих у середині країни; вивозні або експортні -стягується з продуктів при вивозі їх за кордон. Їх торгово Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-політична роль у зменшенні експорту окремих продуктів або штучне підвищення їх цін; транзитн і-стягуються за провіз товару по території даної країни. Застосовується в основному в фіскальних цілях.

За нравом походження : автономні- встановлюються постановою державної влади дагої країни незалежно від будь-яких багатосторонніх або двосторонніх актів; конвенційні (договірні)- ставки податей, які Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка встановлюються в процесі переговорів ; преферанційні- особливо пільгові ставки податей, які надаються окремим країнам або групам країн, як правило, що розвиваються;

За типами ставок: постійні - не змінюються залежно від обставин; змінні- можуть змінюватись у встановлених органами державної влади випадках.

За методом обчислення: номінальні- тарифні ставки вказані у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка митному тарифі; ефективн і-мита на кінцеві товари, встановлені з врахуванням рівня мит на імпортні вузли та деталі цих продуктів.

За ха-м : сезонні стягнення (застос-я для оперативного рег-я МТ пр-ю сезонного ха-ру), антидемпінгові стягнення (застос-я в випадках ввозу на територію певної країни тов-в за ціною Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка нижчою ніж нормал ожидая певної країни), компенс-і мита (застос до тов-в при вир-ві яких застос-я субсидії).

Введення митних податей обгрунтовується необхідністю захисту слабких галузей промисловості, стимулювання вітчизняного виробника, збільшення доходів в бюджет і захист національної безпеки.

64-65. Види та роль митних податей.

Митні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка податі бувають 3-х видів:

· Адвалерні(нарховауються у % в залежності від вартості товару).Застосовуються в основному при обкладанні продуктів які мають різні якісні х-ки в межах однієї товарної групи.Позитивною стор є те що вони підтримують ріевнь захисту внутр ринку не залежно від коливаня ціни товару.А негативною стороною є те Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка що пердбачають необхідність митної оцінки товару яка може носити суб”ективний х-р.

· Специфічні(нарах у встанов розмірі за один об”єм або штуку товару). Застосов до стандартніх продуктів. Перевагою є те що вони прості в упрвлінні і незалишають місця для зловживання. Проте рівень митного захисту за допомогою Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка спец податей залежить від коливання ціни на продукт. У випадку если І-ні ціни підвищ рівень захисту нац виробника падає, а если Е-ні ціни підвищ – рівень захисту нац виробника підвищуеться.

· Змішані (поєднання адвалерної та специфічної податі).

· Альтернативні (передбачають право вибору).

66.Методичні засади визначення країни походження товару. Це є одним з Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка основних елементів митного тарифу. Виділяють декілька підходів. 1)країною походження вважаються країна, яка поставила останнє маркування; 2)процентна методика: якщо більша частина продукції вироблена в якійсь країні, то ця країна і є країною походження; 3)найбільш досконалий способ є той, за яким країною походження є та держава, в якій товари були Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка: а)повністю вироблено; б) підлягають достатній переробці.

Переробка вважається достатньою, якщо продукт, що декларується, класифікується за іншою тарифною позицією, або поступає з третьої країни на переробку; якщо в вартості продуктів, що декларуються, частка доданої вартості становить не менше 50%; в категорію переробки продуктів не включається: зберігання, упаковка, змішування Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продуктів.

67.Головні завдання та типізація митних податків. Їх призначення полягає в доповненні номінальної ціни продуктів з ціллю наближення її до ефективної. Виділяють: 1) прикордонний податок, який поступає в бюджет держави, зміст його полягає в оплаті права перетину кордону; 2) спеціальні/надзвичайні – екстрений засіб щодо скорочення ввозу продукції на внутрішній ринок; 3) сковзькі імпортні податки – виконують Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка функцію вирівнювання цін; 4) компенсаційні імпортні збори – застосовуються переважно до с/г продуктів.

68.Сутнісна черта внутр. або національного оподакування імпорт. продуктів.

Внутрішні податки і збори – приховані методи торгової політики, ориентировані на підвищення внутрішньої ціни імпортного товару і скорочення тим самим його конкурентноспроможності на внутрішньому ринку.Податки, що накладаються на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка імпортні товари, дуже різноманітні і можуть бути прямими (ПДВ, акцизний податок, податок на продаж), або непрямі (збори за митне оформлення, реєстрацію та виконання інших формальностей, портові збори). Податки і збори грають дискримінаційну роль тільки в тому випадку, якщо вони накладаються тільки на імпортні товари, в той час як Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товари місцевих виробників опадаткуванню не підлягають. У випадку, якщо умови оподаткування однакові для національних та імпортних продуктів, то така політика може розглядатися як політика створення рівних стартових мозгов для конкуренції в ціні та якості. В багатьох випадках податок перевищує по вартості розмір імпортної податі і більш того їх ставка Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка може змінюватися від внутрішньої кон’юктури місцевого ринку

69.Кількісні обмеження та їх структура. Це адміністративна форма нетарифного держ. регулювання торгового обороту, яка визначає кількість і номенклатуру продуктів, дозволених до експорту та імпорту. Їх головна ціль полягає в захисті національних виробників в тих випадках, в яких традиційні торгово-політичні інструменти є неефективними. Ці Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка інструменти підвищують ціну імпортованих продуктів і таким чином визивають їх скорочення. Кількісні обмеження можуть застосовуватись рішенням уряду однієї країни або на основі міжнародних угод, які координують торгівлю певними продуктами. Ці обмеження включають квотування (контингентування), ліцензування, “добровільне” обмеження експорту. Квота – кількісна нетариф. міра обмеження експорту або імпорту товару певною Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка кількістю або сумою на певний проміжок часу. За ориентированістю дії квоти діляться на: експортні – вводяться або у відповідності з міжнародними стабілізаційними угодами, які встановлюють долю кожної країни в загальному експорті певного товару, або урядом країни для запобігання вивозу дефіцитних продуктів; імпортні – вводяться національним урядом для захисту місцевих товаровир-ків Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, для досягнення збалансованості торг-го балансу, регулювання попиту і пропизиції на внутр. ринку, а також як відповідь на дискримінаційну торг. політику інш. країн. За охопленням квоти діляться на глобальні – встановлюються на імпорт і експорт певного товару на певний період часу, незалежить від того, з якої країни він імпортується і в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка яку країну він експортується; індивідуальні – встановлюються в рамках глобальної квоти квота кожної країни, яка експортує або імпортує продукт. Такі квоти зазвичай встановлюються на основі двосторонніх угод. Ліцензія – регулювання зовн.економ. діяльності через дозвіл, який видається держ. органами на експорт(імпорт) товару в встановленій кількості на певний проміжок часу Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Ліцензування може бути складовою частиною процесу квотування, тоді це лише документ, що підтверджує право ввезення (вивозу) товару в рамках отриманої квоти; або бути самостійним інструментом держ. регулювання – набуває ряду конкретних форм: разова ліцензія (письмовий дозвіл строком до 1р. на ввіз/вивіз, який надається урядом конкретній фірмі на здійснення Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка однієї зовн.торг.операції); генеральна ліцензія – дозвіл на ввіз/вивіз того чи інш. товару на протязі року без обмеження кількості операцій; глобальна ліцензія – дозвіл на ввіз/вивіз даного товару в будь-яку країну світу за певний проміжок часу без обмеження кількості або вартості; автоматична ліцензія – дозвіл, який видається негайно після Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка отримання від експортера/імпортера заявки, яка не може буть відхилена держ. органами. “Добровільне” обмеження експорту – це торг квота, яка ввод-я країною експортером під загрозою санкцій з боку країни імпортеру.

70. видова стр-ра ліцензій.

Ліцензія – регулювання зовн.економ. діяльності через дозвіл, який видається держ. органами на експорт(імпорт Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка) товару в встановленій кількості на певний проміжок часу. Ліцензування може бути складовою частиною процесу квотування, тоді це лише документ, що підтверджує право ввезення (вивозу) товару в рамках отриманої квоти; або бути самостійним інструментом держ. регулювання – набуває ряду конкретних форм: разова ліцензія (письмовий дозвіл строком до 1р. на ввіз Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка/вивіз, який надається урядом конкретній фірмі на здійснення однієї зовн.торг.операції); генеральна ліцензія – дозвіл на ввіз/вивіз того чи інш. товару на протязі року без обмеження кількості операцій; глобальна ліцензія – дозвіл на ввіз/вивіз даного товару в будь-яку країну світу за певний проміжок часу без обмеження кількості або вартості Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка; автоматична ліцензія – дозвіл, який видається негайно після отримання від експортера/імпортера заявки, яка не може буть відхилена держ. органами. Ліцензування використовується багатьма країнами світу перш за все країнами, що розвиваються, з ціллю держ. регулювання імпорту. Розвинуті країни найчастіше використовують ліцензії як документ, який підтверджує право імпортера на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ввіз товару в рамках встановленої квоти. Механізми розподілу ліцензій, які використовуються різними країнами, досить різноманітні: аукціон, сис-ма явних переваг, розподіл ліцензій на неціновій основі.

71.Міжнародне квотування товарних потоків.

Квота – кількісна нетариф. міра обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на певний проміжок часу. За ориентированістю дії квоти діляться на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка: експортні – вводяться або у відповідності з міжнародними стабілізаційними угодами, які встановлюють долю кожної країни в загальному експорті певного товару, або урядом країни для запобігання вивозу дефіцитних продуктів; імпортні – вводяться національним урядом для захисту місцевих товаровир-ків, для досягнення збалансованості торг-го балансу, регулювання попиту і пропизиції на внутр. ринку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, а також як відповідь на дискримінаційну торг. політику інш. країн. За охопленням квоти діляться на глобальні – встановлюються на імпорт і експорт певного товару на певний період часу, незалежить від того, з якої країни він імпортується і в яку країну він експортується. Зміст таких квот зазвичай заключається в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка забезпеченні необхідного рівня внутрішнього споживання, їх обсяг вираховується як різниця внутр. вир-ва і споживання продуктів. Індивідуальні – встановлюються в рамках глобальної квоти квота кожної країни, яка експортує або імпортує продукт. Такі квоти зазвичай встановлюються на основі двосторонніх угод, які надають основні переваги в експорті або імпорті продуктів тим Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка країнам, з якими є найбільш тісні політичні, економічні та інші інтереси.

Переваги квоти як засобу обмеження імпорту : по-перше, квота дає гарантію, що імпорт не буде перевищувати певну величину, оскільки позбавляє іноземних соперників можливості розширювати продажі на ринку шляхом зниження цін (тариф цієї гарантії не надає). По-друге, квотування є Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка більш гнучким і оперативним інструментом політики, оскільки зміна тарифів за звичай регламентується національним законодавством і міжнародними угодами. По-третє , використання квот робить зовнішньоторгівельну політику більш селективною, оскільки шляхом розподілу ліцензій держава може підтримувати конкретні підприємства. Разом з тим використання квот на імпорт може призводити до додаткових негативних ефектів. З 1-го боку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, обмежуючи цінову конкуренцію і гарантуючи вітчизняним фірмам певну частку національного ринку, квота може сприяти монополізації економіки. З іншого боку, саме розподілення ліцензій рідко відбувається на відкритих аукціонах в умовах чесної конкуренції імпортерів і тому в кращому випадку призводить до свавільних і тому недостатньо ефективних адміністративним рішенням, а в гіршому Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка – до розвитку корупції.

72.Порівняльна черта квот та контингентів. Квота – кількісна нетариф. міра обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на певний проміжок часу. За ориентированістю дії квоти діляться на: експортні – вводяться або у відповідності з міжнародними стабілізаційними угодами, які встановлюють долю кожної країни в загальному експорті Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка певного товару, або урядом країни для запобігання вивозу дефіцитних продуктів; імпортні – вводяться національним урядом для захисту місцевих товаровир-ків, для досягнення збалансованості торг-го балансу, регулювання попиту і пропизиції на внутр. ринку, а також як відповідь на дискримінаційну торг. політику інш. країн. За охопленням квоти діляться на глобальні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка – встановлюються на імпорт і експорт певного товару на певний період часу, незалежить від того, з якої країни він імпортується і в яку країну він експортується; індивідуальні – встановлюються в рамках глобальної квоти квота кожної країни, яка експортує або імпортує продукт. Такі квоти зазвичай встановлюються на основі двосторонніх угод. Квота та контингент мають Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка удобно одне й те ж значення з тією різницею, що поняття контингента інколи використовується для позначення квот сезонного нраву.

73.Добровільні експортні обмеження та їх економічна функція.

Добровільні експортні обмеження є кількісними обмеженнями, головна мета котрих – захист інтересів національних виробників в тих випадках, если традиційні торгово-політичні інструменти виявляються неефективними Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Інструменти кількісних обмежень підвищують ціни імпортних продуктів і таким чином сприяють зменшенню їх ввозу.

Добровільні експортні обмеження – дії, які приймаються однією країною під погрозою санкції іншої країни і за своєю природою – розпод. експ. квота.

Введення добр. експ. обмежень представляють собою квоту, яка встановлюється не країною-імпортером, а Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка країною-експортером. Наслідки такої дії має значний негативний нрав для економіки країни-імпортера порівняно з митним тарифом чи імпортною квотою.

Замість того, щоб здобути прибуток від встановленого мита чи товарних імпортних ліцензій, держава поступається частиною зарубіжним експортерам (с+d).

Добров.експ.обмеження представляють собою один з найбільш дискримінаційних видів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка обмежень, оскільки є неформальною домовленістю між урядами імп. і експ.країн.

При цьому спів постачальники интенсивно приймають участь в переговорному процесі, одночасно закріплюючи за собою домовленість об об’ємах поставок.

74.Світова практика застосування технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі.

Поряд з кількісними способами істотну роль відіграють методи прихованого протекціонізму, які представляють Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка собою різноманітні бар’єри митного нраву, які створюються на шляху торгівлі органами центральної державної, а іноді і місцевої влади.

Технічні бар’єри - всі держ.міри контролю і обмеження, зв’язані з вимогою до технічних параметрів продуктів, котрі можуть бути використані в якості заходів обмеження доступу тих чи інших продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на внутрішньому ринку країни.

З т.з. юридичної форми технічні бар’єри можуть існувати у вигляді:

1)відповідних актів даної країни, котрі мають універсальний нрав і застосовуюся до даного товару;

2)нормат.актів, котрі виникають в итогі міжн.домовленостей країни.

3)нормат.актів в рамках діючого нормативного законодавства.

Технічні бар Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка’єри виступають у вигляді заборон, обовязков.інспекції продуктів, спец.дозволу на ввоз, інспекції підпр-тв-постачальників, вимоги до маркировки і упаковки.

Обов.інспекція продукт.- найбільш нередко застосовується до продуктів, котрі можуть створити загрозу розповсюдження хвороби, загрозу оточуючому середовищу. Інспекція може носити необов.нрав у випадку наявності сертифікату, як.дає впевненість відповідності Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка необх.эталонам.

Спец.дозвіл на ввіз-деякі товари можуть бути допущені у вільний обіг усередині країни тільки при мозгові володіння відповідними підтвердженням їх якості з боку компетентних органів країни-імпортера.

Інспекція підприємств-постачальників -дозвіл на ввіз тільки продукції, виробл.на підприємстві, яки пройшли сец.функцию інспекції спеціалістами країни-імпортера Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

Вимоги до маркировки та упаковки-кожний продукт має відповідну маркировку та упаковку. Заход вводиться для захисту інтересів споживачів.

Факт.складені техн.параметри -специфічний випадок технічних бар’єрів, виникнення якого обумовлені не держ.способами регулювання, а техн.політикою фірм, направленою на закріплення своєї присутності на ринку.

75.Міжнародне адміністрування торгівлі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка – його основні типи та завдання

Одними з способів регулювання торгівлі є адміністративні, які включають внутри себя: превентивне регулювання, торгові режими, мито, внутрішнє національне податкове обкладання, кількісні обмеження, технічні бар’єри, адміністративні формальності, екстрене правове регулювання.

Адміністративні формальності -сукупність інструментів регулювання міжнародної торгівлі, котрі зв’язані з особливостями зовнішньоторгового діловодства Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, процедурними питаннями і бюрократичними формальностями.

Зовнішньоторгове діловодство -кодекс стандартної практики документального оформлення зовнішньоторгових угод, операцій.

Згідно зовнішньоторгового діловодства обіг продуктів повинен обслуговуватися 2 групами документів:

1)транспортні документи

2)товаросупроводжувальні документи.

Як вже було зазначено до нетарифних способів зовнішньоторгового регулювання відносяться також ускладнення митних процедур, збільшення кількості необх.документації, підвищення вимог до Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка якості упаковки і маркировки, встановлення фітосанітарного, ветеринарного і інших видів санітарного і екологічного контролю. Наприклад, при ввезені на територію України продуктів рослинного походження необхідно мати фітосанітарний сертифікат країни-експортера і потрібна перевірка представниками карантинної служби і вмдана нею імпортного карантинного дозволу.

Як відомо при перетині на митну територію країни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка декларацію, а також потрібно мати комерційні і транспортні документи (договор, рахунок,, специфікацію, товарно-транспотну накладну і інше).

76.Доцільність, економічна функція екстреного правового регулювання.

Одними з способів регулювання торгівлі є адміністративні, які включають внутри себя: превентивне регулювання, торгові режими, мито, внутрішнє національне податкове обкладання, кількісні обмеження, технічні бар’єри, адміністративні формальності Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, екстрене правове регулювання.

Екстрене правове регулювання- сукупність регуляторів зовнішньоторгових обставин.

До подібних регуляторів відносяться:

1)методи силового давлення, пресу

2)іницюювання антидемпінгової процедури.

До способів силового давлення, пресу належать : ембарго -заборона ввозу чи вивозу в чи з країни продуктів чи валюти, цінних паперів, а також затримання суден, вантажів та іншого Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка майна, що належить іноземній державі.Статут ООН передбачає встановлення колективного ембарго проти держави, дії якої складають загрозу міжнародній безпеці (ембарго на торгівлю з Іраком, як.окупував сусіденьку суверенну державу Іран).

Економічний бойкот -повна чи часткова відмова від юридичних зв’язків з державою.

Економічна блокада .Мета:підірвати ек.міцність держави.

Іницюювання антидемпінгової процедури Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка звичайно обумовлена необхідністю встановлення існування:

1)імпортних поставок, які є об”єктом демпінга,

2)матеріальних збитків ( такі несприятливі для пром-ті наслідки як: зменш об”ємів вир-ва чи реаліз, зменш попиту, зменш прибутку)

3)причинно-наслідкового зв”язку між демпінгом та нанесеними збитками.

Антидемп-а процедура: 1) подання скарги або галуззю нац Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка пром-ті або компетентним органом заінтерес сторони, 2) полягяє в вирівнюванні цін та визнач мат збитку, 3) якщо факт демпінгу є доказ-м, то експортер повинен підвищ ціну чи піти з ринку, якщо факт демп-га не доказ-й, то експортер отримує компенс-ю від представників вн-х вир-в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

77.Порівняння ефективності застосування ембарго та економічної блокади

Екстрене правове регулювання - сукупність регуляторів зовнішньоторгових відносин, необхідність в котрих виникає у випадку надзвичайних чи неочікуваних обставин.

До подібних регуляторів відносяться:

1)методи силового давлення, пресу

2)іницюювання антидемпінгової процедури.

В даному питанні слід розглянути ембарго -заборона ввозу чи вивозу в чи з країни продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка чи валюти, цінних паперів, а також затримання суден, вантажів та іншого майна, що належить іноземній державі.Ембарго може бути застосовано як у воєний так і в мирний час у формі економічної блокади(мета:підірвати ек.міцність держави)

або репресивного економічного впливу на інші держави.Статут ООН передбачає встановлення колективного Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ембарго (як 1-го з примусових заходів, що здійснюється державами-членами Оон за рішенням Ради Безпеки з метою підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки) проти держави, дії якої складають загрозу міжнародній безпеці (прикладом може бути рішення ООН про встановлення ембарго на торгівлю з Іраком, як.окупував сусіденьку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка суверенну державу Іран).

Як показує практика, ембарго наносить шкоду як країні проти якої воно вводиться, так і країні, котра його ініціює. Виграють від введення ембарго звичайно 3-ті країни, котрі не приєднуються до такового режиму.

78.Світова практика антидемпінгового розслідування.

При розгляді питання про антидемпінгові входи необхідно розрізняти поняття антидемпінгової процедури та антидемпінгового розслідування Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. Різниця між цими поняттями полягає в тому, що антидемпінгова процедура передує антидемпінговому розслідуванню і є своєрідним проміжним етапом, на якому приймається рішення про достатність наявних даних для відкриття антидемпінгового розслідування. Отже:

Антидемпінгова процедура – це розгляд відповідних документів скаржника стосовно достатності цих документів для порушення та проведення антидемпінгового Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка розслідування.

Якщо в итогі антидемпінгової процедури встановлено, що факт демпінгу, субсидування або масового експорту дійсно має місце, відповідними органами розпочинається антидемпінгове розслідування.

Метою проведення антидемпінгового розслідування є визначення обсягів шкоди, розмірів антидемпінгових мит, тощо. При цьому, если розпочинається розслідування, підприємства-експортери мають право захищати свої інтереси. Угода з антидемпінгу зобов’язує Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка їх надавати інформацію стосовно вартості виробництва та інших питань анкети (запитальника), що надається органами, що проводять розслідування.

Органи, що розпочали розслідування зобов’язані сповістити про це уряди країн-експортерів. Уряди мають право надавати докази проти заяви та захищати інтереси своїх експортерів. Крім того, оскільки юридичні та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка інші витрати на участь в розслідуваннях є значними і нерідко виходять за межі ресурсів малих та середніх підприємств, їм необхідно спиратися на захист уряду.

79. Види і причини демпінгу. Існ. 2 підходи до визначення демпінгу:1. Це процес реалізації тов. на заруб ринках за ціною яка нижче собіварт. вир-ва в данній країні;2.Це Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продаж продуктів за цінами, які нижче кон-трактних на м/н тов. ринках. Демпінг є по своїй суті характеристикою певного типу поведінки окремої фірми, яка намагається отримати перевагу на ринку іншої країни шляхом дискримінаційних цінових домовленостей,, спираючись при цьому на власні фінансові кошти. Виділяють такі види демпінгу Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка:1 . Спорадичний - виникає если на заруб. ринках здійснюється реалізація продуктів за цінами нижче внутріш. на протязі незначного періоду часу. 2. “Гра-біжницький ”-витісняє з ринку нац. виробни-ків за кордоном. Така стратегія є затратною, тому потрібно враховувати ряд негат. моментів її реалізації: а) граб. Д. повинен вести до значної норми прибутку, щоб окупити Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка для себя; б)гр. Д. обмеж. у часі оскільки нац. фірми можуть мобілізувати необх. засоби для утрим. своїх позицій; в)навіть якщо гр. Д. буде результативним,може виникнути неувязка ефектив. розпорядження монополіст. Становищем. 3.Постійний .Також існують прямий , зворотній, прихований , валютний, самостійний , субсидійований, демпінг по технологічному ланцюгу,etc Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

79. Види і причини демпінгу. Демпінг буває прямий та зворотній. Прямий- це продаж на зовн. Ринку продуктів по ціні нижче, ніж на внутр. ринку. Зворотній демпінг- це купівля зарубіжним покупцем продуктів за ціною вищчою, ніж сплачують внутрішні покупці. Також демпінг буває:

- одиничний- дискридитація ціни виробником внаслідок раптового вир-ва надлишків товару

- грабіжницький Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка- “недобросовісна конкуренція” – мозгісний продаж товару на зовн. Ринку за зниженою ціною з метою усунення соперників і з подальшим підвищенням ціни.

- тимчасовий це середній стан між тимчасовим та грабіжницьким.

Також демпінг буває:

1. самостійний- продаж продуктів на зовн. ринку за зниж. ціною за рахунок власних ресурсів експортерів.

2. субсидеційний- продаж на на зовн. ринку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка товару за зниж. ціною за рахунок державних експортних субсидій.

Валютний -продаж на зовн. ринку тов. за зниж. ціною за рахунок застосування спец. знижених валютних курсів.

80.Екон. база і наслідки застосув. дем-пінгу У цілому демпінг є дуже суперечливим явищем, оскільки в його основі лежать відмінності національного законодавства та економічної Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка політики відповідних країн. Суто в теоретичному плані різниця між цінами імпортера та національного виробника аналогічного товару объяснюється перш за все наявністю порівняльної переваги, на основі якої будується міжнародний обмін .

В практиці світової торгівлі питання демпінгу регулює стаття VI ГАТТ 1947 та Угода про застосування статті VI Генеральної угоди Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка з тарифів і торгівлі 1994 року.

Згідно до цих домовленостей, учасники угоди визнають, що демпінг, через який товари однієї країни потрапляють на ринок іншої країни за вартістю меншою, ніж нормальна вартість, повинен осуджуватись, якщо він спричиняє матеріальну шкоду чи створює загрозу матеріальної шкоди

промисловості, створеній на території країни, до якої експортується Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продукт, чи значно затримує створення промисловості. Відповідно до Статті VI ГАТТ демпінг забороняється, тобто. щодо нього застосову-ються відповідні входи. Шкода від демпінгу встановлюється у таких трьох формах:

-матеріальна шкода;

-загроза заподіяння матеріальної шкоди;

-перешкоджання створенню або розширенню виробництва національного товаровиробни-ка.

Стаття 3 Угоди про антидемпінг передбачає , що визначення Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка факту завдання шкоди вітчизняній промисловості від демпінгу, повинно базуватися на всіх “відповідних економічних факторах, що мають відношення до стану промисловості”. Такі фактори включають фактичне або потенційне падіння виробництва, реалізації, частки ринку, прибутків, продуктивності, доходів від інвестицій або використання потужностей, а також фактичний або потенційний вплив на грошовий обіг, товарно-матеріальні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка припаси, працевлаштування, заробітну плату, зростання, здатність залучати капітал або інвестиції.У разі, если протягом відповідного розслідування встановлюється, що існує демпінг та внаслідок цього заподіюється шкода, можуть застосовуватись антидемпінгові входи, які оформлюються в антидемпінгове мито, строк дії якого, як правило, 5 років.

81.Етапність проведення антидемп . роз-слідування. 1 .Подача Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка скарги або галуззю нац. промисловості або компетентним орга-ном зацікавленої сторони. Для прийняття скарги до розгляду необхід., щоб вона була підтримана представниками пром. країн, як-що на їх долю припадає > 50% вир-ва дано-го товару ( у відповідності до європ. закон-вом). 2. Зпівставлення цін і визначення матер. збитку. Докази мат. Збитку повинні бути Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка достат. аргументованими. Вводиться тимчасова антидемп.мито. 3. Якщо факт демпінгу є доведеним,то єкспортер повинен підняти ціну або піти з ринку. Альтер. варі-ант – введ. постійн. антидемп. мита. Якщо факт демпінгу не є доведени, експортери отрим. компенсацію від представників промислової країни або імпортерів.

82.Практика застосув. антидемпінг. за-ходів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка проти українськ. продуктів .

Найбільше від застосування антидемпінгових заходів страждає чорна металургія України. За відносин, необхідність в котрих виникає у випадку надзвичайних чи неочікуваних дани-ми Департаменту торгівельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяль-ністю Мін.екон. України на поч. 2001 року в країнах СНД, Прибалтиці, Європі, Півн. Та Півд. Америці , Азії Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка проводиться близько 18 антидемпінгових розслідувань проти продуктів походженням з України. Наприк.- Росія- тру-би з чорних металів, крохмаль,карамель США- арматура Угорщина- цемент, метало-продукція та ін.

83.Фін. методи зовн.-торг. політики . Найбільш розповсюдж. фін. способами є субсидії, кредитування та демпінг. Субси-дія - грошова виплата, яка направл. На під-тримку нац Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. виробників та непряму дис-кримінацію імпорту. За хар-ром виплат С. поділ. На: - прямі – безпосеред. виплач. експортеру, й обумовлені фактом здійснен. експорт. операції

-непряма С.- форма прихов. дотування експортерів за рахунок надання льготних кредитів, податкових вилучань,повернення раніш сплачених мит.

-перехресні С.- дотування однієї галузі чи сектору ек-ки за Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка рахунок іншої галузі чи сектору шляхом держ.регулювання.

С. бувають-експортні, імпортні та внутріш-ні.

Експортне кредитування - способ фінансової нетарифної клич.-торг. політики, передбач фін. стимулювання державою розвитку екс-порта нац. фірмами. Був.-коротко-, серед.- та довгостроковими.

Демпінг- способ фін. нетариф. торг. політики , передбач. просун. товару на зовніш. ринок Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за рах. зниження експорт. цін нижче нормал . рівня цін, які є в цих країнах

. Виділяють такі види демпінгу:1. Спорадичний- виникає если на заруб. ринках здійснюється реалізація продуктів за цінами нижче внутріш. на протязі незнач-ного періоду часу. 2. “Грабіжницький”-ви-тісняє з ринку нац. виробни-ків за кордоном. 3.Постійний Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка .Також існують прямий , зворот-ній, прихований , валютний, самостійний , субсидійований, демпінг по технологічному ланцюгу,etc.

84.Види та функції субсидій в зовн. тор-гівлі. С.- фін. або ін. екон. підтримка, яка здійснюється урядом країн-уч. зовн.-торг. опер. Вона може надаватися індивід.,окрем. галузям, окрем. регіону автоматич. або на основі об Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка’”єктивн. критеріїв. Осн. хар-ка- використ. бюджет. коштів. Бувають- 1. Експ. С .,які призводять до розшир. продажів на зовніш. ринку при одночас. падінні цін на товари. При цьому,теоретич., збитки через зниж. ціни повин. компенсув. за рах. зрост. обсягів продаж. Тому ефект експ. С. залеж. від еласт.D на продукт.2. Імпорт Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. С. 3 .Внутр. С ., при введ. яких на продукт,який конкурує з імпортом виник. декілька екон. ефектів : розшир. внутр.вир-во за рах. витіснен.з ринку імпорт. продуктів,частина С. розподіл. серед найбільш ефект. під-в, які здібні розширити вир-во,частина С. розподіл. серед нєефект. під-в щоб стимулювати вир Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-во.

В залеж. від мех-му надання С. виділ.

- прямі – безпосеред. виплач. експортеру,й обумовлені фактом здійснен. експорт. операції

- непрямі С.- форма прихов. дотування експортерів за рахунок надання льготних кредитів, податкових вилучань,повернення раніш сплачених мит.

-перехресні С.- дотування однієї галузі чи сектору ек-ки за рахунок іншої галузі чи Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка сектору шляхом держ.регулювання

З точки зору об”єкту субсидув.:

- субсидув. витрат-дотування матеріалів, що використовуються,витрат на з/п,провед. досліджень тощо.

-субсидування продуктів-прямі або непрямі С-ії в залеж. від обсягу вир-ва.

-субсидув.споживання;

-субсидвперебуд. структури вир-ва

-субсидув. окремих регіонів

85. Експортне кредитування та практика його Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка застосування в світі.

Експортне кредит-ня – способ фінансової нетарифної зовн-торгівельної політики, який передбачає фінансове стимулювання державою розвитку експорту національними фірмами.

Форми експорт. кредит-ня:

-субсидійовані кредити національним експортерам – кредити, що видаються державними банками під % ставку нижче за ринкову;

-державні кредити іноземним імпортерам при обов’язковій разумові закупівлі продуктів тільки Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка у фірм країни, що надала такий кредит (зв’язаний кредит);

-страхування експортних ризиків національних експортерів: комерційних ризиків (нездатність імпортера сплатити поставку) і політичних ризиків (раптові дії уряду, які не дозволяють імпортеру виконати свої зобов’язання перед експортером).

Експ. кредити можуть бути:

-короткостроковими – на строк до 1 року, для кредитування експорту споживчих Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка продуктів і сировини;

-сер.-строковими – на строк 1-5 років, для кредит-ня експорту машин і обладнання;

-довгостроковими – на строк більше 5 років, для кредит-ня експорту інвестиційних продуктів і величавых проектів.

До основних способів забезпеч-ня експортерів кор.-строковим кредит-м належать: рефінанс-ня комерц. банків центр. банками і створ Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ня державою фонду або іншого джерела фін-ня експ-ту.

Що стос-ся систем середньо- та довгострокового кредит-ня експ-ту, то здесь є різні підходи. Деякі країни (Аргент., Колумбія, Мексика, Нігерія, Чилі) поширюють дію сис-м кор.-строкового рефін-ня своїх центр. банків і на середньо Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка- і довгострок. кред-ня експ-рів. Інші (Бразилія) більш довгострок. кредит-ня експ-ту здійсн-ть за рах. рес-сів держ. фонду фін-ня експ-ту. В третіх країнах створено спец. установи для фін-ня і банків. Обслуг-ня більш довгострокових експорт. операцій.

Організаційна форма надання експортних кредитів, а Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка також взаємовідн-ни між агентствами з експорт. кред-ня і державами є досить складними. Таке агентство може бути департаментом всередині урядового міністерства, самостійною організацією на правах міністерства і навіть приват. фірмою, що працює під контролем уряду. Нац. агентства з експ. кред-ня вступають у договірні відн-ни одне з одним Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка для фін-ня експ-ту із більше ніж одної країни, корд-ції політики і обміну інф-цією про позичальників.

Найбільш крупні об’єднаня агентств з експ. кред-ня:

-Експортна кредитна група – група предст-ків урядів і агентств з експ. кред-ня в рамках ОЕСР, яка регулює надання сер Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.-строкових експ. кред-в на 2 і більше років. Члени групи зобов’язані дотрим-ся таких вимог: сплата готівкою щонайменше 15% варт-ті експ. договору; виплата по кредитам виновата відбув-ся через регуляр. проміжки часу протягом 5 років відносно багатими і протягом 10р. всіма іншими країнами; мінім. ставки % по кред-м повинні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка бути зв’язаними з ринк. ставками, мінім. частка пільг. компоненту в кредиті – 35% для найменш розвинутих країн.

-Бернський союз-Міжнар. альянс страх-ня кред-в і інвестицій – дорадчий орган агентств з експ. кредит-ня, який є місцем обміну інформацією в галузі кор.-строкового експ. кред-ня.

Експ. кредити інколи є різновидом Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка зовніш. допомоги іншим державам. Розміри субсидіювання через пільг. кредит-ня розрах-ся як різниця між %ставкою по пільг. кредиту і поточною ринк. %ставкою. В банків. практиці % ставки по експ. кред-м звичайно набагато нижчі від ставок по іншим видам кред-в і дуже нередко є предметом узгодж-ня між країнами в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка межах картельних угод. Існують ще такі способи стимул-ня експ-ту через експ. кредити: перенесення строків перших сплат по кред-м на більш довгий період, сплата кред-в у валюті покупця або у формі продукт. поставок, держ. пільг. страх-ня експ. кред-в і т.д Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

86. Загальна черта внутр-х фінансових та грошово-кредитних заходів стимул-ня МТ.

До цих заходів віднос-ся субсидіювання.

Субсидія – фінансова або інша ек. підтримка в будь-якій формі, яка здійсн-ся урядами країн-учасниць зовнішньоторговельних операцій і яка може надаватися індивід-но, окремій галузі, окр. регіону, автоматично або на підставі об Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка’єктив. критеріїв. Основною рисою субсидії є викор-ня бюджет. коштів. Найбільше поширення отримали:

1. Експорт. субсидії , які призводять до розширення продажу на зовн. ринку при одночасному зниженні цін на их. При цьому теоретично втрати від падіння цін повинні компенсув-ся за рах. збільш-ня обсягу продажу. Тому ефект-ть експ Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. субсидії залежить від еластич-ті попиту на продукт на зовн. ринку.

(-) момент експорт. субсидіювання – збільш-ня цін на внутр. ринку, яке відбувається внаслідок перерозподілу рес-сів. Програє внутр. споживач.

2. Внутрішні субсидії – при їх введенні на товари, які конкурують з імпортом, виникає декілька ек. ефектів:

-розшир-ся внутр. вироб-во Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка за рах. витіснення з ринку імпортних тов-в;

-частина субс. розподіляється серед найбільш ефект-х підпр-тв, це сприяє розшир-ню вироб-ва;

-частина субс. серед не ефект. підпр-тв, це сприяє нераціон. стимулюванню вироб-ва.

В залежності від механізму над-ня субсидії виділяють:

-прямі субсидії – безпосередні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виплати експортеру, які обумовлені фактом здійснення експ. операції;

-непрямі – форма прихованих дотацій експортеру за рах. надання пільг. кредит-ня, пільг. вилучень, повернення раніше сплачених митних податей;

-перехресні – надання дотацій одній галузі або сектору ек-ки за рах. іншої галузі або сектору ек-ки за допомогою заходів Д. регул-ня.

З точки зору Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка суб’єкта субсид-ня виділяють:

-субсид-ня витрат – надання дотацій на викор. матеріалів, витрати на з/п, проведення досліджень, викор-ня інфрастр-ри;

-субсид-ня товару – прямі або непрямі субсидії в залежності від обсягу вироб-ва;

-субсид-ня споживання;

-субсид-ня перебудови стр-ри вироб-ва,

субсид-ня Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка окр. регіонів.

Субсидії, які бажані з т. зору ВТО. Ст. 6 Угоди країн-уч-ць ВТО “Про субсидії” містить перелік критеріїв, які дозволяють виявляти факт порушення інтересів уч-ків Угоди у випадку якщо:

1)сукупний адвалорний розмір субс. перевищує 5%;

2)якщо субс. надається для покриття поточних збитків галузі;

3)якщо субс Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. над-ся для покриття поточ. збитків діяльності підпр-ва;

4)субс. над-ся з метою списання держ. боргів або зобов’язань по боргам;

5)якщо субс. над-ся для витіснення аналогічного товару, який експорт-ся на ринок третьої країни;

6)викор-ня субс. призводить до значного і стабільного збільшення частки країни на світ. ринку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка протягом строчку викор-ня субс. у порівнянні до середнього рівня за тир роки.

Субсидії, які не можуть бути об’єктами застосування відповідних заходів:

-субс., які направл-ся на гуманітар. цілі (охорона здор., освіта);

-держ. сприяння дослідженням, які здійсн-ся фірмами на договор. основі, якщо сума держ. субс. покриває Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка до 75% заг. витрат;

-держ. сприяння розв-ку відсталих регіонів;

-держ. сприяння в процесі пристосування і адаптації існуючих виробництв до нових вимог нац. законодавства.

87. Зміст та ек. доцільність денежного регулювання зовнішньоторговельних відносин.

Осн. елементи вал. регул-ня:

-Валютні обмеження – система норматив. правил, які регламентують права громадян і юридичних суб’єктів ринку Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка відносно обміну валюти своєї країни на іноземну, а також здійснення інших валютних операцій. Вал. обмеж-ня є допустимим заходом при наявності значних труднощів з платіж. балансом країни, можуть викор-ся при здійсн-ні контролю за рухом капіталу, блокування валют. виручки, регламентації вивозу валюти громадянами, котрі їдуть у туристи. подорожі Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, їх застосування сприяє зменшенню відтоку валюти з країни і акумуляції грош. коштів в бюджеті Д.

-Валют. депозити – застосовуються по віднош-ню до імпорту, їх сущность в тому, що перед здійсненням імпортної операції покупець зобов’язаний внести депозит на визначену суму у валюті, яка розраховується в % від ціни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка договору. Д. отримує можливість протягом 3-6 міс. корист-ся безпроцентним кредитом, а імпортер змушений відмовитися від закупівлі продуктів за кордоном і шукати постачальників всередині країни.

-Валютні курси – йоги умови в поєднанні з динамікою інфляційних процесів осн. країн-партнерів мають вел. знач-ня для забезпеч-ня конкурентоспром-ті на міжнар. ринках. Штучне завищення Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка курсу валют веде до обмеж-ня експ-ту, а зниження реального валют. курсу відіграє ключ. роль в стратегіях нарощ-ня експ. потенціалу. Девальвація валюти – дії щодо зниж-ня обмін. курсу нац. валюти для стимул-ня споживчого попиту на внутр. ринку, для підвищення конкурентоспром-ті та поліпшення торгових позицій країни Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на світ. ринку. Ревальвація валюти – дії, спрямовані на підвищення курсу нац. валюти з метою втримання на внутр. ринку споживчого попиту і стимул-ня продукт. імпорту і припливу інвестицій.

88. Організаційно-технічне сприяння експортному вироб-ву – осн. методи та їх свойства.

Інструменти орг.-тех. сприяння:

· інформаційне забезпечення експортерів на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка пільгових умовах, що здійснюється держ. установами стосовно ділового світу у формі видання довідників, журнальчиків, бюлетенів, надання консультацій;

· бота торгових представництв країни в іноз. державах – захищають за кордоном права даної країни в галузі зовн. торгівлі. Їхні функції і завдання:

-представляти інтереси даної країни в галузі зовн. торг-лі і сприяти роз Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ку торг-х та інш. госп. відн-н цієї країни з країною перебування торг. предст-ва;

-рег-ти і здійснювати зовн. торг-лю даної країни з країною перебування торг. предст-ва;

-вивчати заг. ек. умови, зовн.-економічні зв’язки та кон’юнктуру ринків країни перебування та подавати відповідну інф-цію у Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Мін-во зовн. торг-лі і Мін-во іноз. справ своєї країни, а також зовн.-торговим та іншим зацікавленим орг-ціям своєї країни.

· система підтримки виходу на зовн. ринок. Один з шляхів полегшення доступу на зовн. ринок у зв’язку із збільшенням технічних і спец. вимог і Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка зменшення витрат, які вони викликають, - це досягнення на офіційному або фірмовому рівні угоди про взаємне визнання итогів тех. випробувань виробу або його сертифікації. Наявність нац. документу, який підтверджує відповідну якість товару за конкретними загально прийнятими показниками, може зменшити витрати на перевірочні процедури за кордоном.

Один із засобів просування продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на міжнар. ринки – зустріч. торг-ля. Регулююча роль Д. стосовно неї постає у правовому забезп-ні зустріч. операцій, створ-ні держ. асоціацій та установ, які сприяють її розв-ку.

· державне сприяння за рах. страхування експорт. кредитів . Сис-ми Д. страх-ня експю кредитів передбачають 2 види страх-ня: страх-ня експ. кред Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-в, що надаються експ-ру, захищає його від ризику неплатежу іноземного покупця; гарантії, які захищають ком. банки від збитків, що можуть виникати в рез-ті неповернення позики експортерами (тобто кредити стають забезпеченими). Важл. роль відводиться сис-мі страх-ня експ. кредитів (в Італії і ФРН – міжміністерські Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка комітети з експорт. гарантій, у Фінляндії – Інститут експ. гарантій, у ВБ – Департамент гарантув-ня експ. кред-в). Експ-ри, які надають іноз. партнеру сер.-строкові (фірмові) кредити, мають можл-ть одержати гарантії у формі страх-ня експ. кред-в. Імпортерам або банкам імп-рів надаються також гарантії по банк. кредитах. При Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка цьому експ-р поставляє товари на звичайних умовах.

· участь Д. в міжнар. ек. орг-ціях . Д. може приймати уч-ть в діяльності таких орг-цій, як ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, ОЕСР, ЄС, які розробляють універсальні принципи і правила взаємодії держав в галузі МТ, що дозволять ефективно боротися з анти соперник Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. практикою у міжнар. масштабі, сприятиме росту іноз. інвестицій, посилить внутр. конкуренцію, позволить уникнути конфліктні ситуації у тракт-ні нац. законів та у правовій практиці.

· сис-ма освіти і підвищення кваліфікації кадрів – наприклад, підготовка спеціалістів-комерсантів у держ. навчальних установах і спеціалізованих орг-ціях. Так, уряди зах.-європейських країн Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка орг-ть наук. дослідження для посилення позицій нац. експ-рів на світ. ринках. Викор-ся держ. дослідні інститути, що розробляють сис-му заходів зі сприяння експорту в цілому і щодо окр. країн, а також рекомендації в галузі торг. політики.

89. Практика міжнародного регулювання торговельних відносин.

Всі держави в світі різноманітними засобами Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка регулюють свою зовнішньоекономічну діяльність. Основними рисами державного регулювання зовнішньої торг-лі на сьогоднішній денек є застосування у взаємодії двох різних типів зовн.-торговельної політики – протекціонізму і лібералізації.

Дилема обрання тієї або іншої зовнішньоекономічної стратегії, яка б спиралась на принцип свободи торг-лі або протекціонізм чи на певний симбіоз цих Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка принципів свого часу поставала удобно перед кожною Д. І вирішували цю дилему насамперед на основі стратег. інтересів нац. ек-ки, чіткого уявлення про стан внутр-го і зовн-го середовища країни, призначення соперник. переваг на світ. ринках продуктів, послуг, капіталів, роб. сили тощо. При цьому якщо словестно Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка перевага останніми десятиріччями віддалась і віддається ідеалам вільної торг-лі, то на практиці нередко переважав протекц-м. Причому в міру зменшення рівня митно-тарифного протекц-му, соответствующего для повоєнної світ. ек-ки, розширювався арсенал інших, нетарифних заходів впливу Д., спрямованих на підтримку конкурентоспром-ті вітчиз. товаровиробників. Це призвело до певної модифікації Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка самого поняття “протекц-м”, необхідн-ті розглядати його в широкий. контексті – як політику, що базується на шир. арсеналі засобів підтримки міжнар. конкурентоспром-ті в цілому. Зокрема, захист нац. виробників від імпорту найтіснішим чином пов’язано з держ. підтримкою експорт. діяльності в країні. Чим більшим є рівень міжнар. конкурентоспром-ті Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка фірм даної країни, що реалізується в її експорті, тим, за інших рівних мозгов, меншою виявляється потреба в спец. заходах щодо обмеж-ня імп-ту фірмами цієї країни. Навпаки, істотні обмеження імп-ту можуть мати наслідком (ефект Лернера) скорочення експ. можл-тей, що віддзеркалює падіння міжнар. конкурентоспром-ті в цілому.

Також Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка важливо враховувати, що хар-р рег-ня ЗЕД в окремих країнах, його стратег. цілі, рамки, конкретні інстр-ти та механізми постійно змінюються залежно від рівня розв-ку нац. ек-ки, пріоритетів її внутр. та зовн. пол-ки, разумов МТ, участі країни в МО та інтеграційних угрупованнях.

Нац.-державні Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка сис-ми рег-ня ЗЕД вирішують двоєдинне завдання – стимулювання або підтримка розв-ку експ-ту та рег-ня імп-ту для захисту нац. товаровиробників та споживачів.

90. Система ГАТТ/СОТ – основні етапи формування та принципові завдання доцільності.

В 1920р. в Брюсселі під егідою Ліги Націй відбулась фін. конфер-ція предст Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ків 30 країн. Прийняті цією конференцією резолюції стосуються передовсім фін. заморочек. Відносно МТ висловлено побажання, щоб кожна країна поступово переходила до принципів вільної торг-лі.

Друга міжнар. конфер-ція з ек. питань проходила в Генуї в 1922р. – прийнято резолюцій щодо розв-ку МТ і її охорони.

В 1927р. в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Женеві – третя велика ек. конф-ція. Наслідки – підписання через кілька місяців на дипломат. конф-ції спец. конвенції, згідно з якою країни брали на для себя зобов’язання в 6-місячний термін зняти всі заборони і обмеження на імпорт та експорт і не замін-ти їх жодними подібними заходами. Але Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ця конвенція не була ратифікована більшістю країн.

(+) результати цих міжнар. конф-цій – незначні, але саме в цей період було закладено базу сучасного правового підґрунтя МТ прийняттям конвенцій про спрощення митних формальностей (1923), міжнар. торг. арбітраж (1924), охорону промисл. власності (1925), продукцію промисловості вторинної переробки металів (1929). Остання перед війною конф-ція – в 1933р. в Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка Лондоні. Здійснювані між двома світ. війнами спроби лібер-ції торг-лі не мали вел. знач-ня.

На конф-ції в Бреттон-Вудсі (липень 1944) створені дві орг-ції – МВФ і МБРР, а заключний акт форуму містив рекомендації державам щодо ств-ня Міжнар. торг. орг-ції з метою рег-ня між Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка нар. торг.-ек. відносин. Дві спроби ств-ня такої орг-ції: розробка Гаванського статуту (конференція в Гавані) і ств-ня ГАТТ (конф-ції в Лондоні і Женеві). Перша спроба – невдала.

В Женеві 20 жовтня 1947р. предст-ки 23 держав розробили Ген. угоду з тарифів і торг-лі. Досягн-ня Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка угоди объяснюється такими причинами: простота і лаконічність тексту ГАТТ, який містив 35 статей; викор-ня механізму двостор. переговорів; відсут-ть нововведень організац. хар-ру.

Ген. угода 1947р. мала три частини: 1 – дві статті – заг. положення; 2 – 21 стаття – правила торг. пол-ки; 3 – 13 статей – мала процедурний хар-р. З 1966р. ГАТТ офіційно має IV частину Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка – “Торг-ля і розвиток” – питання торг-лі з країнами, що розв-ся.

ГАТТ виконує функції: *впливає на державну зовнішньоекономічну політику шляхом розробки правил міжнародної торгівлі, *є форумом для переговорів, які сприяють лібералізації і передбачуваності торговельних відносин, *організує врегулювання спорів.

Основна мета - забезпечення стабільного зростання і ¯ризику міжнародних Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка торговельних відносин через: *ліквідацію митних та інших торгівельних обмежень, * усунення всіх форм дискримінації в міжнародній торгівлі з метою підвищення рівня життя, забезпечення повної зайнятості населення; *підвищення реальних доходів і попиту, поліпшення використання сировини, зростання виробництва і торговельного обміну.

Принципи ГАТТ:

* принцип найбільшого сприяння,

*захист за допомогою мита (система захисту національного Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка виробництва має будуватися тільки на митних тарифах, а не на будь-яких інших комерційних чи адміністративних заходах.);

* забезпечення стабільної основи торгівлі (“заморожування” рівня митних ставок, які для кожної країни визначені в тарифних таблицях) *Заохочення справедливої конкуренції (однакові фіскальні правила та інші регламентації для продуктів національного виробництва та імпортованих продуктів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка; заборона демпінгу і дозвіл застосування анти­демпінгових заходів; можливість нейтралізації експортних премій або суб­сидій за допомогою компенсаційних зборів; гармонізація способів розра­хунку митної вартості продуктів; недискримінація постачальників залежно від країни походження при здійсненні державних закупок)

*Усунення кількісних обмежень (контингентування імпорту)

*Проведення консультацій, примирення та врегулювання спорів

* Визнання Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка регіональних торговельних угод — існування регіональних торговельних угруповань (зона вільної торгівлі, митний альянс) допускається як виняток за умови дотримання певних вимог, оскільки регіональна інтеграція.

ГАТТ планувалась як частина Міжнародної торговельної організації, але угода з МТО не була ра­тифікована, а ГАТТ всі роки діяла як тимчасовий орган. З метою підвищення статусу міжнародних торг Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. правил і забезпечення відкритості торг. системи Уругвайський раунд прийняв рішення, що ГАТТ 100є постійним органом, який займається заг. процедурою міжнародної торг-лі продуктами і послугами та правилами інтелектуальної власності. СОТ втілюватиме в життя конкретні до­мовленості останнього раунду переговорів. ВТО (1995р.) — це нова міжнародна організаційна структура, яка заснована Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка на ГАТТ, результатах попередніх погоджень, а також домовленостях, до­сягнутих під час Уругвайського раунду.

Принципи ВТО:

-торг-ля без дискримінації (принцип найбільшого сприяння);

-доступ до ринків, що прогнозується і поширюється;

-сприяння справедливої конкуренції;

-захист за допомогою митних податей;

-заохочення розв-ку і ек. реформи.

91. Осн. етапи приєдн Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. кр-ни до стр-ри СОТ.

Членом СОТ може стати б-я Д. або митна терит., яка має повну незалежн. у здійсн. своєї зовн. ек. пол-ки.

Виділяють такі ет. приєдн. кр. до СОТ:

Необхідно подати заявку до Генер. Ради.

Разом із заявкою пов. бути подан Меморандум про торгов. режим Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.

Ген. Рада розглядає подані док-ти та прийм. ріш. про створ. Робочої групи.

На базі мемор. про торгов. реж. Роб. група задє “країні-заявнику” питання.

Після того, як на всі пит. отрим відповіді, відбув-ся засід. робоч. групи.

5.Паралельно відбуваються двосторонні переговори по тарифам на товари.

6. Если роб. група повністю Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка задоволена рез-ми виконаної роботи, готується Доклад роб. групи, інформацію для якого пов. представити “кр.-заявник”.

В той же час, готуються рішення та протокол про вступ до СОТ, які містять рез-ти двостор. перегов., і спец. умови по віднош. до “кр.-заявника”.

Ці док-ти передаються Ген. Раді. Протокол про Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка приєдн. вступає в силу після того, як Ген.Рада (або Конфер. Міністрів) одобрять Доклад Роб. групи та приймуть Рішення Ген. Ради (або Ріш. Мін-в) більшістю в 2/3. Протокол вступає в дію через 30 днів після прийняття його заявником, яке здійс-ся шляхом підписання або ратифікації.

92. Сучасний стан Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка відн. Укр.-СОТ та перспективи її повнопр. членства.

Процес вступу Укр. до СОТ розпоч. 17.12.93 р., если Укр. подала заявку до ГАТТ. 28.06.94 р. Укр. передала до ГАТТ Меморандум про зовн. торгов. режим і почала переговори. З метою забезпеч. координ. д-ті держ. органів, викон. влади щодо пит. вступу Укр. до Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка СОТ була створ. міжвідомча комісія з пит. вступу Укр. до СОТ. В СОТ була створ. роб. група з пит. вст. Укр. в СОТ. Всі кр-ни роб. гр. зазначили, що гол. пробл. в Укр. є необх. зниз. тарифн. обмежень та надання нац. режиму тов. іноз. походж. Були висловл. застер., що Укр. порушує Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка царевич. ГАТТ/СОТ в окр. вип.: це надання пільг укр.-корейськ. п/п –Автозазу.

Однією з гол. вимог пр вступі Укр. до СОТ є гармоніз. її торгов. закон-ва з нормами ГАТТ/СОТ. Укр. треба розв’язати пит. про суттєве обмеж. і відміну ліцензув. зовн. ек. опер Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.; про держ. дотації пром. і с/г; удоскон. митне закон-во Укр.

Приєдн. Укр. до СОТ дає їй наст. переваги:

1) можлив. прийм. учсть у м/н торгов. партнерстві;

2) розшир. нац. ринку.

Недоліки: виникн. несприятл. разумов д/вітч. товаровиробника, який потребує протекціон. зах. з боку уряду.

Згідно з принцип. СОТ Укр. має Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка узгодити свою прав. сис-му з сис-мою СОТ; а також узгодити такі пит., як заборона та обмеж. експ. та імп.; дотрим. м/н вимог по віднош. до тов., що ввозяться в Укр.; участь Укр. у м/н ек. санкціях.

Однією з гол. заморочек суч. нац Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. зак-ва є відсутн. в Укр. норм антидемп. регулюв.

З розв. новітніх засобів комунік. на суч. ринку виникають все нові можлив. напр., торг. опер., що здійс-ся за допом. Internet. Впровадж. цієї нової форми торг. обміну вимагає певних змін нац. закон-ва та координ. в м/н масшт. торг. пол Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ки Укр.

Отже взаєм. ек-ки Укр. з СОТ вимаг. урахув. ек. і соц. розв. Укр. з метою min негативн. насл. та max реаліз. власн. ек. інтересів.

93. Аналіз ефект-ті функц. ГАТТ/СОТ.

Аналіз ефект-ті функц. ГАТТ/СОТ можна розглядати за наступними напрямк. д-ті цієї орг-ції:

1) м Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка/н багатостор. торгов. переговори (МБТП);

2) врегулюв. торгов. суперечок;

3) спостер. за нац. торгов. пол-ою;

4) бота з кр., що розвиваються.

1). Провед. МБТП – торгових раундів – найбільш важливий напрямок д=ті ГАТТ. До 1994 р. було провед. 8 турів таких переговорів. В ході перших п’яти узгоджувались взаємні поступки по знижен. митн. тарифів Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. В ході шостого раунду були знижені тарифи та розроблений антидемпінговий кодекс.

В 1973-79 в Токіо проводився 7 раунд – “Токійський раунд”. В рез-ті цього раунду було укладено ряд нових угод. Підсумки “Ток. р.” свідчать про вступ ГАТТ у якісно нову фазу свого розвитку, для якої характерні: перенес. центру ваги з тарифн. на нетар Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. обмеж.; створ. розгалуженої мережі спеціаліклич. угод, що уточнюють та доповнюють окремі полож. ГАТТ; посилення вторгнення ГАТТ у сферу нац. ек. законод. кр.-учасн.

В 1986-93 рр. відбувю. “Уругв. раунд”. В рез-ті було: ●↓ митні бар’єри; ●↓ та усун. багтьох нетар. засобів, введ. в сферу дії ГАТТ світ торгівлі текстилем, с Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка/г тов., прод. прир. походж; ● Угода про створ. ВТО; ● торгові аспекти прав інтел. власн.; ● входи інвест. пол-ки.

2). Виникаючі суперечки торкаються гол. чином ек. питань та техн. заморочек в галузі митн. права. Звичайні засоби виріш. прав. суперечок, такі як арбітр. та судейське розбирання, здесь недоречні. Тому Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ГАТТ вироб. власну процед. врегул. спорів. Процес врегул. супер. містить 6 стадій: повідомл., консульт., арбітр., нарада експертів та роб групи; доповідь; викон. рекоменд. та постанов.

3). Нагл. за нац. торг. кол. відбув-ся шл. оглядів торг. пол. в ЄС, США, Яп., Кан. (1 р. в 2 роки) та ін. сторін, що домовляються. Кр-чл. пов Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. представити повідомл. про нові антидемп. та компенс. з-ни, нові техн. стандарти; нові імпортні ліценз. угоди.

4). Вкл. вивч. особлив. потреб і кр-н, що розвив. у зв’язку з їх приєдн. до ГАТТ/СОТ.

СОТ за час свого існув. не тільки зберегла в дії, але і посилила пост. та Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка ефект. дотрим. принципів мт. Важл. досягн. є те, що більш. кр-н світу визнають роль СОТ в регул. МЕВ і її компетенцію у вирішення питань зовн. торг.

94. М/н неуряд. орг-ції регулюв. торгов. відносин.

М/н неур. підприємницькі орг.-ції (МНПО) явл. собою об’єдн. нац. альянсів підприємців Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка, торгов. палат з метою сприян. м/н співроб. в ек., наук-техн. област., у здійсн. ділової практики. Метою МНПО є сприяння розвитку м/н торгово-ек. відн., обмеж. конкур. на світовому ринку. Крім того, МНПО іноді передбчають такі цілі, як обмін виробн. досвідом, розробку способів покращ. якості тов., забезпеч. спільних Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка інтересів учасників шляхом провед. дослідж., консульт., коопер. та спільних дій фірм на м/н рівні.

За цілями та ф-ціями МНПО поділ-ся на: м/н і регіон. союзи підприємців, м/н і регіон. торгові палати.

М/н союзи підприємців сприяють д-ті націон. альянсів п/п Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка-ців і поділ-ся на: Альянс промисл. федерацій, Союз виробників какао-АПК; м/н пушна торгова федер.; м/н федер. по торгівлі насінням.

Торгові палати поділ-ся на: м/н торг. палата, регіон. торг. палати, змішані торг. палати.

Серед найбільш. МНПО виділяють м/н торг. палату (МТП), яка є найбільш. МО Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка приватного підприємництва. Мета МТП: діючи в усіх галузях м/н бізнесу (промисл., торгівля, трансп., фін.), сприяти розшир. ек. відн. між кр-ми та встановл. контактів. МТП виступає проти дискрим. в МТ, за розшир. ек. зв’язків між кр-ми світу.

Осн. напр. д-ті МТП:

1) сприян. розв Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. підприємництва в світі шляхом заохоч. ров. торг.; 2) прийн. ефект. та послід. захо. в ек. сф. з метою сприян. МТ; 3) регулюв. підприєм. д-ті; 4) забезпеч. гармоніз. торгов.пол-ки шл. розробки рекоменд. по вдоскон. існуючої ділов. практики і розробки м/н термінів Incoterms; 5) рекоменд. урядам кр-н, де відбувається зустріч Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка “Групи 7”; 6) представл. в ООН поглядів ділових кіл розвинутих кр-н і кр-н, що розвив-ся.

95. Сучасна тов. стр-ра зовн. торгівлі Укр.

Укр. займає одне з перших місць у світі за показником віднош. обсягу ЗТО до ВВП. В той же час ек. Укр. неможна назвати експортноорієнтованою, що Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка объяснюється неплатіжноздатн. внутр. споживачів. В цілому, ЗТО у 2000 р. у порівн. з 1999 ↑ на 20%, exp↑ на 18%, imp↑ на 23%, але сальдо тов. та послуг зовн. торг. бал. Укр. у 2000 р. було від’ємне (при цьому сальдо по позиції товари – від’ємне, а за позицією послуги – додатне). Причинами росту обсягів експорту Укр. у 2000 р Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. у порівн. з 99 р. були: покращ. кон’юнкт. на осн. тов. ринках, зниження с/в та відносне покращ. конкур. здатн. нашої прод.

В стр-рі експорту превалюють такі товари: неблагородні мет. та вироби их (42% всього експорту Укр.); продукція хімічн. пром. (10%); машини та устатк.; мінер. прод.; прод. рослин. походж.; трансп. зас Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка.; прод. харч. пром.; пластмаси та гумові вироби. В стр-рі імпорту мінер. прод. (43%); маш. та устаткув. (16%); прод. хім. пром.; трансп. зас.; пласт. та гумові вироби; неблагор. мет.

Отже в стр-рі експ. превал. прод. з невис. ступ. обробки. Укр. недост. експ. прод. машбудув., с/г. Корін змін в тов Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. стр-рі укр. експ. не відбудеться, оск. запров. антидемп. процедури, викликані поставками прод. укр. металург. п/п у США, Кан., Лат. Ам., Зах. Євр. Осн. джер. подыхал. є прод. чорн. метал., хім. пром., послуги трубопров. трансп.

В геогр. стр-рі зовн. торг. Укр. по експ. на Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка кр-ни СНД та Балтії припад. 28%; на ін. кр. 72%; по імп.: 65% та 35% відповідно. Рос. – найб. торг. партнер д/Укр., оск. Рос. вел. постач. енергоносіїв і традиц. ринок д/укр. експортерів. По від’ємному сальдо Укр. по торгівлі з Рос., Укр. випередила всі інші кр. СНД. Крім того, Рос. ↓імп Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. укр. тов. шл. введ. ПДВ на імпорт укр. тов. Експорт: у 2000 р. осн. партнерами Укр. у торг. тов. були: Рос. (20,4%); Туреч.; США, Китай, Ніклинок. По імпорту: Рос (54%); Нім.; Туркмен., Швейц., Білорусь.

Розглядаючи обсяги exp-imp тов. в розрізі окр. регіонів Укр., слід зазначити, що найбільше тов. експортували Донецька, Дніпропетр. обл Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" \укр\ - шпаргалка. та м. Київ; а імпортерами – м. Київ, Дніпропетр., Дон., Запор. обл.

[AE1]elektivnij-kurs-s-elementami-kraevedeniya.html
elektivnij-kurs-teoriya-grafov-v-ramkah-predprofilnoj-podgotovki-uchashihsya-9-klassa-poyasnitelnaya-zapiska.html
elektivnogo-kursa-po-literature-v-mire-narodnih-skazok-dlya-5-klassa.html